آموزش آمار و احتمال مهندسی توسط دکتر نایبی از دانشگاه شریف

 • چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶
 • بازدید 971 نفر
 • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (143 امتیاز از 29 رای)
  Loading...

statistics and probability training 21145 تصویر

فیلم آموزش آمار و احتمال مهندسی

دانلود رایگان فیلم آموزش آموزش آمار و احتمال مهندسی را از دانشگاه صنعتی شریف آماده کردیم که مدرس آن آقای دکتر نایبی (استاد دانشکده برق دانشگاه شریف) می باشد و از کلاس درس ایشان در ۲۳ جلسه و ۲۷٫۵ ساعت ضبط شده است. در ادامه به معرفی آمار و احتمال ، سر فصل های درس و سرفصل های این فیلم آموزشی پرداخته و لینک دانلود رایگان جلسات همراه با پیش نمایشی آن قرار داده شده است.

آمار و احتمال

آمار و احتمال یکی از بخش های مهم دروس ریاضی و مهندسی محسوب می شود که به دانشجویان کمک می کند تا پدیده های تصادفی و پیشامد های احتمالی، مقدار احتمال و استنباط های آماری خود را بر روی پارامتر های جامع انجام دهند.

درس آمار و احتمال مهندسی

درس آمار و احتمال مهندسی یکی از درس های ﭘایه برای دانشجویان مهندسی برق در تمامی گرایش ها به ویژه گرایش مخابرات است که از اهداف آن می توان به آشنا کردن دانشجویان به مفاهیم احتمال، تعریف متغیر های تصادفی و همچنین مشخصات اصلی متغیر های تصادفی دوگانه و همینطور تعمیم آن به دنباله های تصادفی اشاره نمود. مرجع اصلی درس آمار و احتمال مهندسی کتاب Probability and Statistics می باشد که توسط Athanasios Papoulis تألیف شده است.

تعریف علم آمار

 • روش هایی برای جمع آوری، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی در باره موضوعی مشخص در بین افراد و یا اشیاء می باشد.

تعریف احتمال

 • نسبت دادن عددی به یک پیشامد که میزان رخداد آن را پیش بینی کند.

تاریخچه

 • سرشماری و بررسی شانس در بازی های شانسی

کاربردها

 • تبدیل داده ها به اطلاعات
 • تعیین احتمال رخداد پیشامدها، برمبنای آزمایش تصادفی
 • مشخص کردن نحوه توزیع احتمال داده های تصادفی
 • پیش بینی و تعیین خطای پیش بینی
 • و …

سرفصل های درس آمار و احتمال مهندسی

 1. مفاهیم مدل تصادفی، تئوری احتمال و تعاریف آنها
 2. بررسی تئوری مجموعه ها و تئوری احتمال بر اساس آن
 3. آشنایی با احتمال شرطی، احتمال استقلال، رخداد ها و قضیه بیز
 4. آزمایش های تکراری و تعمیم تعریف احتمال، آزمایش برنولی، آزمایش رفتار مجانبی و آشنایی با تابع گوسی
 5. آشنایی با قانون اعداد بزرگ، قضیه پواسون و نقاط تصادفی پواسون
 6. آشنایی با مفهوم متغیر تصادفی، تابع توزیع تجمعی (CDF) و تابع چگالی احتمال (PDF) و انواع متغیر های تصادفی
 7. معرفی متغیر های تصادفی خاص (مثل متغیر یکنواخت، متغیر نمایی، متغیر باینری، متغیر دوجمله ای، متغیر پواسون، متغیر نرمال)
 8. توابع متغیر های تصادفی، مشخص کردن تابع چگالی و تولید متغیر تصادفی با استفاده از توزیع دلخواه
 9. آشنایی با متغیر های تصادفی Rayleigh و Lognormal
 10. آشنایی با آماره های میانگین، واریانس، میانه، تابع، مشخصه و کاربرد آنها
 11. نامساوی های احتمالی مثل چبیشف، مارکوف، چرنوف و غیره
 12. دو متغیر تصادفی و مفهوم چگالی مشترک، توابعی از دو متغیر تصادفی، معرفی متغیر های Rayleigh و  Rice تصادفی
 13. توابع مشخصه و گشتاور های دو بعدی، استقلال، توابع مشترکا نرمال و قضایای مربوطه
 14. تابع چگالی شرطی، همبستگی دو متغیر تصادفی، تخمین و انواع تخمین ، معیار های ML, MAP, MMSE
 15. قابلیت اطمینان و اهمیت آن در سیستم های موازی
 16. دنباله های تصادفی و تعمیم مباحث متغیر های تصادفی دو بعدی به دنباله ها، ماتریس همبستگی و کوواریانس، میانگین شرطی، بردار تصادفی نرمال، میانگین و واریانس نمونه، تخمین و غیره
 17. همگرایی تصادفی و انواع آن، قضیه CLT
 18. آشنایی با فرایند های تصادفی

فهرست جلسات فیلم آموزش آمار و احتمال مهندسی

 • قسمت اول: تاریخچه و مفهوم آمار
 • قسمت دوم: بررسی آنالیز ترکیبی و احتمال
 • قسمت سوم: آشنایی با قضایای احتمال
 • قسمت چهارم: ادامه قضایای احتمال، وقایع مستقل و آزمایش برنولی
 • قسمت پنجم: تعمیم برنولی، قضیه دمواور – لاپلاس و پواسون، متغیر تصادفی و تابع PMF
 • قسمت ششم: متغیر تصادفی، تابع CDF و CDF و توزیع نرمال
 • قسمت هفتم: پرداختن به بعضی از توزیع های تصادفی
 • قسمت هشتم: تابع یک متغیر تصادفی
 • قسمت نهم: میانگین و واریانس یک متغیر تصادفی
 • قسمت دهم: میانگین و واریانس توزیع های خاص و گشتاور متغیر تصادفی
 • قسمت یازدهم: ادامه بحث گشتاور متغیر تصادفی
 • قسمت دوازدهم: تابع PMF ، تابع CDF و تابع PDF مشترک
 • قسمت سیزدهم: استقلال دو متغیر، هم بستگی و امید ریاضی
 • قسمت چهاردهم: توابعی از دو متغیر تصادفی
 • قسمت پانزدهم: قضیه احتمال کل و بیز، قابلیت اطمینان
 • قسمت شانزدهم: متغیر های مشترکا نرمال PMF, CDF, PDF شرطی
 • قسمت هفدهم: امید ریاضی شرطی
 • قسمت هجدهم: تخمین LS و LLS
 • قسمت نوزدهم: دنباله متغییر تصادفی و مفاهیم کلی
 • قسمت بیستم: کاربرد دنباله ها
 • قسمت بیست و یکم: قضیه حد مرکزی و همگرایی دنباله متغییر تصادفی
 • قسمت بیست و دوم: قانون اعداد بزرگ و توابع توزیع متداول
 • قسمت بیست و سوم: ادامه توابع توزیع متداول آمار

سفارش پروژه با R و R Studio

پروژه های محاسبات آماری ، حسابداری ، آمار و احتمالات کاربردی ، آمار و مدل سازی ، آمار و احتمالات مهندسی ، تحلیل آماری ، مهندسی پزشکی ، علوم پایه ، رشته های فنی ، بیوفیزیک (زیست فیزیک) ، بیوانفورماتیک یا زیست ‌شناسی (بیولوژی) با نرم افزار R و R Studio پذیرفته می شود – جهت سفارش پروژه R با ایمیل و شماره تماس های اعلام شده در سایت با ما در ارتباط باشید.


پروژه های آماده برق قدرت با متلب

پروژه های آماده برق قدرت با متلب

مشاهده پروژه های برق قدرت با متلب

مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید

  لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ اینترنت اشیا بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین شبکه SDN شبیه سازی با نرم افزار R نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نرم افزار Rstudio پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه ارنا پروژه سیمولینک matlab پروژه شبکه عصبی پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab