آموزش پروژه محور مدیریت فروشگاه به زبان سی شارپ

 • پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶
 • بازدید 1,887 نفر
 • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (226 امتیاز از 47 رای)
  Loading...

c sharp learn 20493 1 تصویر

آموزش پروژه محور مدیریت فروشگاه به زبان سی شارپ

زبان برنامه نویسی سی شارپ (#C) یکی از معروف ترین زبان های برنامه نویسی دنیا و محصولی قدرتمند از شرکت مایکروسافت می باشد. زبان برنامه نویسی سی شارپ قابلیت های فراوانی داشته و با بیشتر نسخه های ویندوز سازگار است. همین دلیل باعث شده که بسیاری از Application های تحت ویندوز بوسیله این زبان برنامه نویسی ساخته شوند.
بر همین اساس ما هم برای یادگیری زبان برنامه نویسی C# تلاش کردیم تا شما عزیران بتوانید در یک دوره کامل و ساده به جمع برنامه نویسان این زبان بپیوندید. دوره آموزش پروژه محور مدیریت فروشگاه به زبان سی شارپ از ساده ترین بخش های زبان سی شارپ شروع شده و مفاهیم پایه را بررسی و بعد از آن وارد مفاهیم .Net و WinForm شده است. سعی شده تا حد امکان به زبان ساده این مفاهیم ارائه شود.

ویژگی های مختلف و مرتبط با سی شارپ در این دوره معرفی شده که می تواند در توسعه نرم افزار های مختلف مورد استفاده قرار بگیرد. در ادامه می توانید سرفصل های آموزش پروژه محور مدیریت فروشگاه به زبان سی شارپ را به همراه پیش نمایش بعضی از قسمت ها مشاهده نمائید.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در دوره آموزش پروژه محور مدیریت فروشگاه به زبان سی شارپ:

قسمت اول:

 • مقدماه دوره
 • معرفی زبان سی شارپ
 • معرفی پیش نیاز های دوره
 • معرفی روال کاری دوره

قسمت دوم:

 • آشنایی با محیط ویژوال
 • ایجاد یک برنامه کنسول سی شارپ
 • معرفی روت اصلی برنامه
 • معرفی کلاس program
 • ایجاد یک متد و خروجی
 • معرفی انواع Varible

قسمت سوم:

 • معرفی ساختار یک کلاس
 • بررسی کلمات کلیدی موجود در سی شارپ
 • معرفی  Modifier keywords
 • معرفی Access Modifier Keywords
 • معرفی Statement Keywords
 • معرفی Namespace keywords
 • معرفی Operator Keywords
 • معرفی Literal keywords
 • معرفی Type keywords
 • معرفی Query keywords

قسمت چهارم:

 • معرفی کلمات کلیدی شرطی
 • معرفی if
 • معرفی if else
 • معرفی if else if
 • معرفی if  های تو در تو
 • معرفی حالت های مختلف و ساده شده دستورات بالا
 • معرفی switch
 • معرفی switch های تو در تور

قسمت پنجم:

 • معرفی ساختار حلقه For
 • معرفی انواع راهکار پیاده سازی حلقه For
 • معرفی حلقه تو در تو For
 • معرفی حلقه While
 •  معرفی حلقه تو در تو While
 • معرفی حلقه Do While
 • معرفی حلقه تو در تو Do While
 • معرفی مختصر حلقه Foreach
 • قسمت ششم:
 • معرفی struct
 • بررسی انواع روش ها پیاده سازی struct
 • معرفی enum
 • بررسی چند نمونه از روش های پیاده سازی enum
 • معرفی StringBuilder
 • بررسی وضعیت StringBuilder با لیست
 • معرفی دستور Append
 • AppendLine
 • Insert
 • Remove
 • در StringBuilder

قسمت هفتم:

 • معرفی Array ها
 • معرفی انواع Array
 • نحوه مقدار دهی های مختلف با ایندکس و بدون ایندکس در Array
 • معرفی Array دو بعدی و چند بعدی
 • معرفی مقدماتی Collections

قسمت هشتم:

 • پیاده سازی چندین نوع لیست آرایه ای
 • معرفی دستورات
 • Add()/AddRange()
 • Insert()/InsertRange()
 • Remove()/RemoveRange()
 • RemoveAt()
 • Sort()
 • Reverse()
 • Contains
 • در لیست آرایه ای
 • معرفی لیست مرتب سازی
 • پیاده سازی یک نوع لیست مرتب سازی
 • معرفی پشته
 • بررسی عملکرد پشته با Push , Pop
 • بررسی عملکرد Peek در پشته

قسمت نهم:

 • ادامه معرفی Collection های موجود
 • معرفی صف ها
 • نحوه واردسازی داده در صف با Enqueue
 • نحوه خارج کردن داده از صف با Dequeue
 • معرفی Hashtable
 • نحوه فراخوانی و واردسازی داده در Hashtable
 • معرفی Indexer
 • نحوه پیاده سازی Indexer

قسمت دهم:

 • معرفی Indexer
 • معرفی File در سی شارپ
 • معرفی AppendAllLines در سی شارپ
 • معرفی Copy در File
 • معرفی FileStream
 • معرفی File  Delete
 • معرفی دستور try

قسمت یازدهم:

 • معرفی کلاس های جنریک
 • ساخت یک کلاس جنریک و نحوه فراخوانی آن
 • معرفی genericMethod
 • معرفی GenericClass
 • معرفی List و IList
 • نحوه ترکیب دستور لیست و کلاس جنریک

قسمت دوازدهم:

 • معرفی partial class
 • نحوه فراخوانی partial کلاس ها
 • ادغام چندین partial کلاس باهم دیگر
 • معرفی Nullable
 • کارایی Nullable
 • معرفی متد Random
 • نحوع ساخت متدهایی دلخواه در سی شارپ

قسمت سیزدهم:

 • معرفی متد ها Extension
 • نحوه استفاده از Extension ها آماده
 • نحوه ساخت Extension ها در سی شارپ
 • معرفی Syntax در سی شارپ
 • جمع بندی بخش اول آموزش

قسمت چهاردم:

 • شروع بخش دوم آموزش
 • معرفی روال کاری این بخش
 • معرفی ADO.Net
 • معرفی دستور Linq
 • معرفی دستور Select در Sql  و Linq
 • معرفی دستور Insert در Sql و Linq
 • معرفی دستورات لامبدا و ساده Linq

قسمت پانزدهم:

 • معرفی دستور UPDATE در  Sql و Linq
 • معرفی دستور DELETE در Sql و Linq
 • معرفی دستور ORDER BY در Linq و Linq Lambda
 • معرفی دستور JOIN در Linq و Linq Lambda

قسمت شانزدهم:

 • معرفی Entity  Framework
 • معرفی خصوصیت های اصلی EF
 • معرفی Entity
 • بررسی خصوصیت کاربردی Entity
 • معرفی مدل در Entity
 • ایجاد یک پایگاه داده روی Sql Server
 • بررسی حالت ها و خصوصیت های طراحی یک جدول
 • ایجاد یک جدول کاربری تست

قسمت هفدهم:

 • ادامه بخش طراحی پایگاه
 • ایجاد جدول تست کاربری
 • ایجاد جدول تست خبر
 • ایجاد جدول تست نظرها
 • ایجاد ارتباط با فیلدها
 • معرفی کلید اصلی و خارجی برای هر جدول
 • ایجاد یک مدل روی پروژه
 • نحوه ارتباط مدل با Sql
 • بررسی کلاس ها و مدل نهایی در روش DataBase First

قسمت هجدم:

 • معرفی روش code first
 • پیاده سازی الگوی طراحی جداول
 • ایجاد کلاس برای کاربر و محصول و حسابرسی
 • معرفی پراپرتیز های هرکدام از جداول
 • معرفی اتریبیوت ها
 • ایجاد کلید اصلی و خارجی با اتریبیوت
 • ایجاد ارتباط جداول با کد نویسی

قسمت نوزدهم:

 • ادامه دستورات کدفرست
 • معرفی کلاس DbContext
 • معرفی روش های ایجاد DbContext
 • اتصال کلاسهای جداول به DbContext
 • اشنایی با کلاس ماگریشن
 • ساخت یک ماگریشن
 • ایجاد پایگاه داده فیزیکی از روی ماگریشن روی Sql

قسمت بیستم:

 • ایجاد کوئری برای واکشی اطلاعات از پایگاه
 • اضافه کردن داده از طریق دستورات Add به پایگاه
 • حذف داده از طریق دستور Remove Linq به پیاگاه
 • ویرایش داده از طریق دستور Attach linq به پایگاه
 • اشنایی با دستور First() , FirstOrDefulat()
 • اشنایی با دستور ToList()

قسمت بیستم و یکم:

 • معرفی دستور Then By
 • بررسی دستور Join با کوئری
 • بررسی دستور GroupJoin با کوئری
 • بررسی دستور  Group By با کوئری

قسمت بیستم و دوم:

 • معرفی دستور Single
 • معرفی دستور SingleOrDefault
 • معرفی دستور Contains
 • ساخت یک Contains مقایسه کننده

قسمت بیستم و سوم:

 • معرفی متد LastOrDefault
 • معرفی متد StartsWith
 • معرفی متد EndsWith
 • معرفی متد into و let
 • معرفی متد Range
 • معرفی متد Count
 • معرفی متد SequenceEqual

قسمت بیستم و چهارم:

 • معرفی دستور Intersect
 • معرفی متد Intersect
 • معرفی عملگرهای ریاضی و الویت
 • معرفی متد Max
 • معرفی متد Min
 • معرفی متد Sum
 • معرفی متد Average
 • معرفی متد  Reverse
 • معرفی متد Take و Skip

قسمت بیستم و پنجم:

 • ایجاد یک اپلیکیشن ویندوز فرم تست
 • بررسی روت اصلی برنامه
 • بررسی جزئیات فرم طراحی
 • بررسی امکانات  طراحی پس زمینه فرم به دو حالت
 • بررسی کلاس اجرا کننده فرم

قسمت بیستم و ششم:

 • معرفی ابزار آیتم های موجود
 • معرفی آیتم backgroundWorker
 • معرفی آیتم ColorDialog
 • معرفی آیتم Button
 • معرفی آیتم CheckBox  و لیست CheckBox

قسمت بیستم و هفتم:

 • معرفی آیتم DateTimePicker
 • معرفی آیتم DataGridView
 • معرفی آیتم ComboBox
 • معرفی آیتم HScrollBar
 • معرفی آیتم Label
 • معرفی آیتم LinkLabel
 • معرفی آیتم ListBox
 • معرفی آیتم Panel

قسمت بیستم و هشتم:

 • ادامه بررسی آیتم های فرم
 • معرفی آیتم PrintDialog
 • معرفی آیتم printDocument
 • معرفی آیتم  progressBar
 • معرفی آیتم radioButton
 • معرفی آیتم richTextBox

قسمت بیستم و نهم:

 • معرفی آیتم Timer
 • معرفی آیتم treeView
 • معرفی آیتم toolStripLabel
 • جمع بندی بخش دوم آموزش

قسمت سی:

 • شروع بخش سوم آموزش
 • ایجاد یک پروژه جدید برای  WinForm
 • طراحی فرم اولیه ورود
 • طراحی پایگاه داده و ایجاد مدل
 • ساخت جدول کاربری

قسمت سی و یکم:

 • ادامه بخش فرم ورود
 • ایجاد فرم ثبت کاربر
 • ایجاد منو برای مدیریت کاربر
 • ایجاد لیست نمایش اطلاعات کاربران ثبت نام کننده

قسمت سی و دوم:

 • ادامه بخش مدیریت کاربر
 • امکان حذف کاربر
 • امکان ویرایش اطلاعات کاربر
 • امکان اضافه کردن کاربر

قسمت سی و سوم:

 • تعریف روال صدور مجوز برای حمل و نقل
 • ایجاد بخش مدیریت رانندگان
 • ایجاد بخش لیست رانندگان
 • ایجاد جدول رانندگان روی پایگاه
 • ایجاد فرم اضافه کردن راننده جدید

قسمت سی و چهارم:

 • ادامه بخش مدیریت راننده ها
 • امکان ویرایش اطلاعات هر راننده
 • امکان حذف اطلاعات راننده از برنامه
 • ترکیب فرم اضافه کردن راننده جدید و ویرایش با هم

قسمت سی و پنجم:

 • ایجاد یک کلاس برای شمسی سازی تاریخ
 • نحوه اضافه کدن کلاس شمسی سازی به پروژه
 • ایجاد آیکون برای  فرم اصلی
 • ایجاد ایکون های مدیریتی برای هر فرم

قسمت سی و ششم:

 1. ایجاد بخش رانندگان
 2. ایجاد فرم ثبت راننده جدید
 3. ایجاد لیست نمایش رانندگان ثبت شده
 4. نحوه اتصال یک لیست آبشاری به پایگاه

قسمت سی و هفتم:

 • ادامه بخش مدیریت خودروها
 • ایجاد بخش ویرایش خودرو
 • ایجاد بخش حذف خودرو
 • ایجاد جدول برای ثبت ورود و خروج خودرو
 • ایجاد فرم اولیه نمایش ورود و خروج خودروها

قسمت سی و هشتم:

 • ایجاد بخش کنترل تردد خودروها
 • ایجاد فرم نمایش اطلاعات ورود و خروج هر خودرو
 • ایجاد فرم ثبت ورود هر خودرو
 • نمایش هر راننده با خودرو خودش برای ثبت ورود

قسمت سی و نهم:

 • ادامه بخش کنترل تردد
 • ایجاد فرم گزارشگیری بر اساس ورود یا خروج خودرو
 • تکمیل فرم نمایش اطلاعات تردد هر خودرو
 • اصلاح بخش منو ابشاری تو در تو

قسمت چهل:

 • ادامه بخش کنترل تردد خودرو
 • ایجاد فرم ثبت خروج خودرو
 • ثبت زمان خروج هر خودرو
 • تکمیل بخش کنترل تردد

قسمت چهل و یکم:

 • ایجاد بخش گزارشگیری
 • ایجاد گزارش برای خودروها
 • نحوه اضافه کردن استیمول سافت
 • ساخت یک گزارشگیر با استیمول سافت
 • نمایش نهایی گزارش با استمول برای خودرو های ثبت شده

قسمت چهل و دوم:

 • ایجاد بخش صدور مجوز برای چاپ
 • ایجاد یک متد برای گزارش روی استمول سافت
 • صدور مجوز ورود به محض ثبت ورود خودرو
 • صدور مجوز خروج به محض ثبت مجوز خودرو روی برنامه

قسمت چهل و سوم:

 • ایجاد فرم گزارشگیری برای ورود و خروج خوردو ها
 • ایجاد یک فیلتر کلی برای فرم کنترل تردد ورود و خروج
 • ایجاد گزارشگیری برای این فرم
 • تهیه گزارش اسیتمول سافت با فیلتر مشخص

قسمت چهل و چهارم:

 • ایجاد یک پروژه جدید
 • ساخت پایگاه جدید برای پروژه
 • ایجاد جداول محصول و مشتری و سفارش
 • ایجاد مدل به روی پروژه
 • ایجاد فرم ورود به برنامه

قسمت چهل و پنجم:

 • ایجاد بخش مدیریت مشتریان
 • ایجاد فرم نمایش اطلاعات مشتری
 • امکان اضافه کردن مشتری
 • امکان ویرایش مشتری
 • امکان حذف هر مشتری

قسمت چهل و ششم:

 • ایجاد بخش مدیریت محصولات
 • امکان ویرایش محصول
 • امکان اضافه کردن محصول
 • امکان حذف محصول
 • ایجاد بارکد برای هر محصول

قسمت چهل و هفتم:

 • ایجاد بخش مدیریت انبار ورودی کالا
 • امکان مشاهده موجودی هر کالا
 • امکان افزایش موجودی هر کالا
 • نمایش لیست تمامی کالاهای وارد شده به انبار

قسمت چهل و هشتم:

 • ایجاد بخش فاکتورهای جدید
 • ایجاد فرم ثیت فاکتور جدید
 • ایجاد لیست نمایش فاکتور خرید های انجام شده

قسمت چهل و نهم:

 • ادامه بخش ثبت فاکتور خرید
 • امکان ثبت موفق هر خرید برای هر مشتری
 • جلوگیری از ثبت تعداد خرید بیشتر از موجودی انبار محصول
 • تکمیل بخش نمایش فاکتور هر خرید مشتری

قسمت پنجاه:

 • ایجاد لیست محصولات برای بخش فاکتور جدید
 • امکان پیش فرض شدن نام محصول برای ثبت فاکتور با لیست
 • ایجاد رسید فاکتور برای چاپ با استیمول سافت

قسمت پنجاه و یکم:

 • ایجاد بخش بارکد به صدور فاکتور
 • امکان ثبت فاکتور با بارکد محصول
 • ایجاد جمع نهایی مبلغ فاکتور
 • نمایش جمع کل روی گزارش
 • ایجاد بخش کسر موجودی خرید از موجودی هر محصول
 • امکان حذف فاکتور

قسمت پنجاه و دوم:

 • ایجاد بخش ویرایش فاکتور
 • امکان نمایش اطلاعات فاکتور روی ویرایش
 • کسر کردن موجودی در صورت حذف هر محصول
 • جمع بندی بخش فاکتور

قسمت پنجاه و سوم:

 • ایجاد بخش مدیریت کاربران
 • ایجاد یک صفحه اصلی زیبا با تم های مختلف
 • ایجاد فرم گزارشگیری از انبار
 • نمایش جزئیات هر فاکتور
 • جمع بندی نهایی دوره

پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

آموزش برنامه نویسی

پیش نمایش بخش های از آموزش پروژه محور سی شارپ

پیش نمایش قسمت دوم (28 دقیقه و 19 ثانیه - 54.9 مگابایت)لینک دانلود

پیش نمایش قسمت بیست و هفتم (20 دقیقه و 2 ثانیه - 62.5 مگابایت)لینک دانلود

پیش نمایش قسمت پنجاه و دوم (22 دقیقه و 27 ثانیه - 58.2 مگابایت)لینک دانلود

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید
 1. تصویر آواتار کاربر 0
  هادی کامران زاده جمعه , ۲۳ تیر

  سلام آموزش پروژه محور مدیریت فروشگاه به زبان سی شارپ رو با نرم افزار های دیگه هم دارید اگه باشه که عاااااالی میشه؟

  • تصویر آواتار کاربر 2
   نوآوران گرمیجمعه , ۲۳ تیر

   پروژه مدیریت فروشگاه فعلا با زبان سی شارپ موجود است در صورت نیاز درخواست بدید تا با زبان های دیگه براتون انجام بدیم.

 2. تصویر آواتار کاربر 0
  محمد دوشنبه , ۲۴ اردیبهشت

  سلام این دوره با چه ورژنی از ویژوال استودیو و sql server آموزش داده شده است؟

  • تصویر آواتار کاربر 2
   نوآوران گرمیدوشنبه , ۲۴ اردیبهشت

   نسخه ویژوال استودیو 2013 و نسخه sql server مورد استفاده نیز 2014 است.

 3. تصویر آواتار کاربر 0
  محمد دوشنبه , ۲۴ اردیبهشت

  ارتباط با دیتابیس برای پروژه مدیریت فروشگاه با کدوم روش انجام شده است با تشکر

  • تصویر آواتار کاربر 2
   نوآوران گرمیدوشنبه , ۲۴ اردیبهشت

   ارتباط با دیتابیس به صورت Database First است.

لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

مشاهده لیست کامل
مشاهده لیست کامل
مشاهده لیست کامل
مشاهده لیست کامل
socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس بازی با socket programing سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین شبکه SDN شبیه سازی با نرم افزار R نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه به زبان سی شارپ نرم افزار Rstudio پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه ارنا پروژه سیمولینک matlab پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab