تحلیل آماری چند متغیری کاربردی با نرم افزار R به همراه داکیومنت

 • یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
 • بازدید 905 نفر
 • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (129 امتیاز از 26 رای)
  Loading...

applied multivariate statistical analysis r 21625 1 تصویر

تحلیل آماری چند متغیری کاربردی

در این بخش پروژه ای برای تحلیل آماری چند متغیری کاربردی آماده کردیم که در آن به مباحث تحلیل واریانس چند متغیره، استقلال و نرمال بودن داده ها، همبستگی داده ها و  آزمون برابری پارامترها مثل میانگین در چند متغیره در نرم افزار آماری R پرداخته می شود و بر اساس روند زیر آنالیزها انجام شده است:

برای آنالیز برابری و نابرابری واریانس از آماره M و آزمون باکس استفاده کردیم که در آن پکیج biotools بکار رفته است. برای نصب و اجرای کد مطابق زیر عمل می کنیم:

install.packages('biotools')

library('biotools')

داده ورودی شامل چهار متغیر می باشد که طول و عرض کاسبرگ و گلبرگ ها را شامل می شود و یک ستون که نوع گل را مشخص می کند که جامعه های آماری مورد نظر ما را نشان می دهد، که سه نوع گل وجود دارد:

inpu<-iris

head(inpu)

Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species

          ۵٫۱         ۳٫۵          ۱٫۴         ۰٫۲  setosa

          ۴٫۹         ۳٫۰          ۱٫۴         ۰٫۲  setosa

          ۴٫۷         ۳٫۲          ۱٫۳         ۰٫۲  setosa

          ۴٫۶         ۳٫۱          ۱٫۵         ۰٫۲  setosa

          ۵٫۰         ۳٫۶          ۱٫۴         ۰٫۲  setosa

          ۵٫۴         ۳٫۹          ۱٫۷         ۰٫۴  setosa

برای اجرای آزمون از داده  ورودی استفاده می شود که inpu نام دارد و دارای ۵ ستون می باشد که ستون های یک، دو، سه و چهار متغیرهای ما و ستون پنجم گروه بندی مربوط به جامعه آماری می باشد. ستون اول طول کاسبرگ، ستون دوم عرض کاسبرگ، ستون سوم طول گلبرگ و ستون چهارم عرض گلبرگ می باشد.

boxM(inpu[,1:4],inpu[,5])

نتیجه به قرار زیر می باشد:

               Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matrices

data:  inpu[, 1:4]

Chi-Sq (approx.) = 140.94, df = 20, p-value < 2.2e-16

در این بخش p-value محاسبه شده نشان می دهد که واریانس متغیرهای مورد مطالعه برای سه جامعه آماری و برای چهار متغیر مورد مطالعه که طول و عرض کاسبرگ ها و گلبرگ ها می باشند، برابر نیستند. برای بررسی همبستگی بین متغیرها از روش پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. برای این منظور از پکیج Hmisc و دستور rcorr استفاده شد است:

install.packages('Hmisc')

library('Hmisc')

در ابتدا متغیرهای مورد نظر را از داده ها استخراج می کنیم:

inp1<-inpu[,1:4]inp1<-as.matrix(inp1)rcorr(inp1,type=c("pearson" ))

توضیحات بیشتر و کامل تر به همراه پروژه ارائه می گردد.

تصاویری از خروجی پروژه تحلیل آماری چند متغیری کاربردی

applied multivariate statistical analysis r 21625 2 تصویر

شکل ۱

applied multivariate statistical analysis r 21625 3 تصویر

شکل ۲

applied multivariate statistical analysis r 21625 4 تصویر

شکل ۳

applied multivariate statistical analysis r 21625 5 تصویر

شکل ۴

applied multivariate statistical analysis r 21625 6 تصویر

شکل ۵

applied multivariate statistical analysis r 21625 7 تصویر

شکل ۶

applied multivariate statistical analysis r 21625 8 تصویر

شکل ۷

applied multivariate statistical analysis r 21625 9 تصویر

شکل ۸

applied multivariate statistical analysis r 21625 10 تصویر

شکل ۹


پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

آموزش برنامه نویسی

مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید

  لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ اینترنت اشیا بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین شبکه SDN شبیه سازی با نرم افزار R نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نرم افزار Rstudio پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه ارنا پروژه سیمولینک matlab پروژه شبکه عصبی پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab