جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET با مسیریابی مناسب در NS2

  • شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
  • بازدید ۵۷۶ نفر
  • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (129 امتیاز از 27 رای)
    Loading...

تصویر ns2-vanet_19022_1 جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET با مسیریابی مناسب در NS2

جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET با نرم افزار NS2 به همراه داکیومنت

پروژه جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET با تصمیم گیری مناسب در نرم افزار NS2 به همراه داکیومنت را آماده کردیم که در ادامه به معرفی این پروژه شبکه پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی آن قرار داده شده است.

معرفی کلی پروژه جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET :

هدف از این پروژه ارائه یک پروتکل مسیریابی مناسب جهت ارسال اطلاعات ضروری در شبکه های بین خودرویی VANET برای کنترل تصادفات می باشد که در صورت بروز حادثه اطلاعات ضرورری توسط خودرو های در حال حرکت برای یکدیگر ارسال می شود تا از تصادفات جلو گیری شود. در این راستا، خودرو ها کار هایی از قبیل مسیریابی مناسب توسط الگوریتم مسیریابی که نسبت به شرایط آگاه تر هستند، استفاده می شود.

این اولویت ها در صورت وجود شرایط متفاوت شهری و بین شهری یا متفاوت بودن نوع رویداد نیز متغیر خواهد بود. از دیگر اهداف علمی این تحقیق بهبود فاکتور های بهینه سازی از جمله کاهش زمان تاخیر انتها به انتها می باشد که خود منجر به کاهش زمان تصمیم گیری می شود. همچنین توزیع دو طرفه پیغام ها (از طرف نود های لاین مقابل) به کاهش زمان و افزایش قابلیت اطمینان در تصمیم گیری کمک شایانی می کند.

اهداف کاربردی در پروژه جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET :

این تحقیق با پیشنهاد راهکار هایی در جهت کنترل تصادفات، در صدد ارائه خدمات بهتر در زمان کوتاه تر و با قابلیت اطمینان بالاتر می باشد. بنابراین سازمان ها و ارگان های مربوطه مانند سازمان ترافیک و حمل و نقل شهری در راستای بهبود معضلات حاصل از ترافیک یا حوادث غیر مترقبه می توانند با پیاده سازی این فناوری در وسایل نقلیه از این راهکارها در جهت بهبود ترافیک ها و کاهش حوادث ناگوار قدم بردارند و باعث کاستن خسارات و تلفات ناشی از رویداد ها شوند.

توضیحات بیشتر، فیلم و تصاویری از خروجی پروژه جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET با نرم افزار NS2 در ادامه مطلب.

ایده کلی در پروژه جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET :

ما در این پروژه شبک VANET ی را در نظر می گیریم که به طور محض مبتنی بر معماری خودرو به خودرو بوده و خودرو ها در یک سناریوی بزرگراه در حال حرکت می باشند که تمامی آنها به یک فرستنده/گیرنده VANET مجهز هستند. ایده کلی در پروژه مربوط به مسیریابی در شبکه های بین خودرویی است.

در این نوع شبکه ها در مواقع اضطراری مثلا اگر اتفاقی مثل تصادفی رخ بدهد، ماشین ها به یکدیگر اطلاع رسانی می کنند و بر اساس اطلاعات بدست امده تصمیم مناسب را اتخاذ کنند برای مثال ترمز کنند تا با هم برخورد نکنند. در این حالت اگر ماشینی تصادف کند ماشین اول به ماشین پشت سرش اطلاع رسانی می کند و همینطور به صورت زنجیره ای ارتباط برقرار می کنند تا پیام به دست همه ماشین های پشت سر برسد.

در این نوع مسیریابی ها، ترافیک جهت مخالف دور ریخته می شود بدین گونه که تنها از خودرو های یک جهت (همان جهتی که تصادف در آن رخ داده) برای انتقال پیام اضطرار استفاده می شود و ماشین های که در جهت مخالف حرکت می کنند سیگنال را دریافت نمی کنند (یا اگر دریافت کنند، اطلاعات را دور می ریزند و منتقل نمی کنند). در حال حاضر این موضوع مشکلاتی دارد که برای مثال اگر در سمت حرکت ماشینی که تصادف کرده، ماشینی نباشد سیگنال انتقال پیدا نکرده و ضعیف می شود یا از بین می رود و به ماشین های بعدی نمی رسد که ممکن است نیرو های امدادی نیز به موقع نرسند.

راه حل جهت جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET با تصمیم مناسب :

حال اگر بتوان یک مکانیزمی در نظر گرفت که برای مثال ماشینی که در جهت مخالف حرکت می کند، سیگنال استرس را برای ۱۰ ثانیه انتشار کند ماشین های پشت سر ماشین حادثه دیده سریعتر با خبر می شوند زیرا ماشین ارسال کننده سیگنال، در حال حرکت به سمت جلو است و سرعت بیشتری دارد، سریعتر سیگنال به دورتر انتقال پیدا می کند و می تواند مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین دیگر مشکل قطع شدن زنجیره را نیز نخواهیم داشت.

توضیحات بیبشتر و کامل تر به همراه پروژه ارائه می گردد.

تصاویری از خروجی پروژه جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET :

تصویر خروجی ۲:

تصویر ns2-vanet_19022_2 جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET با مسیریابی مناسب در NS2

تصویر خروجی ۳:

تصویر ns2-vanet_19022_3 جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET با مسیریابی مناسب در NS2

تصویر خروجی ۴:

تصویر ns2-vanet_19022_4 جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET با مسیریابی مناسب در NS2

مشخصه های سناریو شبه سازی:

در این حالت اندازه محیط ۲۰۰۰ متر در ۲۰۰۰ متر، زمان توقف گره ها ۲۰ ثانیه و نرخ ورود بسته (۱۰,۲۰,۴۰,۶۰packet/sec) بسته بر ثانیه در نظر گرفته شده است و همچنین تعدا گره ها در این سناریو ۷۰ می باشد و زمان شبیه سازی نیز ۴۰۰ ثانیه می باشد.

تصویر خروجی ۵:

تصویر ns2-vanet_19022_5 جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET با مسیریابی مناسب در NS2

نمودار توان عملیاتی در یک شبکه بین خودرویی با تعداد گره ثابت نسبت به نرخ ارسال بسته:

این نمودار توان عملیاتی در یک شبکه بین خودرویی با تعداد گره ثابت نسبت به نرخ ارسال بسته را نشان می دهد که در آن شاهد مقایسه دو روش استاندارد و روش پیشنهادی (with control) هستیم. همانظور که مشاهده می شود، روش ارائه شده نسبت به روش استاندارد (without control) توان عملیاتی بهتری دارد.

تصویر خروجی ۶:

تصویر ns2-vanet_19022_6 جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET با مسیریابی مناسب در NS2

نمودار متوسط تاخیر انتها به انتها در یک شبکه بین خودرویی نسبت به نرخ ارسال بسته:

این نمودار متوسط تاخیر انتها به انتها در یک شبکه بین خودرویی نسبت به نرخ ارسال بسته را نشان می دهد که مشاهده می شود پروتکل ارائه شده (with control) نسبت به  روش استاندارد (without control) نرخ تحویل بسته بهتری دارد. تاخیر انتها به انتها برای بسته j که توسط گره i (گره مبدا) فرستاده شده و بطور موفق به مقصد رسیده است.

تصویر خروجی ۷:

تصویر ns2-vanet_19022_7 جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET با مسیریابی مناسب در NS2

نمودار متوسط نرخ تحویل بسته در یک شبکه بین خودرویی نسبت به نرخ ارسال بسته:

این نمودار متوسط نرخ تحویل بسته در یک شبکه بین خودرویی نسبت به نرخ ارسال بسته را نشان می دهد که در آن روش پیشنهادی نسبت به روش استاندارد (without control) تاخیر کمتری دارد.

تصویر خروجی ۸:

تصویر ns2-vanet_19022_8 جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET با مسیریابی مناسب در NS2

در نمودار های ارائه شده، توان عملیاتی، متوسط نرخ تحویل بسته و تاخیر انتها به انتها در یک شبکه بین خودرویی با تعداد گره های ثابت و نرخ ارسال بسته متفاوت نشان داده شد. همانطور که می ­بینید با افزایش نرخ ارسال بسته، تاخیر انتها به انتها کاهش و متوسط نرخ تحویل بسته افزایش می یابد. نتایج نشان می ­دهند که پروتکل پیشنهادی در همه نمودارها نسبت به پروتکل دیگر عملکرد بهتری دارد.

هدف از این قسمت ارزیابی پروتکل­ های ذکر شده در نرم افزار شبیه سازی بود تا پروتکل بهینه معرفی گردد. در قسمت شبیه ­سازی عملکرد این پروتکل از لحاظ میزان افزایش نرخ ارسال بسته ها ها مقایسه شده است. نتایج گراف نشان دهنده نتیجه بهتر روش پیشنهادی (with control) هستند، بنابراین این روش به عنوان روش بهینه معرفی می شود.


فیلم آموزش تصویری نرم افزار NS2 به زبان فارسی

فیلم آموزش تصویری نرم افزار NS2 به زبان فارسی

مشاهده آموزش NS2
شبیه سازی شبکه های کامپیوتری و مخابراتی

شبیه سازی شبکه های کامپیوتری و مخابراتی

مشاهده پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده
پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

آموزش برنامه نویسی

مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید
  1. تصویر آواتار کاربر 0
    شادی جمعه , 29 تیر

    سلام امکان دریافت این فایل بدون هزینه وجود نداره؟؟ آخه من به این فایل نیاز دارم و متاسفانه هزینشو ندارم

لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

مشاهده لیست کامل
مشاهده لیست کامل
مشاهده لیست کامل
مشاهده لیست کامل
socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ اینترنت اشیا بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین شبکه SDN شبیه سازی با نرم افزار R نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نرم افزار Rstudio پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه ارنا پروژه سیمولینک matlab پروژه شبکه عصبی پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab