ردیابی مسیر با فیلتر کالمن با متلب به همراه داکیومنت

  • سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴
  • بازدید 2,068 نفر
  • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (139 امتیاز از 34 رای)
    Loading...

matlab routing kalman 12634 1 تصویر

ردیابی مسیر با فیلتر کالمن با متلب به همراه داکیومنت

در این پست پروژه ردیابی مسیر با فیلتر کالمن با متلب به همراه داکیومنت را به صورت رایگان آماده کرده ایم که امیدواریم مورد استفاده و رضایت شما کاربران عزیز قرار گیرد. تمامی خطوط برنامه به فارسی کامنت گذاری شده است.

در برنامه ردیابی مسیر با فیلتر کالمن ، فیلتری اعمال شده است که مسیری را برای آغاز حرکت از زمین با سرعت زاویه ۴۰ درجه آغاز می کند و این همان قسمت قرمز رنگ است که در تصویر بالا مشاهده می فرمائید.

سپس دماغه به جهت تشخیص یک شی از دماغه یا شبیه سازی اندازه گیری دماغه ، اعمال شده است. بعد از آن نویز گوسین به طور تصادفی که اعداد تصادفی برای توزیع گوسین با انحراف استاندارد سیگما میدهد، تولید شده و فیلتر کالمن به آن اعمال شده است.

فیلتر کالمن ، تخمین حالت های سیستم در زمان به کمک یک سری اطلاعات در رابطه با مدل را میدهد. در پروژه ردیابی مسیر با فیلتر کالمن ، اطلاعات شامل حرکت آزاد در جهت افقی و حرکت شتاب در جهت عمودی می باشند. قابل ذکر است که شتاب ثابت می باشد. بدنه کلی نیز با مکان (x,y) و سرعت (vx,vy) و شتاب عمودی ay توصیف می شود.

در ادامه، فیلم و تصویر خروجی دیگر، و دانلود رایگان پروژه ردیابی مسیر با فیلتر کالمن با متلب به همراه داکیومنت فراهم شده است.

کدهای برنامه ردیابی مسیر با فیلتر کالمن با توضیحات:

clc;
clear;
close all;
% آماده سازی متلب برای اجرا - پاک کردن نوشته ها در خط فرمان، پاک کردن
% فرامین در محیط کاری و بستن همه پنجره های از قبل باز

al=40*pi/180; 
% زاویه سرعت در آغاز کار

v0=10; 
% سرعت اولیه

g=9.8; 
% ثابت گرانش

vx=v0*cos(al); 
vy=v0*sin(al); 
% سرعت اولیه در محور ایکس و وای

x=0; 
y=0; 
% مکان اولیه در محور ایکس و وای

dt=0.02; 
% گام زمانی

sgx=0.02; 
% سیگمای ایکس 

sgy=0.02;
% سیگمای وای


% در زیر تولید مسیر اصلی تعریف شده است
xa=[]; 
% مختصات ایکس ذخیره می گردد

ya=[];
% مختصات وای ذخیره می شود

vxa=[]; 
% اجزای ایکس سرعت ذخیره می شود

vya=[]; 
% اجزای وای سرعت ذخیره می شود

ta=[]; 
% در اینجا زمان ذخیره می گردد

xna=[]; 
% محل ذخیره دماغه مختصات ایکس

yna=[]; 
% محل ذخیره دماغه مختصات وای

t=0; 
% زمان شروع برای ردیابی مسیر

% در زیر حلقه بی نهایت استفاده شده است
while 1 
    xa=[xa x];
    ya=[ya y];
    vxa=[vxa vx];
    vya=[vya vy];
    ta=[ta t];
    xna=[xna x+sgx*randn]; 
    yna=[yna y+sgy*randn]; 
    % در دو خط بالا نویز گاوسیان اعمال می شود
    
    if y<0 
        break
    end
    % شرط بالا به منظور بازگشت به سطح می باشد و سپس توقف حرکت
    
    
    % با توجه به مسیرهای یافت شده و ردیابی شهد نیاز به بروز رسانی می باشد
    x=x+vx*dt; % vx~(x(k+1)-x(k))/dt => x(k+1)~x(k)+vx*dt
    y=y+vy*dt;
    vy=vy-g*dt;
    t=t+dt;
    % دقت شود که
    % vx
    % تغییر نمی کند
end


% رسم خروجی بخش های بالا
figure;
plot(xna,yna,'b-');
xlabel('x, m');
ylabel('y, m');
legend('real curve','noised curve');


% در بخش زیر فیلتر کالمن اعمال شده است
R=[sgx^2   ۰     
   ۰       sgy^2]; 
% ماتریس کواریانس برای دماغه ایکس و وای

H=[1 0 0 0 0;
   ۰ ۰ ۱ ۰ ۰]; 
% ماتریس مشاهده ای

F=[ 1  dt 0  ۰  ۰
    ۰  ۱  ۰  ۰  ۰
    ۰  ۰  ۱  dt 0
    ۰  ۰  ۰  ۱  dt
    ۰  ۰  ۰  ۰  ۱  ];
% ماتریس انتقال حالت

P=eye(5); 
% میزان اولیه ماتریس پی

I=eye(5); 
% ماتریس واحد

xc=[xna(1)
    ۰
    yna(1)
    ۰
    ۰]; 
% حدس مقدار اولیه تخمین بردار حالت برای ایکس و وای برای دریافت موقعیت اولیه
% دماغه ها که برای
% vx  ,  vy  , ay
% صفر می باشد


z=[xna
   yna];
% مشاهده ماتریس حالت

xca=xc; 
% داده های
% xc
% در 
% xca
% ذخیره می شوند

% در حلقه زیر شمارنده حلقه است که آغاز آن از گام دوم اجرایی است - منظور
% زمانی است که فیلتر کالمن به آن اعمال می شود
nc=2;
for t=ta(2:end)
    Ps=F*P*F';
    K=Ps*H'*(H*Ps*H'+R)^(-1);
    xc=F*xc+K*(z(:,nc)-H*F*xc);
    P=(I-K*H)*Ps*(I-K*H)'+K*R*K';
    xca=[xca xc];
    nc=nc+1;
end

% رسم با مسیر که روی آن فیلتر کالمن اعمال شده است
hold on;
plot(xca(1,:),xca(3,:),'r-','linewidth',2);
legend('noised','filtered');
title('trajectory');

% رسم گراف سرعت در پنجره ای جداگانه
figure;
plot(ta,xca(2,:),'r-','linewidth',2);
hold on;
plot(ta,vxa,'r--');
plot(ta,xca(4,:),'b-','linewidth',2);
plot(ta,vya,'b--');
xlabel('time, s');
legend('filtered vx','original vx','filtered vy','original vy');
title('velocities');

تصویر خروجی ۲:

matlab routing kalman 12634 2 تصویر


انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

مشاهده انجام پروژه با متلب
پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

آموزش برنامه نویسی

مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید
  1. تصویر آواتار کاربر 0
    محمد حسین شنبه , 26 تیر

    سلام اگه مقاله این پروژرو هم دارید لطفا تو سایت بزارید دستتون درد نکنه .

لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

مشاهده لیست کامل
مشاهده لیست کامل
مشاهده لیست کامل
مشاهده لیست کامل
socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ اینترنت اشیا بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین شبکه SDN شبیه سازی با نرم افزار R نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نرم افزار Rstudio پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه ارنا پروژه سیمولینک matlab پروژه شبکه عصبی پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab