بازی شطرنج با زبان C سی همراه سورس کد

 • شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۲
 • بازدید 860 نفر
 • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (119 امتیاز از 38 رای)
  Loading...

بازی شطرنج با زبان C سی همراه سورس کد

بازی شطرنج با زبان C سی همراه سورس کد

در این پست سورس بازی شطرنج با زبان C سی همراه سورس کد را آماده کرده ایم که امیدواریم مورد استفاده قرار گیرد.

در این بازی تمام حرکات مربوط به مهره ها تعریف شده است و به صورت گرافیکی میباشد. دقت داشته باشید که برنامه های گرافیکی تحت داس روی سیستم عامل های ویندوز کار نمی کنند و برای اجرای چنین برنامه های باید از نرم افزار های مخصوص این کار استفاده کرد از جمله این برنامه ها نرم افزار DosBox میباشد.

در ادامه می توانید قسمت های از کد بازی شطرنج با زبان C را ملاحظه کنید.

تکه کد بازی شطرنج با زبان C سی:

جهت دریافت کد کامل این برنامه از قسمت خرید محصول اقدام کنید
void init_graph()
{
   int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
   initgraph(&gdriver, &gmode, "");
   errorcode = graphresult();
   if (errorcode != grOk)
   {
      cout<<"Graphics error: "<<grapherrormsg(errorcode);
      cout<<"Press any key to halt:";
      getch();
      exit(1);
   }
}
void end()
{
  setcolor(BLACK);
  outtextxy(420,450,"1");
  outtextxy(420,450,"2");
  outtextxy(320,450,"Chance of player : ");
  for(int i=0;i<15;i++)
   {
    setcolor(i);
    if(chance==1)outtextxy(290,460,"Player 1 wins. Congratulations!!");
    if(chance==2)outtextxy(290,460,"Player 2 wins. Congratulations!!");
    delay(50);
    if(i==14)i=0;
    if(kbhit())break;
   }
 exit(1);
}
void intro()
{
   cleardevice();
   setcolor(WHITE);
   settextstyle(10,0,7);
   settextjustify(1,1);
   outtextxy(320,170,"CHESS");
   setfillstyle(1,WHITE);
   floodfill(170,190,WHITE);
   floodfill(320,190,WHITE);
   floodfill(440,190,WHITE);
   for(int i=0;i<15;i++)
   {
     if(i%2==0)rectangle(i*43,0,i*43+43,40);
     if(i%2==0)floodfill(i*43+1,1,WHITE);
   }
   for(i=1;i<15;i++)
   {
     if(i%2==1)rectangle(i*43,40,i*43+43,80);
     if(i%2==1)floodfill(i*43+1,41,WHITE);
   }
   for(i=0;i<15;i++)
   {
     if(i%2==0)rectangle(i*43,80,i*43+43,120);
     if(i%2==0)floodfill(i*43+1,81,WHITE);
   }
   settextstyle(6,0,3);
   int c = 0;
   char ch;
   while(ch!=13)
   {
     setcolor(WHITE);
     outtextxy(320,300,"Play Game");
     outtextxy(320,340,"View the Rules");
     outtextxy(320,380,"Exit");
     setcolor(7);
     if(c==0) outtextxy(320,300,"Play Game");
     if(c==1) outtextxy(320,340,"View the Rules");
     if(c==2) outtextxy(320,380,"Exit");
     ch = getch();
     if(ch==80)c++;
     if(ch==72)c--;
     if(c>2)c=0;
     if(c<0)c=2;
   }
   if(c==2)exit(EXIT_SUCCESS);
   cleardevice();
}

 


پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

آموزش برنامه نویسی

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید

  لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه برای درس مهندسی اینترنت بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه خرید سورس بازی تحت شبکه دانلود بازی تحت شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس بازی با socket programing سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه به زبان سی شارپ پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه برای درس مهندسی اینترنت پروژه سیمولینک matlab پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab