سورس نتیجه معادله به صورت گرافیکی به زبان پاسکال

 • دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۲
 • بازدید 575 نفر
 • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (75 امتیاز از 21 رای)
  Loading...

moadelepascal سورس نتیجه معادله به صورت گرافیکی به زبان پاسکال

سورس نتیجه معادله به صورت گرافیکی به زبان پاسکال

در این پست شما می توانید سورس نتیجه معادله به صورت گرافیکی را از ما دریافت کنید. توی این برنامه معادله ای نمایش داده شده در تصویر به صورت گرافیکی رسم می شود.

جهت مشاهده جزئیات کامل سورس نتیجه معادله به صورت گرافیکی به زبان پاسکال لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

تکه کد سورس نتیجه معادله به صورت گرافیکی به زبان پاسکال:

جهت دریافت کد کامل این برنامه لطفا از بخش خرید محصول اقدام کنید
program Mohadele;
uses graph;
Const
    TabLine = 200;
    TabNumber = 15;
    CountNumber = 12;
var
   grDriver,grMode,MenuSel:integer;
   X,A,B,C,D:integer;
   X0,Y0:integer;
   i,tempx,tempy:integer;
   StrX,StrA,StrB,StrC,StrD:string;
{****************************************}

function ShowMenu:integer;
var
   Num:integer;
begin
  repeat
    writeln('-------------------- Select Menu ----------------------');
    writeln('1- Y= ax + b.');
    writeln('2- Y= ax^2 + b.');
    writeln('3- Y= ax^3 + bx^2 + cx + d.');
    writeln('4- Sin.');
    writeln('5- Cos.');
    writeln('6- Exit Program.');
    writeln;
    write('Choice Number:');
    readln(Num);
    writeln('------------------------------------------------------');
  until (Num > 0) and (Num < 7);
    ShowMenu:=Num;
end;
                   {---------------------}
procedure GetM1(Var X,A,B:integer);
begin
     writeln('********    Mohadele 1(Y= ax+b)     ***********');
     write('Enter X:');
     readln(X);
     write('Enter A:');
     readln(A);
     write('Enter B:');
     readln(B);
end;
                    {---------------------}
procedure GetM2(Var A,B:integer);
begin
     writeln('********    Mohadele 2(Y= ax^2+b)     ***********');
     write('Enter A:');
     readln(A);
     write('Enter B:');
     readln(B);
end;
procedure GetM3(Var X,A,B,C,D:integer);
begin
     writeln('********    Mohadele 3(Y= ax+bx+cx+d)     ***********');
     write('Enter X:');
     readln(X);
     write('Enter A:');
     readln(A);
     write('Enter B:');
     readln(B);
     write('Enter C:');
     readln(C);
     write('Enter D:');
     readln(D);
end;


پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

مشاهده مطالب برنامه نویسی

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید

  لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه برای درس مهندسی اینترنت بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه خرید سورس بازی تحت شبکه دانلود بازی تحت شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس بازی با socket programing سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه به زبان سی شارپ پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه برای درس مهندسی اینترنت پروژه سیمولینک matlab پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab