لیست پروژه های ارنا Arena

آشنایی و کار با نرم افزار شبیه ساز Arena (داکیومنت تحقیقاتی به صورت word)

آشنایی و کار با نرم افزار شبیه ساز Arena در این بخش داکیومنت تحقیقاتی برای آشنایی و کار با نرم افزار شبیه ساز Arena را آماده کردیم که در قالب سه فصل و ۴۹ صفحه به صورت فهرست بندی شده به صورت فایل word تهیه شده است. این داکیومنت هم […]

کد محصول:22578
قیمت محصول:۹,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی پر کردن و بسته بندی بطری ها با ارنا به همراه داکیومنت

شبیه سازی پر کردن و بسته بندی بطری ها در Arena در این بخش پروژه شبیه سازی پر کردن و بسته بندی بطری ها با نرم افزار Arena همراه با داکیومنت آماده کردیم که در ادامه به توضیح صورت مسئله پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی ها قرار داده شده […]

کد محصول:22416
قیمت محصول:۱۷,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی سیستم کافی شاپ با نرم افزار ارنا

شبیه سازی سیستم کافی شاپ با Arena در این بخش پروژه شبیه سازی سیستم کافی شاپ با نرم افزار Arena را آماده کرده که در ادامه به معرفی صورت مسئله آن پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی های این پروژه ارنا قرار داده شده است. سناریو شبیه سازی در […]

کد محصول:22293
قیمت محصول:۱۵,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی دفتر پیشخوان خدمات دولت با نرم افزار ارنا به همراه داکیومنت

شبیه سازی دفتر پیشخوان خدمات دولت با Arena در این بخش پروژه شبیه سازی دفتر پیشخوان خدمات دولت را در نرم افزار Arena آماده کرده ایم که شامل داکیومنت و فیلم نحوه اجرا نیز می باشد. در ادامه به معرفی پروژه پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی ها قرار […]

کد محصول:22151
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی روند کاری بانک با ارنا به همراه داکیومنت

شبیه سازی روند کاری بانک با ارنا در این بخش پروژه شبیه سازی روند کاری بانک ملی را با نرم افزار ارنا همراه با داکیومنت آماده کرده ایم که در این سیستم به صورت فرضی روند کاری بخش های مختلف یک بانک مورد آزمون قرار گرفته است. شیوه کاری سیستم […]

کد محصول:22055
قیمت محصول:۲۰,۰۰۰ تـــــومان

بهینه سازی سیستم سرویس دهی در بیمارستان با ارنا به همراه داکیومنت

بهینه سازی سیستم سرویس دهی در بیمارستان در این بخش پروژه شبیه سازی بهینه سازی سیستم سرویس دهی در بیمارستان را با نرم افزار Arena همراه با داکیومنت آماده کردیم که در ادامه به تشریح صورت مسئله پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی این پروژه ارنا قرار داده شده […]

کد محصول:21943
قیمت محصول:۲۴,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی سیستم مونتاژ جعبه دنده با ارنا به همراه گزارش کار

شبیه سازی سیستم مونتاژ جعبه دنده در این بخش پروژه شبیه سازی سیستم مونتاژ جعبه دنده با نرم افزار Arena همراه با گزارش کار در قالب پاورپوینت آماده کردیم که پروژه مناسبی در زمینه مهندسی مکانیک می باشد. در ادامه به لیست مرحل انجام شده و ماژول های استفاده شده […]

کد محصول:21882
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت

شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی در این بخش پروژه شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی را با Arena همراه با داکیومنت آماده کردیم که در ادامه به تشریح صورت مسئله پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی قرار داده شده است. صورت مسئله پروژه در نظر داریم یک آموزشگاه رانندگی در […]

کد محصول:21485
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی سیستم ثبت نام دانشجویان در دانشگاه با ارنا به همراه داکیومنت

شبیه سازی سیستم ثبت نام دانشجویان در دانشگاه پروژه شبیه سازی سیستم ثبت نام دانشجویان در دانشگاه را در گرایش های ارشد رشته مهندسی صنایع با نرم افزار Arena همراه با داکیومنت مختصر آماده کرده ایم که در ادامه به تشریح صورت مسئله این پروژه مهندسی صنایع پرداخته و فیلم […]

کد محصول:21097
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی کارخانه تولید نان صنعتی با ارنا به همراه داکیومنت

پروژه شبیه سازی کارخانه تولید نان صنعتی پروژه شبیه سازی کارخانه تولید نان صنعتی را با نرم افزار Arena همراه با داکیومنت آماده کردیم که در ادامه به توضیحاتی از این پروژه مهندسی صنایع پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی آن قرار داده شده است. معرفی و مراحل کار […]

کد محصول:20842
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی تخصیص و مسیریابی آمبولانس با نرم افزار ارنا

پروژه شبیه سازی تخصیص و مسیریابی آمبولانس با Arena پروژه شبیه سازی تخصیص و مسیریابی آمبولانس را در نرم افزار Arena آماده کردیم که در ادامه به شرح صورت مسئله پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی این پروژه مهندسی صنایع قرار داده شده است. شرح مسئله شبیه سازی تخصیص […]

کد محصول:20725
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

بررسی کیفیت مواد در کارخانه با ارنا به همراه داکیومنت

پروژه شبیه سازی بررسی کیفیت مواد در کارخانه با Arena پروژه شبیه سازی بررسی کیفیت مواد در کارخانه را با نرم افزار Arena همراه با داکیومنت داکیومنت آماده کردیم که در ادامه به معرفی صورت مسئله پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی این پروژه مهندسی صنایع قرار داده شده […]

کد محصول:20704
قیمت محصول:۲۴,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی اورژانس بیمارستان با نرم افزار ارنا به همراه داکیومنت

پروژه شبیه سازی اورژانس بیمارستان با Arena پروژه شبیه سازی اورژانس بیمارستان را با نرم افزار Arena همراه با داکیومنت در این پست آماده کردیم که در ادامه به شرح صورت مسئله پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی این پروژه مهندسی صنایع قرار داده شده است. در داکیومنت پروژه […]

کد محصول:20683
قیمت محصول:۲۴,۰۰۰ تـــــومان

ارزیابی زمان انتظار مسافران در ایستگاه های مترو با ارنا

پروژه ارزیابی زمان انتظار مسافران در ایستگاه های مترو با Arena شبیه سازی مقاله تحلیل زمان انتظار مسافران در ایستگاه های مترو با استفاده از تکنیک شبیه سازی (متروی تهران) در این پست پروژه ارزیابی زمان انتظار مسافران در ایستگاه های مترو با نرم افزار Arena را با عنوان مقاله […]

کد محصول:15279
قیمت محصول:۳۱,۰۰۰ تـــــومان

بهینه سازی تخصیص ماشین آلات خاک برداری با تئوری صف در ارنا

پروژه بهینه سازی تخصیص ماشین آلات خاک برداری با تئوری صف در Arena شبیه سازی مقاله کاربرد تئوری صف در بهینه سازی تخصیص ماشین آلات خاک برداری در این پست پروژه بهینه سازی تخصیص ماشین آلات خاک برداری با تئوری صف در نرم افزار Arena را با عنوان مقاله کاربرد […]

کد محصول:15309
قیمت محصول:۳۱,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی خط تولید بسته آجیل با ارنا به همراه گزارش کار

پروژه شبیه سازی خط تولید بسته آجیل با Arena در این پست پروژه شبیه سازی خط تولید بسته آجیل با نرم افزار Arena را به همراه گزارش کار آماده کرده ایم که در آن تصاویر گرافیکی جالبی از دستگاه ها به کار رفته است. در فیلمی که از ادامه به […]

کد محصول:15952
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی سیستم بیمارستان با ارنا به همراه داکیومنت

پروژه شبیه سازی سیستم بیمارستان با Arena همراه با داکیومنت در این پست پروژه شبیه سازی سیستم بیمارستان با نرم افزار ارنا به همراه داکیومنت کامل که شامل فایل ورد و پاورپوینت می باشد را آماده کرده ایم. در این پروژه ما شبیه سازی سیستم بیمارستانی در استان قزوین را […]

کد محصول:14426
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی دفتر بیمه با ارنا به همراه داکیومنت

پروژه شبیه سازی دفتر بیمه با Arena همراه با داکیومنت در این پست پروژه شبیه سازی دفتر بیمه را آماده کرده ایم که با توجه به توضیحات زیر انجام شده است. در ادامه به شرح صورت مسئله پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی این پروژه قرار داده شده است. […]

کد محصول:14412
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی و بهبود دستگاه خودپرداز ATM با ارنا به همراه داکیومنت

پروژه شبیه سازی و بهبود دستگاه خودپرداز ATM با Arena همراه با داکیومنت در این پست پروژه شبیه سازی و بهبود دستگاه خودپرداز ATM با ارنا به همراه داکیومنت را آماده کرده ایم که در ادامه به توضیحات این پروژه پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی آن قرار داده […]

کد محصول:14182
قیمت محصول:۳۱,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی کارخانه ذوب آهن با ارنا Arena

پروژه شبیه سازی کارخانه ذوب آهن با نرم افزار Arena این بار نیز به یکی دیگر از پروژه های شبیه سازی شده با نرم افزار ارنا در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در این پست پروژه شبیه سازی کارخانه ذوب آهن با ارنا Arena را آماده کرده ایم که در […]

کد محصول:13817
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی کارگاه آسفالت سازی با ارنا Arena

پروژه شبیه سازی کارگاه آسفالت سازی با Arena در این پست پروژه شبیه سازی کارگاه آسفالت سازی با ارنا را آماده کرده ایم که در ادامه به شرح صورت مسئله پرداخته و نتایح به دست آمده از این شبیه سازی را نشان داده ایم. یک شرکت ساختمانی دارای ۴ گارگاه […]

کد محصول:13804
قیمت محصول:۳۱,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی دفتر پستی با ارنا به همراه گزارش کار

پروژه شبیه سازی دفتر پستی با ارنا Arena در این پست پروژه شبیه سازی دفتر پستی با ارنا به همراه گزارش کار را آماده کرده ایم که در ادامه به شرح صورت مسئله پرداخته و نتایج به دست آمده از این پروژه شبیه سازی با Arena را نشان خواهیم داد. […]

کد محصول:13528
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی کارگاه خودرو سازی با ارنا Arena

پروژه شبیه سازی کارگاه خودرو سازی با ارنا در این پست نیز با یکی دیگر از پروژه های مهندسی صنایع در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. این بار پروژه شبیه سازی کارگاه خودرو سازی با ارنا Arena را آماده کرده ایم که صورت مسئله این پروژه در ادامه شرح داده […]

کد محصول:13347
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی آموزشگاه رانندگی با ارنا Arena

پروژه شبیه سازی آموزشگاه رانندگی با ارنا این بار نیز با یکی دیگر از پروژه های مهندسی صنایع با نرم افزار Arena در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در این پست پروژه شبیه سازی آموزشگاه رانندگی با ارنا Arena را آماده کرده ایم که در ادامه به شرح صورت مسئله […]

کد محصول:13344
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی درمانگاه شنوایی سنجی با ارنا Arena

پروژه شبیه سازی درمانگاه شنوایی سنجی با ارنا در این پست پروژه شبیه سازی درمانگاه شنوایی سنجی با ارنا Arena را آماده کرده ایم که در ادامه به شرح صورت مسئله پرداخته و نتایج به دست آمده از آن را نشان داده ایم. در این درمانگاه شنوایی سنجی ، بیماران […]

کد محصول:13185
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی چشم پزشکی با ارنا Arena به همراه گزارش کار

پروژه شبیه سازی چشم پزشکی با ارنا Arena به همراه گزارش کار در این پست پروژه شبیه سازی چشم پزشکی با ارنا Arena به همراه گزارش کار را آماده کرده ایم که در ادامه به شرح مسئله این پروژه پرداخته و نتایج به دست آمده آن را نشان داده ایم. […]

کد محصول:13047
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی پمپ بنزین با ارنا Arena به همراه گزارش کار

پروژه شبیه سازی پمپ بنزین با ارنا Arena به همراه گزارش کار در این پست پروژه شبیه سازی پمپ بنزین با ارنا Arena به همراه گزارش کار را آماده کرده ایم که در ادامه مطلب شرح صورت مسئله می پردازیم. در این شبیه سازی پمپ بنزین با ارنا ۳ خط […]

کد محصول:13019
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی کتابخانه دانشگاه با ارنا Arena

پروژه شبیه سازی کتابخانه دانشگاه با ارنا Arena در این پست پروژه شبیه سازی کتابخانه دانشگاه با ارنا Arena را آماده کرده ایم که در ادامه به شرح صورت مسئله می پردازیم. در این پروژه شبیه سازی کتابخانه دانشگاه با ارنا Arena ما به کتابخانه دانشگاه در شهر خود مراجعه […]

کد محصول:13006
قیمت محصول:۳۱,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی کارخانه فولاد سازی با ارنا Arena

پروژه شبیه سازی کارخانه فولاد سازی با ارنا Arena در این پست پروژه شبیه سازی کارخانه فولاد سازی با ارنا Arena را آماده کرده ایم که هدف اصلی ما از این شبیه سازی ، بهینه سازی سیستم حمل و نقل داخلی کارخانه می باشد. این کارخانه ، آهن قراضه را […]

کد محصول:12865
قیمت محصول:۳۱,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی فرودگاه با نرم افزار ارنا Arena

پروژه شبیه سازی فرودگاه با نرم افزار ارنا Arena در این پست نیز با یکی دیگر از پروژه های مهندسی صنایع در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. این بار پروژه شبیه سازی فرودگاه با نرم افزار ارنا Arena را آماده کرده ایم که در ادامه به شرح مسئله و خروجی […]

کد محصول:12626
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی کارگاه دوزندگی با ارنا Arena

پروژه شبیه سازی کارگاه دوزندگی با ارنا Arena در ایت پست پروژه شبیه سازی کارگاه دوزندگی با ارنا Arena را آماده کرده ایم که با توضیح به توضیحات زیر انجام شده است. در یک کارگاه دوزندگی برای دوختن یک دوجین پیراهن یک توپ پارچه لازم است. مدت زمان بین ورود […]

کد محصول:12610
قیمت محصول:۳۱,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی فروشگاه مواد غذایی با ارنا Arena

پروژه شبیه سازی فروشگاه مواد غذایی با ارنا Arena در این پست پروژه شبیه سازی فروشگاه مواد غذایی با ارنا Arena را آماده کرده ایم که با توجه به توضیحات زیر شبیه سازی شده است. یک فروشگاه مواد غذایی تنها یک باجه صندوق دارد که مشتریان به طور تصادفی با […]

کد محصول:12486
قیمت محصول:۱۷,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی دادگستری با نرم افزار ارنا Arena

پروژه شبیه سازی دادگستری با نرم افزار ارنا Arena در این پست پروژه شبیه سازی دادگستری با نرم افزار ارنا Arena را آماده کرده ایم که دادگستری مورد نظر ما برای بازه زمانی ساعت ۸ الی ۱۰ صبح و ۱۲ الی ۱۴ بعد ظهر شبیه سازی شده است. در این […]

کد محصول:12462
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی بیمارستان و بهبود خدمات دهی با ارنا Arena

شبیه سازی بیمارستان و بهبود خدمات دهی با ارنا Arena در این پست پروژه شبیه سازی بیمارستان و بهبود خدمات دهی با ارنا Arena را آماده کرده ایم که این بیمارستان داری ۵ طبقه و دارای پزشک متخصص، ام ار ای، ام و ای، ترک اعتیاد، شیمی درمانی، ماموگرافی، سنوگرافی، […]

کد محصول:12435
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی سیستم باسکول مدرن با ارنا Arena

پروژه شبیه سازی سیستم باسکول مدرن با ارنا Arena در این پست پروژه شبیه سازی سیستم باسکول مدرن با ارنا Arena را آماده کرده ایم که در ادامه این سیستم را معرفی و فیلم و تصاویری از خروجی شبیه سازی این سیستم را نشان خواهیم داد. یک دستگاه باسکول داریم […]

کد محصول:12066
قیمت محصول:۳۱,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی بانک با ارنا Arena همراه داکیومنت

پروژه شبیه سازی بانک با ارنا Arena همراه داکیومنت در این پست پروژه شبیه سازی بانک با ارنا Arena همراه داکیومنت را آماده کرده ایم که با توجه به توضیحات زیر انجام شده است. در این شبیه سازی بانک با ارنا Arena فرض شده است که بانکی داریم که در […]

کد محصول:12043
قیمت محصول:۳۱,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی عملیات ماشین کاری با ارنا Arena

پروژه شبیه سازی عملیات ماشین کاری با ارنا Arena در این پست پروژه شبیه سازی عملیات ماشین کاری با ارنا Arena را برای شما عزیزان آماده کرد ایم که صورت مسئله در ادامه پس از معرفی عملیات ماشین کاری ، صورت مسئله شرح داده شده است. منطور از ماشین ‌کاری […]

کد محصول:10905
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی مترو و فروش بلیط با ارنا Arena همراه گزارش کار

پروژه شبیه سازی مترو و فروش بلیط با ارنا Arena همراه گزارش کار در این پست پروژه شبیه سازی مترو و فروش بلیط با ارنا Arena همراه گزارش کار را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که طبق داده هایی که تصاویر آنها در ادامه مشخص است، شبیه سازی شده […]

کد محصول:10864
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی شبکه لجستیک معکوس با نرم افزار Arena

پروژه شبیه سازی شبکه لجستیک معکوس با نرم افزار Arena در این پروژه قصد داریم یک شبکه لجستیکی مربوط به محصولات بازگشتی (لجستیک معکوس) یک شرکت فرضی را در نرم افزار Arena ارنا شبیه سازی کنیم که توضیحات مسئله آن به شرح زیر است: ۱- شرکت مذکور تولید کننده لوزم […]

کد محصول:8512
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی بانک با نرم افزار Arena

پروژه شبیه سازی بانک با نرم افزار Arena در این پست پروژه شبیه سازی بانک با نرم افزار Arena آرنا را آماده کرده ایم که در آن مسئله اصلی رسیدگی به امور مشتریان در حداقل زمان ممکن است که مستلزم وجود تعداد کافی باجه برای سرویس دهی به مشتریان می […]

کد محصول:8094
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی بزرگراه با نرم افزار Arena

پروژه شبیه سازی بزرگراه با نرم افزار Arena در این پست پروژه شبیه سازی بزرگراه با نرم افزار Arena را برای شما کاربران گرامی آماده کرده ایم که با توجه به توضیحات زیر انجام شده است: یک بزرگراه دو منطقه بزرگ شهری را به هم متصل می کند. در هر […]

کد محصول:7848
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی پایانه کامپیوتر با نرم افزار Arena

پروژه شبیه سازی پایانه کامپیوتر با نرم افزار Arena پایانه کامپیوتر یا ترمینال رایانه یک دستگاه سخت ‌افزاری الکتریکی یا الکترومکانیکی است که از آن برای وارد کردن داده‌ ها ، و نمایش داده ها از یک رایانه و یا یک سامانه رایانشی استفاده می شود. در این پست پروژه […]

کد محصول:7835
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی آموزشگاه با نرم افزار Arena

پروژه شبیه سازی آموزشگاه با نرم افزار Arena در این پست پروژه شبیه سازی آموزشگاه با نرم افزار Arena آرنا را برای شما کاربران گرامی آماده کرده ایم که با توجه به توضیحات زیر انجام شده است: ساعت کاری یک آموزشگاه زبان از ۸ تا ۱۴ و از ۱۶ تا […]

کد محصول:7676
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی خط تولید با نرم افزار Arena

پروژه شبیه سازی خط تولید با نرم افزار Arena در این پست پروژه شبیه سازی خط تولید با نرم افزار Arena آرنا را برای شما کاربران گرامی آماده کرده ایم که با توجه به توضیحات زیر انجام شده است: یک مسئله خط تولید ساده را در نظر بگیرید که ۵۰۰۰۰ […]

کد محصول:7569
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی آسانسور با نرم افزار Arena

پروژه شبیه سازی آسانسور با نرم افزار Arena در این پست پروژه شبیه سازی آسانسور با نرم افزار Arena آرنا را برای شما کاربران گرامی آماده کرده ایم که با توجه با توضیحات زیر انجام شده است: یک ساختمان ۱۷ طبقه را که دارای دو بال شرقی و غربی است […]

کد محصول:7555
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی چراغ راهنمایی با نرم افزار Arena

پروژه شبیه سازی چراغ راهنمایی با نرم افزار Arena چراغ راهنمایی یک نماد راهنمایی و رانندگی است که در تقاطع جاده ‌ها، پیاده‌ رو ها، ورودی و خروجی معابر و برخی اماکن دیگر نصب می ‌شود و جریان آمد و شد را هدایت می ‌کند. این وسیله حق عبور را […]

کد محصول:7131
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی حمل نقل ریلی با نرم افزار ARENA

پروژه شبیه سازی حمل  نقل ریلی با نرم افزار ARENA در این پست پروژه شبیه سازی حمل نقل ریلی با نرم افزار ARENA آرنا آماده کرده ایم که توضیحات آن به شرح زیر است: در تمام مسئله، واحد ساعت است. شیفت مطرح نمی شود و کار به صورت ۲۴ ساعته […]

کد محصول:6760
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

انجام شبیه سازی با آرنا ARENA

انجام شبیه سازی با آرنا ARENA آرنا ARENA نام یک بسته نرم افزار جامع و معروف در سراسر جهان، جهت شبیه سازی سیستم های گسسته پیشامد با رویکرد فرآیند محور می باشد که قابلیت های مدل سازی شی گرا را نیز به خوبی ارائه می کند. نرم افزار شبیه سازی […]

کد محصول:2736
قیمت محصول: