لیست پروژه های پاسکال

  • شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴
  • بازدید 281 نفر
  • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (3 امتیاز از 1 رای)
    Loading...

سورس برنامه کار با ماتریس به زبان پاسکال

| سورس برنامه کار با ماتریس به زبان پاسکال | در این پست شما می توانید سورس برنامه کار با ماتریس که عملیات جمع – تفریق – ضرب – تقسیم  و دترمینان  ماتریس را می تونه انجام بده رو از ما دریافت کنید.

کد محصول:915
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

سورس ضرب اعداد بزرگ به زبان پاسکال

| سورس ضرب اعداد بزرگ به زبان پاسکال | در این پست شما می توانید سورس ضرب اعداد بزرگ را از ما دریافت کنید.

کد محصول:885
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

سورس درخت دودویی به زبان پاسکال

| سورس درخت دودویی به زبان پاسکال | در این پست شما می توانید سورس درخت دودویی به زبان پاسکال را از ما دریافت کنید.

کد محصول:882
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

سورس برنامه مدیریت فیش کارمندان به پاسکال

| سورس برنامه مدیریت فیش کارمندان به پاسکال | در این پست شما می توانید سورس برنامه مدیریت فیش کارمندان را از ما دریافت کنید.

کد محصول:879
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

سورس نتیجه معادله به صورت گرافیکی به زبان پاسکال

سورس نتیجه معادله به صورت گرافیکی به زبان پاسکال در این پست شما می توانید سورس نتیجه معادله به صورت گرافیکی را از ما دریافت کنید. توی این برنامه معادله ای نمایش داده شده در تصویر به صورت گرافیکی رسم می شود. جهت مشاهده جزئیات کامل سورس نتیجه معادله به […]

کد محصول:876
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

سورس برنامه مدیریت دانش آموزان به زبان پاسکال

| سورس برنامه مدیریت دانش آموزان به زبان پاسکال | در این پست شما می توانید سورس برنامه مدیریت دانش آموزان را از ما دریافت کنید.

کد محصول:874
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

سورس برنامه استفاده از لیست پیوندی به زبان پاسکال

| سورس برنامه استفاده از لیست پیوندی به زبان پاسکال | در این پست شما می توانید سورس برنامه استفاده از لیست پیوندی را از ما دریافت کنید.

کد محصول:835
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

سورس حرکت توپ ها به زبان پاسکال

| سورس حرکت توپ ها به زبان پاسکال |   در این پست شما می توانید سورس حرکت توپ ها را از ما دریافت کنید.

کد محصول:762
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان