لیست پروژه های NS2

  • شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴
  • بازدید 2,075 نفر
  • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (20 امتیاز از 4 رای)
    Loading...

تشخیص حملات کرم چاله در شبکه MANET بر اساس بسته تله با NS2

پروژه تشخیص حملات کرم چاله در شبکه MANET بر اساس بسته تله در NS2 در این پست پروژه تشخیص حملات کرم چاله در شبکه MANET با NS2 را آماده کرده ایم که در آن، شناسایی حمله با استفاده از یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله انجام می شود. پروتکل […]

کد محصول:15460
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

کنترل ترافیک در شبکه های مخابرات سلولی با تخصیص کانال هوشمند در NS2

شبیه سازی کنترل ترافیک در شبکه های مخابرات سلولی با NS2 در این مطلب پروژه ایی با نام شبیه سازی کنترل ترافیک در شبکه های مخابرات سلولی با تخصیص کانال به صورت پویا و هوشمند را که با شبیه ساز NS2 ساخته شده است، را به همراه اسناد و فیلمی […]

کد محصول:21005
قیمت محصول:۷۷,۰۰۰ تـــــومان

پروتکل AODV بهبود یافته در شبکه ادهاک بر اساس تراکم گره و گام های مسیر در NS2

شبیه سازی پروتکل AODV بهبود یافته در شبکه ادهاک در NS2 پروزه شبیه سازی پروتکل AODV بهبود یافته در شبکه ادهاک را بر اساس تراکم گره و گام های مسیر در نرم افزار NS2 آماده کردیم که در ادامه به تشریح روش پیشنهادی پرداخته و توضیحاتی در رابط به معرفی […]

کد محصول:20882
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروتکل مسیریابی AODV بهبود یافته بر اساس تحرک شبکه و گام های مسیر در NS2

شبیه سازی پروتکل مسیریابی AODV بهبود یافته در NS2 پروژه شبیه سازی پروتکل مسیریابی AODV بهبود یافته را در نرم افزار NS2 بر اساس تحرک شبکه و گام های مسیر با عنوان مقاله AD-AODV:A Improved Routing Protocol Based on Network Mobility and Route Hops آماده کردیم که در ادامه به […]

کد محصول:20864
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

مقیاس پذیری پروتکل AODV و DSR در شبکه حسگر بی سیم با NS2

پروژه مقیاس پذیری پروتکل AODV و DSR در WSN با نرم افزار NS2 پروژه شبیه سازی مقیاس پذیری پروتکل AODV و DSR در شبکه WSN را با اسفاده از نرم افزار NS2 آماده کردیم که بر اساس مقاله Analysis of scalability for routing protocols in wireless sensor networks انجام شده […]

کد محصول:20565
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

یافتن مسیر مناسب در شبکه حسگر جهت ارسال داده با الگوریتم LMS در NS2

پروژه یافتن مسیر مناسب در شبکه حسگر برای ارسال داده با الگوریتم LMS در نرم افزار NS2 شبیه سازی مقاله Multi-Hop Diffusion LMS for Energy-Constrained Distributed Estimation پروژه شبیه سازی یافتن مسیر مناسب در شبکه حسگر برای ارسال داده با استفاده از الگوریتم LMS در نرم افزار NS2 به همراه […]

کد محصول:20373
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

جلوگیری از تصادفات در شبکه بین خودرویی با روش جدید انتخاب گره میانی در NS2

پروژه جلوگیری از تصادفات در شبکه بین خودرویی با انتخاب گره میانی در نرم افزار NS2 پروژه جلوگیری از تصادفات در شبکه بین خودرویی VANET با استفاده از روش نوین در عملیات انتخاب گره میانی جهت ارسال و دریافت داده با نرم افزار NS2 را آماده کردیم که در ادامه […]

کد محصول:20198
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

روش جدید مسیریابی در شبکه MANET جهت ارسال و دریافت بهینه داده با NS2

پروژه روش جدید مسیریابی در شبکه MANET برای ارسال و دریافت بهینه داده با نرم افزار NS2 پروژه ارائه یک روش جدید مسیریابی در شبکه MANET به منظور ارسال و دریافت داده از مسیر های بهینه در نرم افزار NS2 را آماده کردیم که در ادامه به معرفی شبکه های […]

کد محصول:20158
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

تشخیص نفوذ و بهبود امنیت شبکه حسگر بیسیم در مقابل حملات Sybil با NS2

پروژه تشخیص نفوذ و بهبود امنیت شبکه حسگر بیسیم در نرم افزار NS2 پروژه تشخیص نفوذ و بهبود امنیت شبکه حسگر بیسیم در مقابل حمله سیبیل با نرم افزار NS2 را آماده کردیم که یک پروژه مناسب امنیت در شبکه های کامپیوتری بیسیم است. در ادامه به معرفی پروژه و […]

کد محصول:19515
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

تشخیص حمله Sybil در شبکه سنسوری بیسیم با نرم افزار NS2

پروژه تشخیص حمله Sybil در شبکه سنسوری بیسیم با NS2 شبیه سازی مقاله Detection Of Sybil Attack In Mobile Wireless Sensor Networks پروژه شبیه سازی تشخیص حمله Sybil در شبکه سنسوری بیسیم (WSN) با نرم افزار NS2 را با عنوان مقاله Detection Of Sybil Attack In Mobile Wireless Sensor Networks […]

کد محصول:19503
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

بهبود پروتکل مسیریابی OLSR با ایجاد تغییرات در پکت های ارسالی با NS2

پروژه بهبود پروتکل مسیریابی OLSR با اعمال تغییرات در پکت های ارسالی با نرم افزار NS2 در این پست پروژه بهبود پروتکل مسیریابی OLSR با نرم افزار NS2 را آماده کردیم که در آن کار ما بر روی ایجاد تغییرات در پکت های ارسالی می باشد که در ادامه به […]

کد محصول:19367
قیمت محصول:۶۶,۰۰۰ تـــــومان

انتشار پیام های ایمنی در شبکه VANET مبتنی بر خوشه بندی با NS2

پروژه انتشار پیام های ایمنی در شبکه VANET با نرم افزار NS2 پروژه انتشار پیام های ایمنی در شبکه VANET مبتنی بر خوشه بندی در نرم افزار NS2 را آماده کردیم که در ادامه به تشریح روش پیشنهادی این پروژه شبکه پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی آن به […]

کد محصول:19332
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

مسیریابی بهینه در شبکه VANET جهت کاهش پیام های همه پخشی با NS2

پروژه مسیریابی بهینه در شبکه VANET جهت کاهش پیام های همه پخشی پروژه مسیریابی بهینه در شبکه VANET با نرم افزار NS2 جهت کاهش تعداد پیام های همه پخشی (Broadcast) آماده کردیم که در ادامه به معرفی این پروژه شبکه پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی آن قرار داده […]

کد محصول:19086
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET با مسیریابی مناسب در NS2

جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET با نرم افزار NS2 به همراه داکیومنت پروژه جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET با تصمیم گیری مناسب در نرم افزار NS2 به همراه داکیومنت را آماده کردیم که در ادامه به معرفی این پروژه شبکه پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی آن […]

کد محصول:19022
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

جلوگیری از حمله Sybil در پروتکل DSR با نرم افزار NS2

پروژه جلوگیری از حمله Sybil در پروتکل DSR با NS2 پروژه جلوگیری از حمله Sybil در پروتکل DSR را در این پست با شبیه ساز NS2 آماده کردیم که یک پروژه مناسب در زمینه امنیت شبکه های بی سیم می باشد. در ادامه به معرفی این پروژه شبکه پرداخته و […]

کد محصول:18478
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروتکل MAC جدید با انرژی کارا به همراه گره Relay در شبکه WBAN با NS2

پروژه طراحی یک پروتکل MAC جدید با انرژی کارا به همراه گره رله در شبکه بی سیم بدنی NS2 شبیه سازی مقاله Energy-aware adaptive topology adjustment in wireless body area networks پروژه طراحی یک پروتکل MAC جدید با انرژی کارا به همراه گره Relay در شبکه بی سیم بدنی را […]

کد محصول:17578
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

مسیریابی جغرافیایی دو مرحله ای در شبکه WSN با ایستگاه متحرک در NS2

پروژه شبیه سازی مسیریابی جغرافیایی دو مرحله ای در شبکه حسگر بیسیم با NS2 شبیه سازی مقاله TSGR: Two Stage Geographic Routing in Wireless Sensor Network with Mobile Sink پروژه شبیه سازی مسیریابی جغرافیایی دو مرحله ای در شبکه حسگر بیسیم ایستگاه متحرک (Mobile Sink) را در نرم افزار NS2 […]

کد محصول:17507
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

کنترل ازدحام لایه متقاطع در شبکه حسگر بیسیم با NS2

شبیه سازی کنترل ازدحام لایه متقاطع در شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار NS2 شبیه سازی مقاله A cross-layer congestion control strategy in wireless sensor network پروژه شبیه سازی کنترل ازدحام لایه متقاطع در شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار NS2 را با عنوان مقاله A cross-layer congestion control strategy […]

کد محصول:17379
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

بهبود عملکرد پروتکل DSR با بهینه سازی پویای مسیر در NS2

بهبود عملکرد پروتکل DSR با بهینه سازی پویای مسیر در شبکه سیار موردی با NS2 پروژه شبیه سازی بهبود عملکرد پروتکل DSR با بهینه سازی پویای مسیر در شبکه سیار موردی یا MANET را با نرم افزار NS2 آماده کردیم که در ادامه به معزفی این پروژه شبکه پرداخته و […]

کد محصول:17320
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی پروتکل مسیریابی DSR در شبکه MANET با NS2

شبیه سازی پروتکل مسیریابی DSR با NS2 پروژه شبیه سازی پروتکل مسیریابی DSR در شبکه ادهاک یا منت را با نرم افزار شبیه ساز NS2 آماده کردیم که در ادامه به معزفی این شبکه و روند کار پروتکل DSR می پردازیم. تصاویری از خروجی پروژه نیز در ادامه صفحه قرار […]

کد محصول:17269
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

کشف و تایید گره های همسایه در شبکه MANET با NS2

شبیه سازی کشف و تایید گره های همسایه در شبکه MANET با نرم افزار NS2 پیاده سازی مقاله Discovery and Verification of Neighbor Positions in Mobile Ad Hoc Networks در این پست پروژه شبیه سازی کشف و تایید گره های همسایه در شبکه MANET در نرم افزار NS2 را با […]

کد محصول:16907
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

شناسایی کاربران غیرمجاز در بیت‌ تورنت با الگوریتم choking در NS2

پروژه شناسایی کاربران غیرمجاز در بیت‌ تورنت (BitTorrent) با الگوریتم choking در NS2 شبیه سازی مقاله Discovering Free-riders Before Trading: A Simple Approach در این پست پروژه شبیه سازی شناسایی کاربران غیرمجاز در بیت‌ تورنت با الگوریتم choking را در نرم افزار NS2 با عنوان مقاله Discovering Free-riders Before Trading: […]

کد محصول:16858
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

گسترش طول عمر شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم مسیریابی ترکیبی در NS2

پروژه شبیه سازی گسترش طول عمر شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار NS2 پیاده سازی مقاله Extending the lifetime of wireless sensor networks: A hybrid routing algorithm در این پست پروژه شبیه سازی گسترش طول عمر شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم مسیریابی ترکیبی را در نرم افزار NS2 با عنوان […]

کد محصول:16780
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

یک پروتکل MAC با انرژی کارآمد برای شبکه حسگر بی سیم بدنی (WBAN) با NS2

پروژه شبیه سازی یک پروتکل MAC با انرژی کارآمد برای شبکه WBAN با NS2 پیاده سازی مقاله A power efficient MAC protocol for wireless body area networks در این پست پروژه شبیه سازی یک پروتکل MAC با انرژی کارآمد برای شبکه حسگر بی سیم بدنی با نرم افزار NS2 با […]

کد محصول:16688
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پیاده سازی الگوریتم مسیریابی زنبور عسل BeeHive با NS2

پروژه پیاده سازی الگوریتم مسیریابی زنبور عسل BeeHive با نرم افزار NS2 شبیه سازی مقاله BeeHive: An Efficient Fault-Tolerant Routing Algorithm Inspired by Honey Bee Behavior در این پست پروژه پیاده سازی الگوریتم مسیریابی زنبور عسل BeeHive را در نرم افزار NS2 با عنوان مقاله BeeHive: An Efficient Fault-Tolerant Routing […]

کد محصول:16605
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

رمزنگاری نامتقارن پروتکل OLSR با الگوریتم RSA در NS2

پروژه رمزنگاری نامتقارن پروتکل OLSR با الگوریتم RSA در نرم افزار NS2 در این پست پروژه رمزنگاری نامتقارن پروتکل OLSR با الگوریتم RSA در نرم افزار شبیه ساز NS2 به همراه فیلم آموزشی فارسی (قسمتی از فیلم در ادامه صفحه به صورت آنلاین قابل مشاهده است) آماده کردیم که در […]

کد محصول:16412
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

الگوریتم زنبور عسل برای بهبود مسیریابی چند پخشی در شبکه VANET با NS2

پروژه پیاده سازی الگوریتم زنبور عسل برای بهبود مسیریابی چند پخشی در VANET با NS2 پیاده سازی مقاله MQBV: multicast quality of service swarm bee routing for vehicular ad hoc networks در این پست پروژه شبیه سازی الگوریتم زنبور عسل برای بهبود کیفیت سرویس مسیریابی چند پخشی در شبکه بین […]

کد محصول:16348
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

یک پروتکل مسیریابی لایه متقاطع برای برنامه های مراقبت بهداشتی با NS2

پیاده سازی یک پروتکل مسیریابی لایه متقاطع برای برنامه های مراقبت بهداشتی با NS2 پیاده سازی مقاله A Priority based Cross Layer Routing Protocol for healthcare applications در این پست پروژه پیاده سازی یک پروتکل مسیریابی لایه متقاطع مبتنی بر اولویت برای برنامه های مراقبت بهداشتی با نرم افزار شبیه […]

کد محصول:16316
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

کاهش زمان تاخیر تحویل بسته در شبکه WSN با سینک متحرک در NS2

پروژه شبیه سازی کاهش زمان تاخیر تحویل بسته در شبکه WSN با Mobile Sink در NS2 پیاده سازی مقاله Delivery Latency Minimization in Wireless Sensor Networks with Mobile Sink در این پست پروژه شبیه سازی کاهش زمان تاخیر تحویل بسته در شبکه WSN را با NS2 با عنوان مقاله Delivery […]

کد محصول:15615
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

ارزیابی مکانیزم های امنیتی در پروتکل RAOLSR در شبکه مش بیسیم با NS2

ارزیابی مکانیزم های امنیتی در پروتکل RAOLSR در شبکه مش بیسیم با NS2 شبیه سازی مقاله Performance Evaluation of Security Mechanisms in RAOLSR protocol for Wireless Mesh Networks در این پست پروژه شبیه سازی ارزیابی مکانیزم های امنیتی در پروتکل RAOLSR در شبکه Mesh را با NS2 به همراه داکیومنت […]

کد محصول:15242
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

انرژی فاصله کارآمد بر پایه سرخوشه برای بهبود پروتکل LEACH با NS2

انرژی فاصله کارآمد بر پایه سرخوشه برای بهبود پروتکل LEACH با NS2 شبیه سازی مقاله A proposed energy efficient distance based cluster head (DBCH) Algorithm: An Improvement over LEACH در این پست پروژه شبیه سازی انرژی فاصله کارآمد بر پایه سرخوشه (پروتکل DBCH) برای بهبود پروتکل LEACH را در NS2 با […]

کد محصول:15197
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی تشخیص حمله سیبیل در شبکه VANET با NS2

شبیه سازی تشخیص حمله سیبیل در شبکه VANET با NS2 شبیه سازی مقاله Detecting Sybil attacks in VANETs در این پست پروژه شبیه سازی تشخیص حمله سیبیل در شبکه VANET را در NS2 با عنوان مقاله Detecting Sybil attacks in VANETs به همراه ترجمه مقاله آماده کرده ایم که در […]

کد محصول:15183
قیمت محصول:۵۵,۰۰۰ تـــــومان

کلونی مورچگان برای جلوگیری از حمله سیاه چاله در پروتکل AODV با NS2

پیاده سازی الگوریتم کلونی مورچگان برای جلوگیری از حمله سیاه چاله در پروتکل AODV با NS2 در این پست پیاده سازی الگوریتم کلونی مورچگان برای جلوگیری از حمله سیاه چاله در شبکه MANET را آماده کرده ایم که در ادامه به توضیح روش پیشنهادی پرداخته و فیلم و تصاویری از […]

کد محصول:15047
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

ایمن سازی شبکه MANET در برابر حمله سیاه چاله با NS2

پروژه ایمن سازی شبکه MANET در برابر حمله سیاه چاله با شبیه ساز NS2 شبیه سازی مقاله SECURING MANET AGAINST INSIDER ATTACK-A BLACK HOLE ATTACK & ITS PERFORMANE ANALYSIS در این پست پروژه ایمن سازی شبکه MANET در برابر حمله سیاه چاله و ارزیابی عملکرد آن را با عنوان مقاله […]

کد محصول:15038
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی استاندارد ۸۰۲٫۱۱a و ۸۰۲٫۱۱p در شبکه MANET با NS2

پروژه شبیه سازی استاندارد ۸۰۲٫۱۱a و ۸۰۲٫۱۱p با NS2 در این پست پروژه شبیه سازی استاندارد ۸۰۲٫۱۱a و ۸۰۲٫۱۱p را آماده کرده ایم در شبکه MANET با NS2 انجام شده است. در ادامه به توضیحاتی در رابطه با این دو استاندارد شبکه بیسیم پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی آن […]

کد محصول:15024
قیمت محصول:۵۵,۰۰۰ تـــــومان

پروتکل بازگشت به N و توقف و انتظار با NS2

شبیه سازی پروتکل بازگشت به N و توقف و انتظار – go back N و Stop & Wait با NS2 در این پست پروژه شبیه سازی پروتکل بازگشت به N و توقف و انتظار – go back N و Stop & Wait با NS2 را آماده کردیم که در ادامه […]

کد محصول:15005
قیمت محصول:۶۶,۰۰۰ تـــــومان

کاهش مصرف انرژی و بهبود قابلیت اطمینان و QOS در شبکه بیسیم با NS2

کاهش مصرف انرژی و بهبود قابلیت اطمینان و QOS در شبکه بیسیم با NS2 در این پست پروژه کاهش مصرف انرژی و بهبود قابلیت اطمینان و QOS در شبکه بیسیم را آماده کرده ایم. در این پروژه مقاله پایه ما A link-state QoS routing protocol based on link stability for […]

کد محصول:14386
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

بهینه سازی پروتکل AODV در برابر حمله سیاه چاله با NS2

پروژه بهینه سازی پروتکل AODV در برابر حمله سیاه چاله با نرم افزار NS2 در این پست پروژه بهینه سازی پروتکل AODV در برابر حمله سیاه چاله با نرم افزار NS2 را آماده کرده ایم که در ادامه به معرفی این پروتکل و شرح روش پیشنهادی که برای بهینه سازی […]

کد محصول:14396
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

بهینه سازی پروتکل AODV در شبکه ادهاک با NS2

پروژه بهینه سازی پروتکل AODV در شبکه ادهاک با نرم افزار NS2 در این پست پروژه بهینه سازی پروتکل AODV با نرم افزار NS2 را آماده کرده ایم در ادامه به توضیحاتی در رابطه با پروتکل AODV پرداخته و روش پیشنهادی این پروژه شرح داده شده است. نمودارهای به دست […]

کد محصول:14352
قیمت محصول:۶۶,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی حمله سیاه چاله در پروتکل AODV در شبکه حسگر بیسیم با NS2

شبیه سازی حمله سیاه چاله در پروتکل AODV در شبکه حسگر بیسیم با NS2 شبیه سازی مقاله A Review of Black Hole Attack on AODV Routing in wsn در این پست پروژه شبیه سازی حمله سیاه چاله در پروتکل AODV در شبکه WSN با نرم افزار NS2 را آماده کرده […]

کد محصول:14335
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

بهبود مسیریابی در شبکه MANET به روش جدید با NS2

پروژه شبیه سازی بهبود مسیریابی در شبکه MANET با NS2 در این پست پروژه شبیه سازی بهبود مسیریابی در شبکه MANET را آماده کرده ایم که در ادامه به شرح روش پیشنهادی این پروژه پرداخته و تصاویری از خروجی آن قرار داده شده است. یک فیلم کوتاه اجرای فیلم پروژه […]

کد محصول:14302
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی حمله سیبیل غیر همزمان در AODV با NS2

پروژه شبیه سازی حمله سیبیل غیر همزمان در AODV با نرم افزار NS2 شبیه سازی مقاله Analysis of Non Simultaneous Sybil Attack on AODV با NS2 در این پست پروژه شبیه سازی حمله سیبیل غیر همزمان در AODV با NS2 را آماده کرده ایم که با توجه به مقاله Analysis […]

کد محصول:14278
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

ارزیابی پروتکل TCP و TCP Vegas و TCP Newreno با NS2

پروژه ارزیابی پروتکل TCP و TCP Vegas و TCP Newreno با شبیه ساز NS2 در این پست پروژه ارزیابی پروتکل TCP و TCP Vegas و TCP Newreno با NS2 را آماده کرده ایم که با توجه به توضیحات زیر شبیه سازی و ارزبابی شده شده است. در ادامه این مطلب […]

کد محصول:14138
قیمت محصول:۴۴,۰۰۰ تـــــومان

بهبود پروتکل مسیریابی AODV در شبکه VANET با NS2

پروژه بهبود پروتکل مسیریابی AODV در شبکه VANET با شبیه ساز NS2 در این پست پروژه بهبود پروتکل مسیریابی AODV در شبکه VANET با NS2 را آماده کرده ایم که در ادامه به شرح مختصری از این طرح جدید پرداخته و تصاویری از خروجی آن نشان داده شده است. روش […]

کد محصول:14134
قیمت محصول:۵۵,۰۰۰ تـــــومان

ارزیابی پروتکل AODV و DSR و AODV بهبود یافته در شبکه VANET با NS2

پروژه ارزیابی پروتکل AODV و DSR و AODV بهبود یافته در شبکه VANET با شبیه ساز NS2 شبیه سازی مقاله Performance Inquiry of AODV, DSDV And DSR Based On VANET Environment در این پست پروژه شبیه سازی ارزیابی پروتکل AODV و DSR و AODV بهبود یافته در شبکه VANET با […]

کد محصول:14129
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

مقایسه کنترل ازدحام TCP Vegas با TCP Reno و ارائه راهکار جدید با NS2

پروژه مقایسه کنترل ازدحام TCP Vegas با TCP Reno و ارائه راهکاری جدید با NS2 در این پست پروژه مقایسه کنترل ازدحام TCP Vegas با TCP Reno و ارائه راهکار با NS2 را آماده کرده ایم که در ادامه به شرح این دو الگوریتم پرداخته و تصاویری از نتایج به […]

کد محصول:13736
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

محلی سازی ایمن در شبکه های حسگر بیسیم با NS2

پروژه محلی سازی ایمن در شبکه های حسگر بیسیم با نرم افزار NS2 در این پست پروژه محلی سازی ایمن در شبکه های حسگر بیسیم با NS2 را آماده کرده ایم که در ادامه به توضیحات ارائه شده در مقاله این پروژه پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی آن […]

کد محصول:13703
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی شبکه حسگر بیسیم WSN با NS2

پروژه شبیه سازی شبکه حسگر بیسیم در NS2 این بار نیز با یکی دیگر از پروژه های شبیه سازی شبکه های کامپیوتری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در این پست پروژه شبیه سازی شبکه حسگر بیسیم WSN با NS2 را آماده کرده ایم که در آن ۲۰ گره حسگر […]

کد محصول:13663
قیمت محصول:۳۹,۰۰۰ تـــــومان

کاهش تاخیر انتها به انتها در WSN با تضمین کیفیت سرویس با NS2

پروژه کاهش تاخیر انتها به انتها در WSN با تضمین کیفیت سرویس با NS2 در این پست پروژه کاهش تاخیر انتها به انتها در WSN با تضمین کیفیت سرویس با NS2 را آماده کرده ایم که در ادامه می توانید فیلم و تصاویری از خروجی این پروژه را مشاهده و […]

کد محصول:12786
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

بهبود پروتکل AODV در برابر حمله Black hole با NS2

پروژه بهبود پروتکل AODV در برابر حمله Black hole با NS2 در این پست پروژه بهبود پروتکل AODV در برابر حمله Black hole با NS2 را آماده کرده ایم که در ادامه به توضیح مختصری از آن پرداخت و نمودارهای به دست آمده را با تحلیل قرار داده ایم. چکیده […]

کد محصول:12707
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

بهینه سازی مسیریابی در شبکه ادهاک به روش جدید با NS2

پروژه بهینه سازی مسیریابی در شبکه ادهاک به روش جدید با NS2 در این پست پروژه بهینه سازی مسیریابی در شبکه ادهاک به روش جدید با NS2 را آماده کرده ایم که در مقاله می توانید توضیحات مختصری از آن را مطالعه و فیلم تصاویری خروجی را نیز مشاهده نمائید. […]

کد محصول:12285
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

کنترل ازدحام در شبکه های کامپیوتری جهت کاهش تاخیر زمانی با NS2

پروژه کنترل ازدحام در شبکه های کامپیوتری جهت کاهش تاخیر زمانی با NS2 در این پست پروژه کنترل ازدحام در شبکه های کامپیوتری جهت کاهش تاخیر زمانی با NS2 را آماده کرده ایم که در ادامه می تونید فیلم و تصاویری از خروجی آن را مشاهده و توضیحاتی در راباطه […]

کد محصول:12254
قیمت محصول:۷۱,۰۰۰ تـــــومان

آموزش افزودن پروتکل جدید به شبیه ساز NS2

آموزش افزودن پروتکل جدید به شبیه ساز NS2 این بار نیز با یکی دیگر از آموزش های مفید و کاربردی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در این پست قصد داریم آموزش افزودن پروتکل جدید به شبیه ساز NS2 را ارائه دهیم که بدون شک، مورد نیاز پژوهشگران و علاقمندانی […]

کد محصول:11697
قیمت محصول:

پروژه شبیه سازی شبکه بیسیم با نرم افزار NS2

پروژه شبیه سازی شبکه بیسیم با نرم افزار NS2 در این پست پروژه شبیه سازی شبکه بیسیم با نرم افزار NS2 را آماده کرده ایم که در آن پروتکل مسیریابی AODV در نظر گرفته شده است. این پروژه با توجه به توضیحات زیر انجام شده است: شبکه بیسیمی با مشخصات […]

کد محصول:11458
قیمت محصول:۴۴,۰۰۰ تـــــومان

حمله سیبیل Sybil غیر همزمان در پروتکل DSR با NS2

پروژه شبیه سازی حمله سیبیل Sybil غیر همزمان در پروتکل DSR با NS2 شبیه سازی مقاله Analysis of Non Simultaneous Sybil Attack on DSR با NS2 امنیت یکی از چالش برانگیزترین مسائل در شبکه های MANET – mobile ad hoc network است. بسیاری از پروتکل های مسیریابی در MANET مکانیسم […]

کد محصول:11423
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی افزایش تحمل پذیری خطا – قابلیت دسترسی در Data Center با NS2

دانلود شبیه سازی افزایش تحمل پذیری خطا – قابلیت دسترسی در Data Center با NS2 در این پروژه شبیه سازی افزایش تحمل پذیری خطا – قابلیت دسترسی در Data Center را به صورت رایگان برای شما کاربران عزیز قرار داده ایم که به منظور افزایش تحمل پذیری خطا (FT) و […]

کد محصول:10575
قیمت محصول:

شبیه سازی توازن بار چند مسیره و نرخ کنترل ازدحام در ادهاک با NS2

شبیه سازی توازن بار چند مسیره و نرخ کنترل ازدحام برای شبکه های ادهاک موبایلی با NS2 پیاده سازی مقاله Multipath Load Balancing & Rate Based Congestion Control for Mobile Ad Hoc Networks – MANET شبکه های MANET یا mobile ad hoc network که به فارسی، شبکه ادهاک متحرک گفته […]

کد محصول:10474
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی QOS بر اساس multi-class nodes با NS2

شبیه سازی QOS بر اساس multi-class nodes برای mobile ad hoc networks با NS2 پیاده سازی مقاله QoS routing based on multi-class nodes for mobile ad hoc networks شبکه های موردی متحرک ، معمولا شامل گره های متحرکی هستند که از طریق پیوندهای بی سیم بدون نیاز به کنترل مرکزی […]

کد محصول:10438
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

ارزیابی عملکرد الگوریتم های SBA-MPR با NS2

پروژه ارزیابی عملکرد الگوریتم های SBA-MPR با NS2 در این پست پروژه ارزیابی عملکرد الگوریتم های SBA-MPR با NS2 را آماده کرده ایم که مربوط به درس شبکه های کامپیوتری می باشد و با توجه به توضیحات زیر، پیاده سازی شده است. انجام آزمایشات ۱ و ۲ و ۳ جهت […]

کد محصول:10376
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی شبکه بی سیم سیار با نرم افزار NS2

پروژه شبیه سازی شبکه بی سیم سیار با نرم افزار NS2 در این پست نیز با یکی دیگر از پروژه های NS2 در خدمت شما کاربران گرامی هستیم. پروژه نسبتا ساده ای را آماده کرده ایم که در آن ۲۰ نود در نظر گرفته شده و الگوی حرکتی به دلخواه […]

کد محصول:8922
قیمت محصول:۴۴,۰۰۰ تـــــومان

پروژه حمله سیاه چاله در پروتکل AODV در شبکه MANET با NS2

پروژه حمله سیاه چاله در پروتکل AODV در شبکه MANET با NS2 پیاده سازی مقاله A Review of Black Hole Attack on AODV Routing in MANET چکیده: امروزه تمایل به استفاده از شبکه های بیسیم، در سراسر دنیا روز به روز در حال افزایش و گسترش است. زیرا هر فردی […]

کد محصول:8906
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه اشتراک پهنای پاند و ترافیک برای پروتکل TCP و UDP با NS2

پروژه اشتراک پهنای پاند و ترافیک برای پروتکل TCP و UDP با NS2 Bandwidth Share of TCP and UDP Traffic پروتکل کنترل انتقال یا TCP – Transmission Control Protocol یک پروتکل ارتباطی اصلی در شبکه های IP می باشد که قابل اطمینان و با اعتبار است. با روش اتصال گرا، […]

کد محصول:8895
قیمت محصول:۵۵,۰۰۰ تـــــومان

پروژه روشی جدید برای بهبود مسیریابی در شبکه های ad hoc با NS2

پروژه روشی جدید برای بهبود مسیریابی در شبکه های ad hoc با NS2 شبیه سازی مقاله Proposing a new method for routing improvement in wireless ad hoc networks – optional در چند سال اخیر، تلاش های زیادی برای ارائه یک الگوریتم مسیریابی مطمئن در شبکه‌ های سیار موردی یا ad […]

کد محصول:8883
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه کشف و حذف حمله سیاه چاله جمعی در شبکه ad hoc با NS2

پروژه کشف و حذف حمله سیاه چاله جمعی در شبکه ad hoc با NS2 چکیده: شبکه های ویژه سیار شامل مجموعه ای از گره ها می باشد که می توانند به صورت آزاد، بدون داشتن هیچگونه زیر ساخت شبکه ای و از طریق فرکانس های رادیویی با یکدیگر ارتباط برقرار […]

کد محصول:8857
قیمت محصول:

پروژه پروتکل مسیریابی AODV پیشرفته برای بلوتوث scatternet با NS2

پروژه پروتکل مسیریابی AODV پیشرفته برای بلوتوث scatternet با NS2 پیاده سازی مقاله Enhanced AODV routing protocol for Bluetooth scatternet بلوتوث یا Bluetooth یک استاندارد برای ارتباط کوتاه برد، مصرف انرژی کم، کم هزینه و بی ‌سیم است که از تکنولوژی رادیویی استفاده می‌ کند. در بلوتوث ارتباط با فرکانس‌ […]

کد محصول:8848
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه طرح جدید پخش احتمالی برای پروتکل AODV با NS2

پروژه طرح جدید پخش احتمالی برای پروتکل AODV با NS2 پیاده سازی مقاله A new probabilistic broadcasting scheme for mobile ad hoc on-demand distance vector (AODV) routed پروتکل مسیریابی AODV از روش مبتنی بر درخواست برای یافتن مسیر استفاده می کند، به این معنی که یک مسیر تنها در صورتی […]

کد محصول:8800
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی پروتکل مسیریابی کارا برای کشف مسیر بهینه با NS2

پروژه شبیه سازی پروتکل مسیریابی کارا برای کشف مسیر بهینه در شبکه های سیار موردی با NS2 شبیه سازی مقاله An Efficient Routing Protocol for Discovering the Optimum Path in Mobile Ad Hoc Networks شبکه های سیار موردی شامل تعدادی از گره های متحرک هستند که آزادنه در حال حرکتند […]

کد محصول:5873
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پایان نامه شبیه سازی عملکرد AODV و DSR با NS2

پایان نامه شبیه سازی عملکرد AODV و DSR با NS2 شبکه های موردی سیار یا ad hoc یکی از شبکه های بی­ سیم است که توپولوژی ان پویا می باشد. پروتکل های بسیاری در تلاش جهت ارائه یک الگوریتم استاندار مسیریابی هستنند که بتواند معیارهای مهم مربوط به یک مسیر […]

کد محصول:7790
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه پروتکل مسیریابی AODV با نرم افزار NS2

پروژه پروتکل مسیریابی AODV با نرم افزار NS2 پروتکل مسیریابی AODV مخفف Ad hoc On-Demand Distance Vector Routing به معنای بردار فاصله بر اساس درخواست در شبکه موقتی ، یکی از پروتکل های بردار مسافت (بلمن فورد) می باشد که جهت کار در محیط های متحرک تطبیق داده شده و […]

کد محصول:7230
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

پروژه مقایسه عملکر پروتکل های مسیریابی OLSR-AODV-DSR در شبکه ad hoc با NS2

پروژه مقایسه عملکر پروتکل های مسیریابی OLSR-AODV-DSR در شبکه ad hoc با NS2 شبکه های موردی شبکه هایی هستند که برای مسیریابی از هیچ عنصر کمکی شبکه ای استفاده نمی کنند، بلکه در این شبکه ها خوده گره های شرکت کننده در شبکه، وظیفه مسیریابی شبکه را به عهده دارند. […]

کد محصول:6351
قیمت محصول:۱۳۱,۰۰۰ تـــــومان

پروژه مقایسه عملکرد AODV-DSDV-DSR در شبکه ad hoc با NS2

پروژه مقایسه عملکرد AODV-DSDV-DSR در شبکه ad hoc با NS2 Performance Evaluation of AODV, DSDV and DSR routing protocols in ad hoc network Abstract: A Mobile Ad hoc Network (MANET) is a kind of wireless ad-hoc network and is a self-configuring, network of mobile routers connected by wireless links. In this […]

کد محصول:5901
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی پروتکل DHCP با نرم افزا NS2

پروژه شبیه سازی پروتکل DHCP با نرم افزا NS2 پروتکل DHCP مخفف Dynamic Host Configuration Protocol به معنی پیکربندی پویای میزبان ، پروتکلی است که به وسیله دستگاه ‌های شبکه ‌ای مورد استفاده قرار می گیرد تا پارامتر های مختلف را که برای عملکرد برنامه ‌های منابع گیر در IP […]

کد محصول:5625
قیمت محصول:۵۵,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی تشخیص حملات گره سیاه چاله در MANET با تغییر AODV در NS2

پروژه شبیه سازی تشخیص حملات گره سیاه چاله در MANET با تغییر AODV در NS2 شبیه سازی مقاله Multiple Black Hole Node Attack Detection Scheme in MANET by Modifying AODV Protocol Abstract: Mobile Ad hoc networks (MANET) is a self-configuring, infrastructure less network consists of independent mobile nodes that can communicate […]

کد محصول:5444
قیمت محصول:

پروژه شبیه سازی مسیریابی محل سکونت در شبکه های ad hoc با NS2

پروژه شبیه سازی مسیریابی محل سکونت در شبکه های ad hoc با NS2 عنوان مقاله: Location-Aided Routing (LAR) in mobile ad hoc networks Abstract: A mobile ad hoc network consists of wireless hosts that may move often. Movement of hosts results in a change in routes, requiring some mechanism for […]

کد محصول:4818
قیمت محصول:۱۳۱,۰۰۰ تـــــومان

دانلود کتاب شبیه سازی شبکه های VANET با NS2

دانلود کتاب شبیه سازی شبکه های VANET با NS2 هدف از تهیه این کتاب ارائه نمونه های شبیه سازی شده شبکه های VANET با استفاده از شبیه ساز NS2 می باشد. شبکه های VANET نوعی از شبکه های Ad hoc هستند که ارتباط بین وسایل نقلیه مجاور، همچنین بین وسایل […]

کد محصول:4638
قیمت محصول:

آموزش ایجاد یک شبکه سیمی ساده با NS2

آموزش ایجاد یک شبکه سیمی ساده با NS2 یک شبکه سیمی در NS2 با چند گره متصل شده با سیم قابل پیاده سازی است. هر جفت از گره ها در شبکه سیمی با یک لینک duplex به هم وصل می شوند. هر یک از لینک ها دارای خاصیت هایی ماننده پهنای […]

کد محصول:4628
قیمت محصول:

پروژه شبیه سازی پروتکل LEACH با نرم افزار NS2

پروژه شبیه سازی پروتکل LEACH با نرم افزار NS2 leach protocol with NS2 شبکه های حسگر بی سیم (WSNs) مجموعه ای از گره های حسی کوچک (SNs) هستند که قادر به اجرای وظایف چندگانه از قبیل جمع آوری داده ها، پردازش و ارتباط یا با SNs های دیگر و یا […]

کد محصول:4433
قیمت محصول:

A joint selfish routing and channel assignment game in WMN With NS2

A joint selfish routing and channel assignment game in wireless mesh networks With NS2 این پروژه که در آن مقاله اول با داده های مقاله دوم شبیه سازی شده، مقاله اول به تخصیص کانال و مسیریابی با استفاده از تئوری بازی ها (Game Theory) پرداخته شده است. در واقع انتقال […]

کد محصول:3532
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه بالا بردن عملکرد پروتکل مسیریابی واکنشی در Ad Hoc با NS2

پروژه بالا بردن عملکرد پروتکل مسیریابی واکنشی در Ad Hoc با NS2 شبیه سازی مقاله Performance Enhancement of Reactive on Demand Routing Protocol in Wireless Ad Hoc Network چکیده انگلیسی: A Mobile Adhoc Network (MANET) is a class of wireless mobile nodes that dynamically organize themselves in arbitrary network topologies. […]

کد محصول:3559
قیمت محصول:

پروژه بهبود عمکرد AODV با تراکم پویای مسیریابی متراکم با NS2

پروژه بهبود عمکرد AODV با تراکم پویای مسیریابی متراکم با NS2 شبیه سازی مقاله IMPROVING AODV PERFORMANCE USING DYNAMIC DENSITY DRIVEN ROUTE REQUEST FORWARDING چکیده انگلیسی: Ad hoc routing protocols use a number of algorithms for route discovery. Some use flooding in which a route request packet (RREQ) is broadcasted […]

کد محصول:3561
قیمت محصول:

A Cross-Layer On-Demand Routing Protocol for Delay-Sensitive Applications

شبیه سازی مقاله A Cross-Layer On-Demand Routing Protocol for Delay-Sensitive Applications چکیده انگلیسی: Nowadays, the cross-layer design approach is an important concept in mobile ad-hoc networks which is adopted to solve several open issues. It aims to overcome MANET performance problems by allowing protocols belonging to different layers to cooperate and […]

کد محصول:3563
قیمت محصول:

TCP slow start with fair share of bandwidth NS2

شبیه سازی مقاله TCP slow start with fair share of bandwidth NS2 ترجمه انگلیسی: The initial start-up performance of TCP largely depends on two parameters – ssthresh and cwnd. When these values are not accurate, TCP cannot utilize the bandwidth fully or may generate multiple packet drops. Unfortunately, estimating these […]

کد محصول:3605
قیمت محصول:

پروژه پشتیبان گیری دوطرفه پروتکل مسیریابی برای شبکه ادهاک با NS2

پروژه پشتیبان گیری دوطرفه پروتکل مسیریابی برای شبکه ادهاک با NS2 شبیه سازی مقاله A Bidirectional Backup Routing Protocol for Mobile Ad Hoc Networks چکیده انگلیسی: In mobile ad hoc Networks (MANET), due to rapidly changing Network topology, routing break occurs frequently. Ad hoc on-demand distance vector adaptive backup with local repair […]

کد محصول:3568
قیمت محصول:

پروژه مقایسه پروتکل DYMO با توجه به معیارهای مختلف عملکرد کمی با NS2

پروژه مقایسه پروتکل DYMO با توجه به معیارهای مختلف عملکرد کمی با NS2 شبیه سازی مقاله Comparison of DYMO protocol with respect to various quantitative performance metrics چکیده انگلیسی: Communication devices have become one of the most important instruments to stay in touch with each other. Over the years, engineers […]

کد محصول:3572
قیمت محصول:

پروژه مسیریابی پشتیبان گیر تطبیقی برای شبکه های ad hoc با NS2

پروژه مسیریابی پشتیبان گیر تطبیقی برای شبکه های ad hoc با NS2 شبیه سازی مقاله Adaptive backup routing for ad hoc networks چکیده انگلیسی: The network topology changes frequently in ad hoc Networks. Some on-demand protocols with multi-paths or backup routes have been proposed to improve the performance in ad-hoc […]

کد محصول:3575
قیمت محصول:

پروژه بهینه سازی مسیریابی لایه کراس برای شبکه های بی سیم با NS2

پروژه بهینه سازی مسیریابی لایه کراس برای شبکه های بی سیم با NS2 شبیه سازی مقاله Cross layer Routing Optimization for Wireless Networks with Cooperative Diversity چکیده انگلیسی: In this paper, we study the impact of cooperative transmission on the routing decision for wireless ad hoc Networks. The influence of […]

کد محصول:3579
قیمت محصول:

پروژه مسیریابی پشتیبان گیر در شبکه های ad hoc با شبیه ساز NS2

پروژه مسیریابی پشتیبان گیر در شبکه های ad hoc با شبیه ساز NS2 شبیه سازی مقاله AODV-BR: Backup Routing in Ad hoc Networks چکیده انگلیسی: Nodes in mobile ad hoc Networks communicate with one another via packet radios on wireless multihop links. Because of node mobility and power limitations, the network […]

کد محصول:3581
قیمت محصول:

پروژه جلوگیری از حملات حفره سیاه در MANET با سیستم تشخیص نفوذ با NS2

پروژه جلوگیری از حملات حفره سیاه در MANET با سیستم تشخیص نفوذ با NS2 در این پست پروژه جلوگیری از حملات حفره سیاه در MANET با سیستم تشخیص نفوذ با NS2 را آماده کرده ایم که در ادامه به مقدمه ای از این پروزه پرداخته و تصاویر خروجی آن را […]

کد محصول:3535
قیمت محصول:

پروژه پروتکل پیشرفته لیچ ناهمگن برای افزایش طول عمر شبکه با NS2

پروژه پروتکل پیشرفته لیچ ناهمگن برای افزایش طول عمر شبکه با NS2 شبیه سازی مقاله Enhanced heterogeneous LEACH protocol for lifetime enhancement of wireless SNs چکیده مقاله: Wireless Sensor Network (WSNs) are collection of small Sensor Nodes (SNs) which are capable of performing multiple tasks such as data aggregation, processing and […]

کد محصول:3517
قیمت محصول:

پروژه پروتکل مسیریابی بین فضایی قابل اعتماد برای شبکه VANET با NS2

پروژه پروتکل مسیریابی بین فضایی قابل اعتماد برای شبکه VANET با NS2 شبیه سازی مقاله RIVER: A reliable inter-vehicular routing protocol for vehicular ad hoc networks چکیده مقاله: Vehicular Ad hoc Network (VANETs), an emerging technology, would allow vehicles on roads to form a self-organized network without the aid of a […]

کد محصول:3523
قیمت محصول:۵۵,۰۰۰ تـــــومان

پروژه بررسی کیفیت انتقال ویدئو در شبکه های وایرلس با نرم افزار NS2

پروژه بررسی کیفیت انتقال ویدئو در شبکه های وایرلس با نرم افزار NS2 عنوان مقاله: How to evaluate MPEG video transmission using the NS2 simulator

کد محصول:3526
قیمت محصول:۱۶۴,۰۰۰ تـــــومان

پروژه پروتکل قابل اطمینان و چندپخشی AODV برای MANET با NS2

پروژه پروتکل قابل اطمینان و چندپخشی AODV برای MANET با NS2 شبی سازی مقاله A Reliable and Multicast AODV Protocol for MANET در این پست پروژه پروتکل قابل اطمینان و چندپخشی AODV برای MANET با NS2 را آماده کرده ایم که در این پروتکل پایه را AODV در نظر گرفته […]

کد محصول:3500
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه مکانیابی شبکه های حسگر بیسیم با نود راهنمای متحرک با استفاده از الگوریتم‏های فرااکتشافی و روش عمود متقاطع با NS2

پروژه مکانیابی شبکه های حسگر بیسیم با نود راهنمای متحرک با استفاده از الگوریتم‏های فرااکتشافی و روش عمود متقاطع با NS2 عنوان مقاله: Locating Wireless Sensor Network with Mobile beacon using Meta-Heuristic Algorithm and perpendicular intersection approach جهت دریافت شبیه سازی این مقاله با نرم افزار NS2 با شماره تماس […]

کد محصول:3504
قیمت محصول:۱۳۱,۰۰۰ تـــــومان

پروژه الگوریتم بهینه سازی طول عمر توزیع شده موثر برای WSN با NS2

پروژه الگوریتم بهینه سازی طول عمر توزیع شده موثر برای WSN با NS2 در این پست پروژه الگوریتم بهینه سازی طول عمر توزیع شده موثر برای WSN با NS2 را آماده کرده ایم که در ادامه به توضیح مقدمه ای از این پروژه پرداخته و تصاویری خروجی آن را قرار […]

کد محصول:3506
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه تحلیل شبیه سازی پروتکل مسیریابی با مدل منهتن در MANET با NS2

پروژه تحلیل شبیه سازی پروتکل مسیریابی با مدل منهتن در MANET با NS2 شبیه سازی مقاله Simulation Analysis of Routing Protocols using Manhattan Grid Mobility Model in MANET چکیده مقاله: A Mobile Ad-hoc Network (MANET) is a self-configuring infrastructure less network of mobile devices connected by wireless links. In this […]

کد محصول:3478
قیمت محصول:

پروژه مقایسه کارایی پروتکل های مسیریابی در شبکه های ادهاک با NS2

پروژه مقایسه کارایی پروتکل های مسیریابی در شبکه های ادهاک با NS2 شبیه سازی مقاله PERFORMANCE COMPARISONS OF ROUTING PROTOCOLS IN MOBILE AD HOC NETWORKS چکیده مقاله: Mobile Ad hoc Network (MANET) is a collection of wireless mobile nodes that dynamically form a network temporarily without any support of central […]

کد محصول:3480
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

بررسی استفاده از گره گارد برای تضمین امنیت مسیریابی در VANETs با NS2

پروژه بررسی استفاده از گره گارد برای تضمین امنیت مسیریابی در VANETs با NS2 شبیه سازی مقاله Evaluation of the Use of Guard Nodes for Securing the Routing in VANETs چکیده مقاله: We address the problem of effective vehicular routing in hostile scenarios where malicious nodes intend to jeopardize the […]

کد محصول:3482
قیمت محصول:

پروژه پروتکل مسیریابی موثر برای شبکه های ادهاک فضایی با شبیه ساز NS2

پروژه پروتکل مسیریابی موثر برای شبکه های ادهاک فضایی با شبیه ساز NS2 شبیه سازی مقاله Efficient Routing Protocol for Vehicular Ad Hoc Networks در این پست پروژه پروتکل مسیریابی موثر برای شبکه های ادهاک فضایی با شبیه ساز NS2 را آماده کرده ایم که ما در آن پروتکل پایه […]

کد محصول:3489
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه الگوریتم مسیریابی AODV شناختی در شبکه های بیسیم با شبیه ساز NS2

پروژه الگوریتم مسیریابی AODV شناختی در شبکه های بیسیم با شبیه ساز NS2 شبیه سازی مقاله A Cognitive AODV Routing Algorithm in Wireless Network ارتباطات شبکه های بیسیم نقش مهمی در ارتباطات و زمینه های دیگری دارند .استفاده از الگوریتم aodv سنتی در شبکه های بیسیم مشکلاتی از قبیل عدم […]

کد محصول:3461
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه مسیریابی واکنشی برای رادیو شناختی موبایل در ادهاک با NS2

پروژه مسیریابی واکنشی برای رادیو شناختی موبایل در ادهاک با NS2 شبیه سازی مقاله Reactive routing for mobile cognitive radio ad hoc networks چکیده مقاله: Although more than a decade has passed from the proposal of the Cognitive Radio paradigm, in these years the research has mainly focused on physical […]

کد محصول:3458
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه کیفیت سرویس پویا بر اساس چارچوب تخصیص پهنای باند با NS2

پروژه کیفیت سرویس پویا بر اساس چارچوب تخصیص پهنای باند با NS2 شبیه سازی مقاله Dynamic QoS-Based Bandwidth Allocation Framework for Broadband Wireless Networks چکیده مقاله: Broadband wireless communication systems, namely, Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) and Long-Term Evolution (LTE), promise to revolutionize the mobile users wireless experience by […]

کد محصول:3444
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه تاثیر سرعت در کارایی پروتکل های DYMO- AODV-DSR با NS2

پروژه تاثیر سرعت در کارایی پروتکل های DYMO- AODV-DSR با NS2 شبیه سازی مقاله Effects of Velocity on Performance of DYMO, AODV and DSR Routing Protocols in Mobile Ad-hoc Networks چکیده مقاله: A Mobile Ad-hoc Network (MANET) is a self-configuring, infrastructure-less network of mobile devices (nodes) where nodes communicate with […]

کد محصول:3446
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

A link-state QoS routing protocol based on link stability for Mobile Ad hoc Networks با NS2

A link-state QoS routing protocol based on link stability for Mobile Ad hoc Networks با NS2 A link-state QoS routingp rotocol based on link stability for Mobile Ad hoc Networks چکیده مقاله: In this paper, we propose a new mechanism to establish stable and sustainable paths between all pairs of […]

کد محصول:3434
قیمت محصول:

پروژه مقایسه عملکرد پروتکل های مسیریابی در شبکه های AD Hoc موبایلی با شبیه ساز NS2

پروژه مقایسه عملکرد پروتکل های مسیریابی در شبکه های AD Hoc موبایلی با شبیه ساز NS2 PERFORMANCE COMPARISONS OF ROUTING PROTOCOLS IN MOBILE AD HOC NETWORKS چکیده مقاله: Mobile Ad hoc Network (MANET) is a collection of wireless mobile nodes that dynamically form a network temporarily without any support of […]

کد محصول:3416
قیمت محصول:

پروژه چارچوب های QoS تعاملی برای شبکه های وایمکس ثابت با شبیه ساز NS2

پروژه چارچوب های QoS تعاملی برای شبکه های وایمکس ثابت با شبیه ساز NS2 An interactive QoS framework for fixed WiMAX networks چکیده مقاله: The IEEE 802.16 standard defines several scheduling classes at MAC layer for preferential treatment of service flows depending on QoS requirements specific to a service flow. […]

کد محصول:3418
قیمت محصول:

پروژه Efficient hierarchical SIP mobility management for WiMAX networks با NS2

پروژه Efficient hierarchical SIP mobility management for WiMAX networks با NS2 Efficient hierarchical SIP mobility management for WiMAX networks چکیده مقاله: By adopting Session Initiation Protocol (SIP) in WiMAX networks, when the mobile node (MN) moves to a foreign network, the MN sends a re-INVITE message to the corresponding node […]

کد محصول:3420
قیمت محصول:

پروژه ایجاد یک گره ساده برای شبکه سیمی با نرم افزار NS2

پروژه ایجاد یک گره ساده برای شبکه سیمی با نرم افزار NS2 create a simple node for wired network توضیحات مقاله: It’s required to write a Tcl script that implements the following network topology and simulation scenario. A snapshot of the NAM output should be handed as well. ۱٫calculate/measure the […]

کد محصول:3391
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی و مقایسه پروتکل MAC بر اساس ۸۰۲٫۱۱b با NS2

پروژه شبیه سازی و مقایسه پروتکل MAC بر اساس ۸۰۲٫۱۱b با NS2 Simulation and Comparison about MAC Protocols Based on 802.11b چکیده مقاله: In this article, some main routing algorithm used in Ad Hoc network, such as DSR, DSDV, TORA and AODV are analyzed with the help of NS2 simulator. […]

کد محصول:3399
قیمت محصول:

پروژه خوشه بندی و مدیریت انرژی و توان برای ارتباطات MIMO در WSN با NS2

پروژه خوشه بندی و مدیریت انرژی و توان برای ارتباطات MIMO در WSN با NS2 Clustering and power management for virtual MIMO communications in wireless sensor networks چکیده مقاله: Multi-input multi-output (MIMO) is a well-established technique for increasing the link throughput, extending the transmission range, and/or reducing energy consumption. In […]

کد محصول:3388
قیمت محصول:

پروژه مقایسه عملکرد OLSR و BATMAN در MANET توسط تست در محیط stairs با ns2

پروژه مقایسه عملکرد OLSR و BATMAN در MANET توسط تست در محیط stairs با ns2 Performance comparison of OLSR and BATMAN routing protocols by a MANET testbed in stairs environment چکیده مقاله: A Mobile Ad-hoc network (MANET) is a set of mobile terminals, which move in different directions with different speeds. […]

کد محصول:3385
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه ثبات لینک طرح بر اساس چندپخشی مسیریابی در MANET با نرم افزار NS2

پروژه ثبات لینک طرح بر اساس چندپخشی مسیریابی در MANET با نرم افزار NS2 Link stability based multicast routing scheme in MANET چکیده مقاله: The group-oriented services are one of the primary application classes that are addressed by Mobile Ad hoc networks (MANETs) in recent years. To support such services, multicast […]

کد محصول:3383
قیمت محصول:

پروژه ایمن سازی DSR با عامل های موبایل ادهاک بیسیم با نرم افزار NS2

پروژه ایمن سازی DSR با عامل های موبایل ادهاک بیسیم با نرم افزار NS2 Securing DSR with mobile agents in wireless ad hoc networks چکیده مقاله: Ad hoc wireless network consists of a set of wireless nodes communicating with each other without a pre-defined infrastructure. They communicate by forwarding packets […]

کد محصول:3381
قیمت محصول:

A cross layer stability based routing mechanism for ultra wideband networks

A cross layer stability based routing mechanism for ultra wideband networks  Abstract: Ultra wideband (UWB) radio is emerging as an attractive physical layer for mobile ad hoc network (MANET). Routing in MANET is a challenge owing to the dynamic nature of network topology and resource constraints. A stable routing mechanism […]

کد محصول:3369
قیمت محصول:

پروژه مقایسه عملکرد AODV-DSDV-DSR-TORA در MANET با شبیه ساز NS2

پروژه مقایسه عملکرد AODV-DSDV-DSR-TORA در MANET با شبیه ساز NS2 Performance Comparison of AODV, DSDV, DSR and TORA Routing Protocols in MANETs چکیده مقاله: Routing protocols have central role in any mobile ad hoc network (MANET). There are many routing protocol that exhibit different performance levels in different scenarios. In […]

کد محصول:3367
قیمت محصول:

پروژه تاثیر اندازه بسته در پیاده سازی مسیریابی AODV در MANET همگن و ناهمگن با NS2

پروژه تاثیر اندازه بسته در پیاده سازی مسیریابی AODV در MANET همگن و ناهمگن با NS2 Effects of Packet Size on AODV Routing Protocol Implementation in Homogeneous and Heterogeneous MANET چکیده مقاله: Networks are being used in various areas and the demand of users nowadays has motivated the emergence of […]

کد محصول:3363
قیمت محصول:

پروژه بررسی سربار مسیریابی AODV بر اساس احتمال شکست لینک در MANET با NS2

پروژه بررسی سربار مسیریابی AODV بر اساس احتمال شکست لینک در MANET با NS2 AODV routing overhead analysis based on link failure probability in MANET  چکیده مقاله: This article puts forward an Ad-hoc on-demand distance vector routing (AODV) routing overhead analysis method in mobile Ad hoc network (MANET). Although multiple […]

کد محصول:3361
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه بهبود الگوریتم شبکه های موبایلی ad hoc با AODV با نرم افزار NS2

پروژه بهبود الگوریتم شبکه های موبایلی ad hoc با AODV با نرم افزار NS2 A Mobile Ad hoc Networks Algorithm Improved AODV چکیده مقاله: AODV protocol is based on the minimum delay path as the route selection criteria, regardless of the size of the load path nodes, routing has a […]

کد محصول:3340
قیمت محصول:

پروژه QoE-Driven User-Centric VoD Services in Urban Multihomed P2P-Based Vehicular Networks با NS2

پروژه QoE-Driven User-Centric VoD Services in Urban Multihomed P2P-Based Vehicular Networks با NS2 چکیده مقاله: Recently, many cities around the world have witnessed large-scale deployment of terrestrial broadcasting mobile television (TV) to vehicles This service is similar to the cable or satellite TV already in the home, and user-centric interactive […]

کد محصول:3336
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه هزینه های فازی مبتنی بر QOS مسیریابی با پیش بینی تحرک در MANET با NS2

پروژه هزینه های فازی مبتنی بر QOS مسیریابی با پیش بینی تحرک در MANET با NS2  Fuzzy cost based multiconstrained QoS routing with mobility prediction in MANETs چکیده مقاله: Admission control (AC) is a mechanism for meeting bandwidth requirements of data transmissions .Multi-constrained QoS routing deals with finding routes that […]

کد محصول:3326
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه کنترل پذیرش در چند مسیریابی در ۸۰۲٫۱۱ در مش بی سیم با شبیه ساز NS2

پروژه کنترل پذیرش در چند مسیریابی در ۸۰۲٫۱۱ در مش بی سیم با شبیه ساز NS2 Admission control on multipath routing in 802.11-based wireless mesh networks چکیده مقاله: Admission control (AC) is a mechanism for meeting bandwidth requirements of data transmissions Early research on admission control for wireless mesh networks […]

کد محصول:3321
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه بررسی کارایی پروتکل های مسیریابی AODV-CBRP-DSDV-DSR در MANET با NS2

پروژه بررسی کارایی پروتکل های مسیریابی AODV-CBRP-DSDV-DSR در MANET با NS2 Performance Analysis of AODV, CBRP, DSDV and DSR MANET Routing Protocol using NS2 Simulation چکیده مقاله: A Mobile Ad-hoc Network (MANET) is a collection of multi-hop wireless mobile nodes among which the communication is carried out without any centralized […]

کد محصول:3317
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه بهبود یافته پروتکل مسیریابی DSDV برای شبکه های بیسیم ad hoc با NS2

پروژه بهبود یافته پروتکل مسیریابی DSDV برای شبکه های بیسیم ad hoc با NS2 An Improved DSDV Routing Protocol For Wireless Ad Hoc Networks چکیده مقاله: A Mobile Ad hoc NETwork (MANET) is a kind of wireless ad hoc network and is a self configuring network of mobile routers connected […]

کد محصول:3287
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه بهبود پروتکل مسیریابی AODV در Mesh با نرم افزار NS2

پروژه بهبود پروتکل مسیریابی AODV در Mesh با نرم افزار NS2 Improvement of AODV Routing Protocol with QoS Support in Wireless Mesh Networks چکیده مقاله: The Wireless Mesh Network (WMN) is a newly developed wireless network which supports broadband and high speed multimedia service, so the Quality-of-Service (QoS) must be […]

کد محصول:3276
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

فروش ویژه فیلم آموزش تصویری نرم افزار NS2 به زبان فارسی

فروش ویژه فیلم آموزش تصویری نرم افزار NS2 به زبان فارسی با توجه به پیچیدگی شبکه، شبیه سازی نقش بسیار مهمی هم در تعیین خصوصیات رفتار شبکه و هم در تعیین اثرات احتمالی ناشی از تغییرات پیشنهاد شده روی عملکرد شبکه دارد. نرم افزار شبیه ساز NS یک بسته نرم […]

کد محصول:2875
قیمت محصول:

نصب NS2 در ویندوز با نرم افزار Cygwin

آموزش نصب NS2 در ویندوز با نرم افزار Cygwin نرم افزار سیگوین Cygwin مجموعه ‌ای از ابزار های نرم ‌افزاری آزاد است که به نسخه‌ های متفاوت از مایکروسافت ویندوز اجازه میدهد تا همانند سیستم ‌عامل یونیکس Unix عمل کنند. این نرم‌افزار شبیه ساز توسط شرکت سیگنوس سولوشنز توسعه یافته […]

کد محصول:2858
قیمت محصول:

نصب و راه اندازی نرم افزار NS2 با TeamViewer

نصب و راه اندازی نرم افزار NS2 با TeamViewer تقریبا ۹۰ درصد کاربرانی که شبیه سازی های NS2 را خریداری می کنند، در نصب نرم افزار NS2 و خروجی گرفتن از پروژه خود، با مشکل مواجه می شوند، در صورتی که شما نیز در نصب و راه اندازی نرم افزار […]

کد محصول:2849
قیمت محصول:

انجام شبیه سازی با NS2

انجام شبیه سازی با NS2 جهت سفارش انجام شبیه سازی با ns2 می توانید با شماره تماس های داده شده با ما در تماس باشید.زمان بررسی مقالات شما حدودا ۲ ساعت است و پس از این مدت پاسخ نهایی رو به شما اس ام اس خواهیم کرد اکثر کارها را […]

کد محصول:524
قیمت محصول: