لیست پروژه های NS2

  • شنبه 27 ژوئن 2015
  • بازدید 2,069 نفر
  • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (20 امتیاز از 4 رای)
    Loading...

تشخیص حملات کرم چاله در شبکه MANET بر اساس بسته تله با NS2

پروژه تشخیص حملات کرم چاله در شبکه MANET بر اساس بسته تله در NS2 در این پست پروژه تشخیص حملات کرم چاله در شبکه MANET با NS2 را آماده کرده ایم که در آن، شناسایی حمله با استفاده از یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله انجام می شود. پروتکل […]

کد محصول:15460
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

کنترل ترافیک در شبکه های مخابرات سلولی با تخصیص کانال هوشمند در NS2

شبیه سازی کنترل ترافیک در شبکه های مخابرات سلولی با NS2 در این مطلب پروژه ایی با نام شبیه سازی کنترل ترافیک در شبکه های مخابرات سلولی با تخصیص کانال به صورت پویا و هوشمند را که با شبیه ساز NS2 ساخته شده است، را به همراه اسناد و فیلمی […]

کد محصول:21005
قیمت محصول:۷۷,۰۰۰ تـــــومان

پروتکل AODV بهبود یافته در شبکه ادهاک بر اساس تراکم گره و گام های مسیر در NS2

شبیه سازی پروتکل AODV بهبود یافته در شبکه ادهاک در NS2 پروزه شبیه سازی پروتکل AODV بهبود یافته در شبکه ادهاک را بر اساس تراکم گره و گام های مسیر در نرم افزار NS2 آماده کردیم که در ادامه به تشریح روش پیشنهادی پرداخته و توضیحاتی در رابط به معرفی […]

کد محصول:20882
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروتکل مسیریابی AODV بهبود یافته بر اساس تحرک شبکه و گام های مسیر در NS2

شبیه سازی پروتکل مسیریابی AODV بهبود یافته در NS2 پروژه شبیه سازی پروتکل مسیریابی AODV بهبود یافته را در نرم افزار NS2 بر اساس تحرک شبکه و گام های مسیر با عنوان مقاله AD-AODV:A Improved Routing Protocol Based on Network Mobility and Route Hops آماده کردیم که در ادامه به […]

کد محصول:20864
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

مقیاس پذیری پروتکل AODV و DSR در شبکه حسگر بی سیم با NS2

پروژه مقیاس پذیری پروتکل AODV و DSR در WSN با نرم افزار NS2 پروژه شبیه سازی مقیاس پذیری پروتکل AODV و DSR در شبکه WSN را با اسفاده از نرم افزار NS2 آماده کردیم که بر اساس مقاله Analysis of scalability for routing protocols in wireless sensor networks انجام شده […]

کد محصول:20565
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

یافتن مسیر مناسب در شبکه حسگر جهت ارسال داده با الگوریتم LMS در NS2

پروژه یافتن مسیر مناسب در شبکه حسگر برای ارسال داده با الگوریتم LMS در نرم افزار NS2 شبیه سازی مقاله Multi-Hop Diffusion LMS for Energy-Constrained Distributed Estimation پروژه شبیه سازی یافتن مسیر مناسب در شبکه حسگر برای ارسال داده با استفاده از الگوریتم LMS در نرم افزار NS2 به همراه […]

کد محصول:20373
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

جلوگیری از تصادفات در شبکه بین خودرویی با روش جدید انتخاب گره میانی در NS2

پروژه جلوگیری از تصادفات در شبکه بین خودرویی با انتخاب گره میانی در نرم افزار NS2 پروژه جلوگیری از تصادفات در شبکه بین خودرویی VANET با استفاده از روش نوین در عملیات انتخاب گره میانی جهت ارسال و دریافت داده با نرم افزار NS2 را آماده کردیم که در ادامه […]

کد محصول:20198
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

روش جدید مسیریابی در شبکه MANET جهت ارسال و دریافت بهینه داده با NS2

پروژه روش جدید مسیریابی در شبکه MANET برای ارسال و دریافت بهینه داده با نرم افزار NS2 پروژه ارائه یک روش جدید مسیریابی در شبکه MANET به منظور ارسال و دریافت داده از مسیر های بهینه در نرم افزار NS2 را آماده کردیم که در ادامه به معرفی شبکه های […]

کد محصول:20158
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

تشخیص نفوذ و بهبود امنیت شبکه حسگر بیسیم در مقابل حملات Sybil با NS2

پروژه تشخیص نفوذ و بهبود امنیت شبکه حسگر بیسیم در نرم افزار NS2 پروژه تشخیص نفوذ و بهبود امنیت شبکه حسگر بیسیم در مقابل حمله سیبیل با نرم افزار NS2 را آماده کردیم که یک پروژه مناسب امنیت در شبکه های کامپیوتری بیسیم است. در ادامه به معرفی پروژه و […]

کد محصول:19515
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

تشخیص حمله Sybil در شبکه سنسوری بیسیم با نرم افزار NS2

پروژه تشخیص حمله Sybil در شبکه سنسوری بیسیم با NS2 شبیه سازی مقاله Detection Of Sybil Attack In Mobile Wireless Sensor Networks پروژه شبیه سازی تشخیص حمله Sybil در شبکه سنسوری بیسیم (WSN) با نرم افزار NS2 را با عنوان مقاله Detection Of Sybil Attack In Mobile Wireless Sensor Networks […]

کد محصول:19503
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

بهبود پروتکل مسیریابی OLSR با ایجاد تغییرات در پکت های ارسالی با NS2

پروژه بهبود پروتکل مسیریابی OLSR با اعمال تغییرات در پکت های ارسالی با نرم افزار NS2 در این پست پروژه بهبود پروتکل مسیریابی OLSR با نرم افزار NS2 را آماده کردیم که در آن کار ما بر روی ایجاد تغییرات در پکت های ارسالی می باشد که در ادامه به […]

کد محصول:19367
قیمت محصول:۶۶,۰۰۰ تـــــومان

انتشار پیام های ایمنی در شبکه VANET مبتنی بر خوشه بندی با NS2

پروژه انتشار پیام های ایمنی در شبکه VANET با نرم افزار NS2 پروژه انتشار پیام های ایمنی در شبکه VANET مبتنی بر خوشه بندی در نرم افزار NS2 را آماده کردیم که در ادامه به تشریح روش پیشنهادی این پروژه شبکه پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی آن به […]

کد محصول:19332
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

مسیریابی بهینه در شبکه VANET جهت کاهش پیام های همه پخشی با NS2

پروژه مسیریابی بهینه در شبکه VANET جهت کاهش پیام های همه پخشی پروژه مسیریابی بهینه در شبکه VANET با نرم افزار NS2 جهت کاهش تعداد پیام های همه پخشی (Broadcast) آماده کردیم که در ادامه به معرفی این پروژه شبکه پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی آن قرار داده […]

کد محصول:19086
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET با مسیریابی مناسب در NS2

جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET با نرم افزار NS2 به همراه داکیومنت پروژه جلوگیری از تصادفات در شبکه VANET با تصمیم گیری مناسب در نرم افزار NS2 به همراه داکیومنت را آماده کردیم که در ادامه به معرفی این پروژه شبکه پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی آن […]

کد محصول:19022
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

جلوگیری از حمله Sybil در پروتکل DSR با نرم افزار NS2

پروژه جلوگیری از حمله Sybil در پروتکل DSR با NS2 پروژه جلوگیری از حمله Sybil در پروتکل DSR را در این پست با شبیه ساز NS2 آماده کردیم که یک پروژه مناسب در زمینه امنیت شبکه های بی سیم می باشد. در ادامه به معرفی این پروژه شبکه پرداخته و […]

کد محصول:18478
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پروتکل MAC جدید با انرژی کارا به همراه گره Relay در شبکه WBAN با NS2

پروژه طراحی یک پروتکل MAC جدید با انرژی کارا به همراه گره رله در شبکه بی سیم بدنی NS2 شبیه سازی مقاله Energy-aware adaptive topology adjustment in wireless body area networks پروژه طراحی یک پروتکل MAC جدید با انرژی کارا به همراه گره Relay در شبکه بی سیم بدنی را […]

کد محصول:17578
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

مسیریابی جغرافیایی دو مرحله ای در شبکه WSN با ایستگاه متحرک در NS2

پروژه شبیه سازی مسیریابی جغرافیایی دو مرحله ای در شبکه حسگر بیسیم با NS2 شبیه سازی مقاله TSGR: Two Stage Geographic Routing in Wireless Sensor Network with Mobile Sink پروژه شبیه سازی مسیریابی جغرافیایی دو مرحله ای در شبکه حسگر بیسیم ایستگاه متحرک (Mobile Sink) را در نرم افزار NS2 […]

کد محصول:17507
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

کنترل ازدحام لایه متقاطع در شبکه حسگر بیسیم با NS2

شبیه سازی کنترل ازدحام لایه متقاطع در شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار NS2 شبیه سازی مقاله A cross-layer congestion control strategy in wireless sensor network پروژه شبیه سازی کنترل ازدحام لایه متقاطع در شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار NS2 را با عنوان مقاله A cross-layer congestion control strategy […]

کد محصول:17379
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

بهبود عملکرد پروتکل DSR با بهینه سازی پویای مسیر در NS2

بهبود عملکرد پروتکل DSR با بهینه سازی پویای مسیر در شبکه سیار موردی با NS2 پروژه شبیه سازی بهبود عملکرد پروتکل DSR با بهینه سازی پویای مسیر در شبکه سیار موردی یا MANET را با نرم افزار NS2 آماده کردیم که در ادامه به معزفی این پروژه شبکه پرداخته و […]

کد محصول:17320
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی پروتکل مسیریابی DSR در شبکه MANET با NS2

شبیه سازی پروتکل مسیریابی DSR با NS2 پروژه شبیه سازی پروتکل مسیریابی DSR در شبکه ادهاک یا منت را با نرم افزار شبیه ساز NS2 آماده کردیم که در ادامه به معزفی این شبکه و روند کار پروتکل DSR می پردازیم. تصاویری از خروجی پروژه نیز در ادامه صفحه قرار […]

کد محصول:17269
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

کشف و تایید گره های همسایه در شبکه MANET با NS2

شبیه سازی کشف و تایید گره های همسایه در شبکه MANET با نرم افزار NS2 پیاده سازی مقاله Discovery and Verification of Neighbor Positions in Mobile Ad Hoc Networks در این پست پروژه شبیه سازی کشف و تایید گره های همسایه در شبکه MANET در نرم افزار NS2 را با […]

کد محصول:16907
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

شناسایی کاربران غیرمجاز در بیت‌ تورنت با الگوریتم choking در NS2

پروژه شناسایی کاربران غیرمجاز در بیت‌ تورنت (BitTorrent) با الگوریتم choking در NS2 شبیه سازی مقاله Discovering Free-riders Before Trading: A Simple Approach در این پست پروژه شبیه سازی شناسایی کاربران غیرمجاز در بیت‌ تورنت با الگوریتم choking را در نرم افزار NS2 با عنوان مقاله Discovering Free-riders Before Trading: […]

کد محصول:16858
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

گسترش طول عمر شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم مسیریابی ترکیبی در NS2

پروژه شبیه سازی گسترش طول عمر شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار NS2 پیاده سازی مقاله Extending the lifetime of wireless sensor networks: A hybrid routing algorithm در این پست پروژه شبیه سازی گسترش طول عمر شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم مسیریابی ترکیبی را در نرم افزار NS2 با عنوان […]

کد محصول:16780
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

یک پروتکل MAC با انرژی کارآمد برای شبکه حسگر بی سیم بدنی (WBAN) با NS2

پروژه شبیه سازی یک پروتکل MAC با انرژی کارآمد برای شبکه WBAN با NS2 پیاده سازی مقاله A power efficient MAC protocol for wireless body area networks در این پست پروژه شبیه سازی یک پروتکل MAC با انرژی کارآمد برای شبکه حسگر بی سیم بدنی با نرم افزار NS2 با […]

کد محصول:16688
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

پیاده سازی الگوریتم مسیریابی زنبور عسل BeeHive با NS2

پروژه پیاده سازی الگوریتم مسیریابی زنبور عسل BeeHive با نرم افزار NS2 شبیه سازی مقاله BeeHive: An Efficient Fault-Tolerant Routing Algorithm Inspired by Honey Bee Behavior در این پست پروژه پیاده سازی الگوریتم مسیریابی زنبور عسل BeeHive را در نرم افزار NS2 با عنوان مقاله BeeHive: An Efficient Fault-Tolerant Routing […]

کد محصول:16605
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

رمزنگاری نامتقارن پروتکل OLSR با الگوریتم RSA در NS2

پروژه رمزنگاری نامتقارن پروتکل OLSR با الگوریتم RSA در نرم افزار NS2 در این پست پروژه رمزنگاری نامتقارن پروتکل OLSR با الگوریتم RSA در نرم افزار شبیه ساز NS2 به همراه فیلم آموزشی فارسی (قسمتی از فیلم در ادامه صفحه به صورت آنلاین قابل مشاهده است) آماده کردیم که در […]

کد محصول:16412
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

الگوریتم زنبور عسل برای بهبود مسیریابی چند پخشی در شبکه VANET با NS2

پروژه پیاده سازی الگوریتم زنبور عسل برای بهبود مسیریابی چند پخشی در VANET با NS2 پیاده سازی مقاله MQBV: multicast quality of service swarm bee routing for vehicular ad hoc networks در این پست پروژه شبیه سازی الگوریتم زنبور عسل برای بهبود کیفیت سرویس مسیریابی چند پخشی در شبکه بین […]

کد محصول:16348
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

یک پروتکل مسیریابی لایه متقاطع برای برنامه های مراقبت بهداشتی با NS2

پیاده سازی یک پروتکل مسیریابی لایه متقاطع برای برنامه های مراقبت بهداشتی با NS2 پیاده سازی مقاله A Priority based Cross Layer Routing Protocol for healthcare applications در این پست پروژه پیاده سازی یک پروتکل مسیریابی لایه متقاطع مبتنی بر اولویت برای برنامه های مراقبت بهداشتی با نرم افزار شبیه […]

کد محصول:16316
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

کاهش زمان تاخیر تحویل بسته در شبکه WSN با سینک متحرک در NS2

پروژه شبیه سازی کاهش زمان تاخیر تحویل بسته در شبکه WSN با Mobile Sink در NS2 پیاده سازی مقاله Delivery Latency Minimization in Wireless Sensor Networks with Mobile Sink در این پست پروژه شبیه سازی کاهش زمان تاخیر تحویل بسته در شبکه WSN را با NS2 با عنوان مقاله Delivery […]

کد محصول:15615
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

ارزیابی مکانیزم های امنیتی در پروتکل RAOLSR در شبکه مش بیسیم با NS2

ارزیابی مکانیزم های امنیتی در پروتکل RAOLSR در شبکه مش بیسیم با NS2 شبیه سازی مقاله Performance Evaluation of Security Mechanisms in RAOLSR protocol for Wireless Mesh Networks در این پست پروژه شبیه سازی ارزیابی مکانیزم های امنیتی در پروتکل RAOLSR در شبکه Mesh را با NS2 به همراه داکیومنت […]

کد محصول:15242
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

انرژی فاصله کارآمد بر پایه سرخوشه برای بهبود پروتکل LEACH با NS2

انرژی فاصله کارآمد بر پایه سرخوشه برای بهبود پروتکل LEACH با NS2 شبیه سازی مقاله A proposed energy efficient distance based cluster head (DBCH) Algorithm: An Improvement over LEACH در این پست پروژه شبیه سازی انرژی فاصله کارآمد بر پایه سرخوشه (پروتکل DBCH) برای بهبود پروتکل LEACH را در NS2 با […]

کد محصول:15197
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی تشخیص حمله سیبیل در شبکه VANET با NS2

شبیه سازی تشخیص حمله سیبیل در شبکه VANET با NS2 شبیه سازی مقاله Detecting Sybil attacks in VANETs در این پست پروژه شبیه سازی تشخیص حمله سیبیل در شبکه VANET را در NS2 با عنوان مقاله Detecting Sybil attacks in VANETs به همراه ترجمه مقاله آماده کرده ایم که در […]

کد محصول:15183
قیمت محصول:۵۵,۰۰۰ تـــــومان

کلونی مورچگان برای جلوگیری از حمله سیاه چاله در پروتکل AODV با NS2

پیاده سازی الگوریتم کلونی مورچگان برای جلوگیری از حمله سیاه چاله در پروتکل AODV با NS2 در این پست پیاده سازی الگوریتم کلونی مورچگان برای جلوگیری از حمله سیاه چاله در شبکه MANET را آماده کرده ایم که در ادامه به توضیح روش پیشنهادی پرداخته و فیلم و تصاویری از […]

کد محصول:15047
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

ایمن سازی شبکه MANET در برابر حمله سیاه چاله با NS2

پروژه ایمن سازی شبکه MANET در برابر حمله سیاه چاله با شبیه ساز NS2 شبیه سازی مقاله SECURING MANET AGAINST INSIDER ATTACK-A BLACK HOLE ATTACK & ITS PERFORMANE ANALYSIS در این پست پروژه ایمن سازی شبکه MANET در برابر حمله سیاه چاله و ارزیابی عملکرد آن را با عنوان مقاله […]

کد محصول:15038
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی استاندارد ۸۰۲٫۱۱a و ۸۰۲٫۱۱p در شبکه MANET با NS2

پروژه شبیه سازی استاندارد ۸۰۲٫۱۱a و ۸۰۲٫۱۱p با NS2 در این پست پروژه شبیه سازی استاندارد ۸۰۲٫۱۱a و ۸۰۲٫۱۱p را آماده کرده ایم در شبکه MANET با NS2 انجام شده است. در ادامه به توضیحاتی در رابطه با این دو استاندارد شبکه بیسیم پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی آن […]

کد محصول:15024
قیمت محصول:۵۵,۰۰۰ تـــــومان

پروتکل بازگشت به N و توقف و انتظار با NS2

شبیه سازی پروتکل بازگشت به N و توقف و انتظار – go back N و Stop & Wait با NS2 در این پست پروژه شبیه سازی پروتکل بازگشت به N و توقف و انتظار – go back N و Stop & Wait با NS2 را آماده کردیم که در ادامه […]

کد محصول:15005
قیمت محصول:۶۶,۰۰۰ تـــــومان

کاهش مصرف انرژی و بهبود قابلیت اطمینان و QOS در شبکه بیسیم با NS2

کاهش مصرف انرژی و بهبود قابلیت اطمینان و QOS در شبکه بیسیم با NS2 در این پست پروژه کاهش مصرف انرژی و بهبود قابلیت اطمینان و QOS در شبکه بیسیم را آماده کرده ایم. در این پروژه مقاله پایه ما A link-state QoS routing protocol based on link stability for […]

کد محصول:14386
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

بهینه سازی پروتکل AODV در برابر حمله سیاه چاله با NS2

پروژه بهینه سازی پروتکل AODV در برابر حمله سیاه چاله با نرم افزار NS2 در این پست پروژه بهینه سازی پروتکل AODV در برابر حمله سیاه چاله با نرم افزار NS2 را آماده کرده ایم که در ادامه به معرفی این پروتکل و شرح روش پیشنهادی که برای بهینه سازی […]

کد محصول:14396
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

بهینه سازی پروتکل AODV در شبکه ادهاک با NS2

پروژه بهینه سازی پروتکل AODV در شبکه ادهاک با نرم افزار NS2 در این پست پروژه بهینه سازی پروتکل AODV با نرم افزار NS2 را آماده کرده ایم در ادامه به توضیحاتی در رابطه با پروتکل AODV پرداخته و روش پیشنهادی این پروژه شرح داده شده است. نمودارهای به دست […]

کد محصول:14352
قیمت محصول:۶۶,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی حمله سیاه چاله در پروتکل AODV در شبکه حسگر بیسیم با NS2

شبیه سازی حمله سیاه چاله در پروتکل AODV در شبکه حسگر بیسیم با NS2 شبیه سازی مقاله A Review of Black Hole Attack on AODV Routing in wsn در این پست پروژه شبیه سازی حمله سیاه چاله در پروتکل AODV در شبکه WSN با نرم افزار NS2 را آماده کرده […]

کد محصول:14335
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

بهبود مسیریابی در شبکه MANET به روش جدید با NS2

پروژه شبیه سازی بهبود مسیریابی در شبکه MANET با NS2 در این پست پروژه شبیه سازی بهبود مسیریابی در شبکه MANET را آماده کرده ایم که در ادامه به شرح روش پیشنهادی این پروژه پرداخته و تصاویری از خروجی آن قرار داده شده است. یک فیلم کوتاه اجرای فیلم پروژه […]

کد محصول:14302
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی حمله سیبیل غیر همزمان در AODV با NS2

پروژه شبیه سازی حمله سیبیل غیر همزمان در AODV با نرم افزار NS2 شبیه سازی مقاله Analysis of Non Simultaneous Sybil Attack on AODV با NS2 در این پست پروژه شبیه سازی حمله سیبیل غیر همزمان در AODV با NS2 را آماده کرده ایم که با توجه به مقاله Analysis […]

کد محصول:14278
قیمت محصول:۸۸,۰۰۰ تـــــومان

ارزیابی پروتکل TCP و TCP Vegas و TCP Newreno با NS2

پروژه ارزیابی پروتکل TCP و TCP Vegas و TCP Newreno با شبیه ساز NS2 در این پست پروژه ارزیابی پروتکل TCP و TCP Vegas و TCP Newreno با NS2 را آماده کرده ایم که با توجه به توضیحات زیر شبیه سازی و ارزبابی شده شده است. در ادامه این مطلب […]

کد محصول:14138
قیمت محصول:۴۴,۰۰۰ تـــــومان

بهبود پروتکل مسیریابی AODV در شبکه VANET با NS2