لیست پروژه های OPEN GL

  • شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴
  • بازدید 879 نفر
  • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (5 امتیاز از 1 رای)
    Loading...

بازی دوز سه بعدی با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه بازی دوز سه بعدی با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس بازی دوز سه بعدی با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس را آماده کرده ایم که یکی پروژه های مناسب و سرگرم کننده در زمینه گرافیک کامپیوتری است که با […]

کد محصول:15971
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

انیمیشن پرتاپ موشک با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه انیمیشن پرتاپ موشک با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست سورس پروژه انیمیشن پرتاپ موشک با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس را آماده کردیم که یک پروژه مناسب برای درس گرافیک کامپیوتری و یادگیری دستوات سه بعدی در اپن جی ال می باشد. در ادامه […]

کد محصول:15883
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

خانه دو بعدی با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه شبیه سازی خانه دو بعدی با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست سورس پروژه شبیه سازی خانه دو بعدی با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس را آماده کردیم که یک پروژه مناسب برای کسانی که به تازگی دوست داردند تا با گرافیک کامپیوتری و کتابخانه […]

کد محصول:15821
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

حرکت سنگ با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه شبیه سازی حرکت سنگ با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست سورس پروژه شبیه سازی حرکت سنگ با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس را آماده کردیم که پروژه مناسبی برای کسانی که به تازگی قصد دارند تا گرافیک کامپیوتری و کتابخانه اپن جی ال آشنا […]

کد محصول:15815
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

پرواز هلیکوپتر با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه پرواز هلیکوپتر با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست سورس پروژه شبیه سازی پرواز هلیکوپتر با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس را آماده کردیم که پروژه ی مناسبی برای افرادی که به تازگی قصد دارند تا گرافیک کامپیوتری و کتابخانه اپن جی ال آشنا شوند، […]

کد محصول:15787
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

رسم خانه ساده با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه رسم خانه ساده با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست سورس پروژه رسم خانه ساده با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس را آماده کردیم که هر چند پروژه کوچک اما است، مناسب برای دوستانی که به تازگی قصد دارند تا با گرافیک کامپیوتری و کتابخانه […]

کد محصول:15781
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی حرکت کرم ها با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه شبیه سازی حرکت کرم ها با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست سورس پروژه شبیه سازی حرکت کرم ها با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس را آماده کردیم که یک پروژه مناسب برای درس گرافیک کامپیوتری می باشد که با کتابخانه اپن جی ال انجام […]

کد محصول:15771
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

بازی پک من pacman با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه بازی پک من pacman با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست سورس پروژه بازی پک من pacman با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس را آماده کردیم که یک پروژه مناسب برای درس گرافیک کامپیوتری می باشد که با کتابخانه اپن جی ال کار شده است. […]

کد محصول:15716
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

اتومبیل رانی در یک مسیر مسابقه با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه شبیه سازی اتومبیل رانی در یک مسیر مسابقه با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه اتومبیل رانی در یک مسیر مسابقه با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس را آماده کردیم که یک پروژه مناسب برای درس گرافیک کامپیوتری می […]

کد محصول:15709
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی حوضچه آب با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه شبیه سازی حوضچه آب با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس شبیه سازی حوضچه آب با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس را آماده کردیم که یک پروژه مناسب برای گرافیک کامپیوتری می باشد که با کتابخانه اپن جی ال تهیه […]

کد محصول:15701
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی برخورد هواپیما با ساختمان با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه شبیه سازی برخورد هواپیما با ساختمان با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه شبیه سازی برخورد هواپیما با ساختمان با OpenGL به زبان ++C را آماده کردیم که یک پروژه مناسب در زمینه گرافیک کامپیوتری می باشد که با کتابخانه […]

کد محصول:15691
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

بازی گرفتن تخم مرغ با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه بازی گرفتن تخم مرغ با OpenGL به زبان سی پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه بازی گرفتن تخم مرغ با OpenGL به زبان ++C را آماده کرده ایم که یک پروژه مناسب در زمینه گرافیک کامپیوتری می باشد که با کتابخانه اپن جی ال کار […]

کد محصول:15673
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

حرکت ماهواره در OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه شبیه سازی حرکت ماهواره در OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه حرکت ماهواره در OpenGL به زبان ++C را آماده کرده ایم که یک پروژه مناسب برای یادگیری دستورات اپن جی ال و درس گرافیک کامپیوتری می باشد. در ادامه […]

کد محصول:15638
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

پارکینگ ماشین با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه شبیه سازی پارکینگ ماشین با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه پارکینگ ماشین با OpenGL به زبان ++C را آماده کرده ایم که یک پروژه مناسب برای یادگیری دستورات اپن جی ال و درس گرافیک کامپیوتری است. در ادامه به […]

کد محصول:15625
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

قطار شهری با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه شبیه سازی قطار شهری با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه شبیه سازی قطار شهری با OpenGL به زبان ++C را آماده کرده ایم که یک پروژه مناسب در زمینه گرافیک کامپیوتری می باشد که با کتابخانه اپن جی ال […]

کد محصول:15607
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

نورپردازی با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه نورپردازی با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه نورپردازی با OpenGL به زبان ++C را آماده کرده ایم که یکی از پروژه های مناسب برای یادگیری نورپردازی با دستورات اپن جی ال است. همچنین برای درس گرافیک کامپیوتری نیز یک پروژه […]

کد محصول:15574
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی Paint با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه شبیه سازی Paint با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه شبیه سازی Paint با OpenGL به زبان ++C را آماده کرده ایم که یک پروزه مناسب برای درس گرافیک کامپیوتری و یادگیری گرافیک با دستورات اپن جی ال است. در ادامه […]

کد محصول:15565
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی قلعه با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه شبیه سازی قلعه با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه شبیه سازی قلعه با OpenGL به زبان ++C را آماده کرده ایم که یک پروژه مناسب برای درس گرافیک کامپیوتری و یادگیری گرافیک با دستورات اپن جی ال است. در […]

کد محصول:15550
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

ربات جنگجوی سه بعدی با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه شبیه سازی ربات جنگجوی سه بعدی با OpenGL به زبان ++C در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه شبیه سازی ربات جنگجوی سه بعدی با OpenGL به زبان ++C را آماده کرده ایم که یک شبیه سازی مناسب در زمینه گرافیک کامپیوتری ، رباتیک ، مکانیک و مکاترونیک […]

کد محصول:15541
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

شبیه سازی هواپیمای کوچک با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه شبیه سازی هواپیمای کوچک با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه شبیه سازی هواپیمای کوچک با OpenGL به زبان ++C را آماده کرده ایم که یکی از پروژه های مناسب برای یادگیری گرافیک با دستورات اپن جی ال و همچنین […]

کد محصول:15523
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

انیمیشن بارش ذرات با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه انیمیشن بارش ذرات با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه انیمیشن بارش ذرات با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس را آماده کرده ایم که یک پروژه مناسب برای درس گرافیک کامپیوتری و یادگیری گرافیک با دستورات OpenGL می باشد. […]

کد محصول:15517
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

فواره آب در حوضچه با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه فواره آب در حوضچه با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه فواره آب در حوضچه با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس را آماده کردیم که می توانید از آن برای درس گرافیک کامپیوتری استفاده کنید و یک پروژه مناسب […]

کد محصول:15508
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

کنترل ربات سه بعدی با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه شبیه سازی کنترل ربات سه بعدی با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه کنترل ربات سه بعدی با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس را آماده کرده ایم که یک پروژه مناسب برای درس گرافیک کامپیوتری و یادگیری دستورات OpenGL […]

کد محصول:15495
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

بازی آتللو با OpenGL به زبان ++Visual C

سورس بازی آتللو با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه بازی آتللو با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس را آماده کردیم که یک بازی سرگرم کننده برای درس گرافیک کامپیوتری می باشد و برای یادگیری دستورات OpenGL نیز مناسب است. […]

کد محصول:15486
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

خانه سه بعدی با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه خانه سه بعدی با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه حرکت در خانه سه بعدی با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس را آماده کرده ایم که یک پروژه عالی درس گرافیک کامپیوتری و یادگیری دستورات OpenGL است. در ادامه […]

کد محصول:15476
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

جمع آوری سیب های درختان با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه جمع آوری سیب های درختان با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه جمع آوری سیب های درختان با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس را آماده کرده ایم که یک پروژه مناسب برای درس گرافیک کامپیوتری می باشد که با […]

کد محصول:15470
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

فن دو بعدی با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه شبیه سازی فن دو بعدی با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه فن دو بعدی با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس را آماده کرده ایم که یک پروژه مناسب برای درس گرافیک کامپیوتری و یادگیری دستوات سه بعدی در […]

کد محصول:15451
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

مسابقه ماشین با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه مسابقه ماشین با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه مسابقه ماشین با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس را آماده کرده ایم که یک پروژه مناسب برای درس گرافیک کامپیوتری و یادگیری دستورات OpenGL می باشد. در ادامه به شرح نحوه […]

کد محصول:15437
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

دوچرخه سه بعدی با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه دوچرخه سه بعدی با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه دوچرخه سه بعدی با OpenGL به زبان ++Visual C را آماده کرده ایم که یک پروژه مناسب برای درس گرافیک کامپیوتری و یادگیری دستوات سه بعدی در OpenGL می باشد. در ادامه […]

کد محصول:15419
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

پنکه سه بعدی با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه شبیه سازی پنکه سه بعدی با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه پنکه سه بعدی با OpenGL به زبان ++Visual C را آماده کرده ایم که یک پروژه مناسب برای درس گرافیک کامپیوتری است که با کتابخانه OpenGL تهیه شده […]

کد محصول:15396
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

حرکت کشتی از زیر پل با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه شبیه سازی حرکت کشتی از زیر پل با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه حرکت کشتی از زیر پل با OpenGL به زبان ++Visual C را آماده کرده ایم که دارای هوش مصنوعی است و یک پروژه مناسب برای یادگیری […]

کد محصول:15389
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

ایستگاه اتوبوس با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه ایستگاه اتوبوس با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه ایستگاه اتوبوس با OpenGL به زبان ++Visual C را آماده کرده ایم که یک پروژه مناسب برای درس گرافیک کامپیوتری است که با کتابخانه OpenGL انجام شده است. در ادامه به […]

کد محصول:15378
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

شلیک هلیکوپتر با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه شبیه سازی شلیک هلیکوپتر با OpenGL به زبان ++C در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه شلیک هلیکوپتر با OpenGL به زبان ++Visual C را آماده کرده ایم که یک پروژه مناسب برای درس گرافیک کامپیوتری و به منظور یادگیری گرافیک با دستورات OpenGL است. در ادامه […]

کد محصول:15360
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

کنترل ترافیک ماشین ها در شهر با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه کنترل ترافیک ماشین ها در شهر با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه کنترل ترافیک ماشین ها در شهر با OpenGL به زبان ++Visual C را آماده کرده ایم که از پروژه های خوب برای درس گرافیک کامپیوتری می باشد […]

کد محصول:15354
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

تولید برق بوسیله انرژی بادی با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه تولید برق بوسیله انرژی بادی با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه تولید برق بوسیله انرژی بادی با OpenGL به زبان ++Visual C را آماده کرده ایم که یکی از پروژه های خوب برای درس گرافیک کامپیوتری است که با […]

کد محصول:15341
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

ماشین سه بعدی با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه ماشین سه بعدی با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه ماشین سه بعدی با OpenGL به زبان ++Visual C را آماده کردیم که یک پروژه مناسب برای درس گرافیک کامپیوتری و برای یادگیری گرافیک با دستورات OpenGL می باشد. در […]

کد محصول:15333
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

خانه دوبعدی در محیط شب و روز با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه رسم خانه دوبعدی در محیط شب و روز با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس پروژه رسم خانه دوبعدی در محیط شب و روز با OpenGL به زبان ++Visual C را آماده کرده ایم که یکی از پروژه های مناسب برای […]

کد محصول:15325
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

کشتی و دریا با OpenGL به زبان ++Visual C

پروژه کشتی و دریا با OpenGL به زبان سی پلاس پلاس در این پست برای شما کاربران عزیز سورس کشتی و دریا با OpenGL به زبان ++Visual C را آماده کرده ایم که یکی از پروژه های مناسب در زمینه گرافیک کامپیوتری می باشد که با کتابخانه OpenGL انجام شده […]

کد محصول:15301
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

بازی پینگ پنگ با زبان سی پلاس پلاس با استفاده از OpenGL

بازی پینگ پنگ با زبان سی پلاس پلاس به همراه سورس کد در این پست سورس کد بازی پینگ پنگ Ping Pong را که با زبان سی پلاس پلاس در محیط ویژوال استودیو به صورت گرافیگی و با استفاده از کتابخانه OpenGL نوشته شده است را برای شما کاربران عزیز […]

کد محصول:14242
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی حرکت ماهی در آب با OpenGL

پروژه شبیه سازی حرکت ماهی در آب با OpenGL پروژه شبیه سازی حرکت ماهی در آب با OpenGl به زبان ++C و با کتابخانه OpenGL یا اپن جی ال انجام شده که در آن ۲۲ ماهی زیبای کوچک و بزرگ با ترکیبی از رنگ های سفید، نارنجی، قرمز در یک […]

کد محصول:10054
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

پروژه شبیه سازی بارش برف به زبان ++C با OpenGL

پروژه شبیه سازی بارش برف به زبان ++C با OpenGL این شبیه سازی به زبان ++C و با کتابخانه OpenGL انجام شده است که زیبایی و گرافیک جالبی دارد. می توانید پنجره برنامه را با موس به دلخواه تنظیم کنید، تمام صفحه باشد و یا در سایز دلخواه. همچنین در […]

کد محصول:10032
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

پروژه انیمیشن خانه به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL

پروژه انیمیشن خانه به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL در این پست پروژه انیمیشن خانه به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL را آماده کرده ایم که یکی از زیباترین پروژه های OpenGL می باشد. در این انیمیشن تکنیک های حرفه ای گرافیکی بسیاری به کار رفته که از […]

کد محصول:7152
قیمت محصول:۲۸,۰۰۰ تـــــومان

انجام پروژه شبیه سازی با اپن جی ال OpenGL

انجام پروژه شبیه سازی با اپن جی ال OpenGL اپن جی ال OpenGL مخفف کلمه Open source Graphic Library به معنای کتابخانه گرافیکی متن باز است که نرم افزار پرکاربرد و معرف در سراسر جهان بوده و شرکت Silicon Graphics آن را به منظور شییه سازی کارهای گرافیکی در سیستم […]

کد محصول:4752
قیمت محصول: