لیست پروژه های VB 6

سورس سیستم مدیریت کارمندان به زبان VB6

سورس سیستم مدیریت کارمندان به زبان VB6 در این پست از سایت نوآوران گرمی برای شما کاربران عزیز، سورس سیستم مدیریت کارمندان به زبان VB6 ویژوال بیسیک ۶ را آماده کرده ایم که امیدواریم مورد استفاده قرار گیرد. بانک اطلاعاتی این نرم افزار مدیریت کارمندان با اس کیو ال سرور یا SQL Server […]

کد محصول:2365
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

سورس برنامه مدیریت بیمارستان به زبان VB6

سورس برنامه مدیریت بیمارستان به زبان VB6 در این پست از سایت نوآوران گرمی برای شما کاربران عزیز، سورس برنامه مدیریت بیمارستان به زبان VB6 ویژوال بیسیک ۶ را آماده کرده ایم که امیدواریم مورد استفاده قرار گیرد. بانک اطلاعاتی این نرم افزار مدیریت بیمارستان با اس کیو ال سرور یا SQL Server […]

کد محصول:2361
قیمت محصول:۳۳,۰۰۰ تـــــومان

سورس سیستم دبیرخانه مدرسه به زبان vb6 به همراه داکیومنت

سورس سیستم دبیرخانه مدرسه به زبان vb6 به همراه داکیومنت در این پست از سایت نوآوران گرمی برای شما کاربران عزیز، سورس سیستم دبیرخانه مدرسه به زبان ویژوال بیسیک vb6 به همراه داکیومنت را آماده کرده ایم که امیدواریم مورد استفاده قرار گیرد.

کد محصول:1991
قیمت محصول:۳۹,۰۰۰ تـــــومان

سورس بازی دوز به زبان ویژوال بیسیک ۶

| سورس بازی دوز به زبان ویژوال بیسیک ۶ | در این پست از سایت نوآوران گرمی برای شما کاربران عزیز، سورس بازی دوز به زبان ویژوال بیسیک ۶ را آماده کرده ایم که امیدواریم مورد استفاده قرار گیرد. این برنامه بازی جذاب دوز را شبیه سازی می کند که در آن […]

کد محصول:1259
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

سورس برنامه ماشین حساب به زبان VB 6

| سورس برنامه ماشین حساب به زبان VB 6 | در این پست شما می توانید برنامه ماشین حساب را از ما دریافت کنید.

کد محصول:497
قیمت محصول:۱۱,۰۰۰ تـــــومان

سورس برنامه ساعت هشدار دهنده به زبان VB 6

سورس برنامه ساعت هشدار دهنده به زبان VB 6 در این پست سورس برنامه ساعت هشدار دهنده به زبان VB 6 را برای شما کاربران عزیز آماده کرده ایم که به زبان ساده و روان نوشته شده است. در برنامه ساعت هشدار کاربر ابتدا ساعت – دقیقه و ثانیه مورد نظر […]

کد محصول:493
قیمت محصول:۱۱,۰۰۰ تـــــومان

سورس برنامه پست بانک به زبان VB 6

| سورس برنامه پست بانک به زبان VB 6 | در این پست شما می توانید  سورس برنامه پست بانک به زبان VB 6 را از ما دریافت کنید.

کد محصول:490
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

سورس برنامه بار فروشی به زبان VB 6

سورس برنامه بار فروشی به زبان VB 6 در این پست شما می توانید  سورس برنامه بار فروشی به زبان VB 6 را از ما دریافت کنید.

کد محصول:485
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان

سورس برنامه دفتر اندیکاتور پست بانک به زبان VB 6

سورس برنامه دفتر اندیکاتور پست بانک به زبان VB 6 در این پست شما می توانید  سورس برنامه دفتر اندیکاتور پست بانک به زبان VB 6 را از ما دریافت کنید.

کد محصول:479
قیمت محصول:۲۲,۰۰۰ تـــــومان