محاسبه سختی خرپای سه بعدی با MATLAB

ktruss3d18062 تصویر

پروژه محاسبه سختی خرپای سه بعدی با MATLAB

در پست فوق برای دوستان پروژه ای با عنوان محاسبه سختی خرپای سه بعدی با MATLAB آماده کردیم که با استفاده از نرم افزار متلب خرپای سه بعدی را تحلیل نموده و در انتها سختی کل سازه را محاسبه و نمایش می دهد، این عمل در صورتی اتفاق می افتد که شما به دو سوال پرسیده شده از سمت برنامه متلب جواب داده باشید که در خط اول سطح مقطع کل عضو را می خواهد به متر مربع و در سوال دوم مدول الاستیسیته را از کاربر می خواهد که به برنامه بدهد سپس طبق داده ها، خروجی (k) را حساب کرده و نمایش می دهد، در انتها خروجی برنامه به همراه فیلمی کوتاه از اجرای برنامه متلب را جهت مشاهده دوستان قرار دادیم.

توضیحات بیشتر و دانلود پروژه محاسبه سختی خرپای سه بعدی با MATLAB در ادامه مطلب.

سطح مقطع و مدول الاستیسیته همه عضو های خرپا با هم برابر در نظر گرفته شده اند.

تعریفی کوتاه در مورد سختی خرپا:

برای مقاومت و مقابله سیستم کل خرپا در برابر تغییر مکان را سختی کل خرپا گویند

 

مفروضات مسئله برای پروژه محاسبه سختی خرپای سه بعدی با MATLAB :

A=  ۰٫۰۵ m2

E= 2*10^7 KN/M^2

اطلاعات ورودی قابل تغییر برنامه متلب، برای خرپای سه بعدی مورد نظر:

۱- تشکیل ماتریس با مساحت و مدول الاستیسیته وارده به برنامه.

%## INPUT DATA ##

Properties=[a  e   %۱ Element No

           a  e   %۲

           a  e   %۳

            a  e   %۴

            a  e   %۵

            a  e   %۶

            a  e  ];%۷

۲- تشکیل ماتریس برای شناسایی محل گره های خرپا، وارد کردن مقدار فاصله x-y-z هر گره به برنامهبه ترتیب.%% ## GLOBAL NODE COORDINATES ##

% Cor=[  X        Y        Z  ]

    Cor=[ 3.00    ۰٫۰۰   ۴٫۰۰

          ۵٫۰۰    ۰٫۰۰   ۴٫۰۰

         ۴٫۰۰    ۰٫۰۰  -۴٫۰۰

          ۰٫۰۰    ۴٫۰۰   ۰٫۰۰

          ۴٫۰۰    ۸٫۰۰   ۰٫۰۰

          ۸٫۰۰    ۴٫۰۰   ۰٫۰۰ ];

۳- ماتریس ورودی شماره گره های ابتدا و انتهای هر عضو به ترتیب.%% ## ELEMENT POSITION MATRIX ## Pos=[4 5      ۱ ۴      ۱ ۵      ۶ ۵      ۲ ۵      ۲ ۶      ۳ ۵];

۴-ماتریس برای گزارش بسته بودن یا آزادی حرکت گره ها در هر جهت.%% ## SYSTEM SUPPORTS ##

%Re(Node number,:)=[ux vy wz](0=Connected,1=free)

Re(1,:)= [0 0 0];

Re(2,:)= [0 0 0];

Re(3,:)= [0 0 0];

Re(4,:)= [1 0 0];

Re(6,:)= [1 0 0];

۵- اعمال نیرو بر گره شماره ها%% ## SYSTEM GLOBAL LOAD ##

%P(Re(Node number, freedom number))=LOAD


P(Re(4,1))= 10.00 ;

P(Re(5,2))=-30.00 ;

P(Re(6,1))=-10.00 ;

اطلاعات خروجی ماتریس سختی خرپای سه بعدی مورد نظر از نرم افزار متلب:

This program calculate Stiffness Truss3d

Enter your area (m2): 0.05

Enter your modul Elasticity (KN/m^2): 20000000

SYSTEM STIFFNESS MATRIX

Ksis =

۱٫۰e+05 *

۱٫۲۲۶۷        -۰٫۸۸۳۹        -۰٫۸۸۳۹            ۰              ۰

-۰٫۸۸۳۹        ۱٫۷۹۵۲         -۰٫۰۰۰۰           ۰            -۰٫۸۸۳۹

-۰٫۸۸۳۹       -۰٫۰۰۰۰         ۴٫۴۱۸۰          -۰٫۴۳۰۷        ۰٫۸۸۳۹

 ۰٫۰۰           ۰٫۰۰          -۰٫۴۳۰۷          ۰٫۶۶۲۶          ۰

 ۰٫۰۰         -۰٫۸۸۳۹          ۰٫۸۸۳۹             ۰           ۱٫۲۲۶۷

فیلم آموزش نرم افزار ABAQUS به صورت مقدماتی

فیلم آموزش نرم افزار ABAQUS به صورت مقدماتی

مشاهده آموزش نرم افزار آباکوس
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

مشاهده انجام پروژه با متلب

مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید

  لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه خرید سورس بازی تحت شبکه دانلود بازی تحت شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس بازی با socket programing سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه به زبان سی شارپ پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه ارنا پروژه برای درس مهندسی اینترنت پروژه سیمولینک matlab پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab