تعیین جابجایی گرهی و سختی خرپای طره ای با متلب

trus 22982 1 تصویرتعیین جابجایی گرهی و سختی خرپای طره ای با متلب

این پست مربوط به پروژه تعیین جابجایی گرهی و سختی خرپای طره ای با متلب است که طبق شکل ارائه شده دارای تعداد ۱۱ عضو و ۷ گره می باشد. تکیه گاه های این خرپا در سمت چپ به صورت مفصلی و غلطکی بوده و یک نیروی متمرکزی در مفصل انتهایی سمت راست خرپای مورد نظر اعمال شده است.

راهنمای انجام محاسبه خرپای مورد نظر در متلب

 • فایل متلب و اکسل ضمیمه را در یک دایرکتوری کپی نمایید (به صورت پیش فرض هر دو در یک دایرکتوری است)
 • فایل متلب را اجرا کنید
 • در صورت نیاز به تغییر تحلیل مربوطه، مشخصات المانهای خرپا را در قسمت ابتدای کد های موجود در محیط نرم افزار متلب وارد نمایید. این خواص برای هر ۱۱ عضو خرپا بایستی تعیین گردد. برای شرایط هر یک از اعضا یک ماتریس تعریف گردیده است که هر ماتریس دارای ۳ درایه است، شما می توانید مقادیر مربوط به هر سه درایه ماتریس را برای هر عضو وارد نمایید.

این سه درایه به ترتیب از سمت چپ به راست عبارتند از

 • طول عضو به متر
 • مدول الاستیسیته عضو به گیگاپاسکال
 • مساحت عضو به میلیمتر مربع

ارائه مثالی از ورود اطلاعات المان سوم

Element3 [3.61  ۲۵  ۳۰]

یعنی عضو سوم دارای طول ۳٫۶۱ متر، مدول الاستیسیته ۲۵ گیگاپاسکال و سطح مقطع ۳۰ میلیمتر مربع است که برای هر ۱۱ المان می توان اعمال کرد.

 • پس از ثبت اطلاعات اعضا، در صورت نیاز به ایجاد تغییر در محاسبات مقدار نیروی متمرکز P را به کیلونیوتن وارد نمایید. محل نیروی P در شکل مشخص است.
 • در پایان با فشردن کلید F5 و اجرای برنامه، محاسبات انجام می شود و جواب مسئله در یک فایل اکسل به نام Result ذخیره می گردد (همان فایل ضمیمه).
 • با باز کردن فایل اکسل ضمیمه، ماتریس سختی خرپا در شیت یک، مقدار نیروی P اعمالی در شیت دو و مقدار جابجایی گره ها در شیت سه قابل ملاحظه است.
 • شما اکنون می توانید، مقدار نیرو یا خصوصیات اعضا را تغییر دهید و برنامه متلب را دوباره اجرا نمایید و تغییرات جدید را در نتایج ملاحظه فرمایید.

نکته یک

 دقت شود هنگامی که می خواهید از فایل متلب ران بگیرید حتما فایل اکسل مورد نظر بسته باشد، در غیر این صورت با پیغام خطا مواجه خواهید شد.

نکته دو

 • در کدنویسی این پروژه مشخصات در نظر گرفته شده برای خرپای فوق به قرار زیر است.
 • طول اعضای عمودی برابر ۲ متر، اعضای افقی برابر ۳ متر و اعضای مورب برابر ۳٫۶۱ متر در نظر گرفته شده است که مطابق صحبت های بالا قابل تغییر است.
 • مقدار نیروی متمرکز برابر ۱۰۰ کیلونیوتن در نظر گرفته شده است.
 • مساحت تمام اعضا برابر ۳۰ میلیمتر مربع و مدول الاستیسیته اعضا برابر ۲۵ گیگاپاسکال تعیین شده است.

مشخصات کدنویسی قابل ویرایش هر المان به قرار زیر است

% ورود? توسط کاربر

%element=[سطح مقطع/مدول/طول]

element1=[2 25 30];

element2=[3 25 30];

element3=[3.61 25 30];

element4=[3 25 30];

element5=[2 25 30];

element6=[3 25 30];

element7=[3.61 25 30];

element8=[3 25 30];

element9=[2 25 30];

element10=[3 25 30];

element11=[3.61 25 30];

خروجی نرم افزار متلب

شیت یک مربوط به سختی خرپا

۲۵۰۰۰۰   ۰      ۰      ۰     -۲۵۰۰۰۰     ۰       ۰      ۰      ۰       ۰      ۰      ۰      ۰      ۰ 
 ۰    ۳۷۵۰۰۰  ۰   -۳۷۵۰۰۰   ۰         ۰       ۰      ۰     ۰      ۰      ۰     ۰       ۰      ۰
 ۰     ۰    ۳۹۳۸۳۱٫۲ -۹۵۸۸۷٫۵ -۱۴۳۸۳۱  ۹۵۸۸۷ -۲۵۰۰۰۰  ۰      ۰      ۰      ۰     ۰       ۰      ۰
 ۰  -۳۷۵۰۰۰  -۹۵۸۸۷٫۵ ۴۲۸۹۲۵  ۹۵۸۸۷٫۵  -۶۳۹۲۵    ۰     ۰      ۰      ۰      ۰      ۰       ۰      ۰   
-۲۵۰۰۰۰ ۰  -۱۴۳۸۳۱  ۹۵۸۸۷٫۵  ۷۸۷۶۶۲٫۵  ۱٫۴۶e*-14 0    ۰   -۲۵۰۰۰۰  ۰  -۱۴۳۸۳۱  -۹۵۸۸۷٫۵  ۰     ۰
 ۰    ۰    ۹۵۸۸۷٫۵ -۶۳۹۲۵  ۱٫۴۶e*-14  ۵۰۲۸۵۰   ۰   -۳۷۵۰۰۰   ۰      ۰    -۹۵۸۸۷٫۵ ۰     ۰     ۰
 ۰    ۰    ۲۵۰۰۰۰  ۰    ۰       ۰   ۵۰۰۰۰۰  ۰     ۰     ۰   -۲۵۰۰۰۰  ۰     ۰     ۰
 ۰     ۰     ۰     ۰     ۰     -۳۷۵۰۰۰  ۰    ۳۷۵۰۰۰  ۰       ۰      ۰      ۰     ۰     ۰
 ۰     ۰     ۰      ۰     ۲۵۰۰۰۰    ۰     ۰     ۰     ۵۰۰۰۰۰   ۰      ۰      ۰     ۰      ۰
 ۰    ۰      ۰      ۰      ۰        ۰      ۰      ۰     ۰      ۳۷۵۰۰۰  ۰   -۳۷۵۰۰۰    ۰      ۰
 ۰      ۰      ۰      ۰    -۱۴۳۸۳۱   ۹۵۸۸۷ -۲۵۰۰۰۰  ۰    ۰       ۰   ۵۳۷۶۶۲٫۵ ۱٫۴۶e*-14 -143831 95887.5 
 ۰     ۰      ۰      ۰    -۹۵۸۸۷٫۵  -۶۳۹۲۵   ۰     ۰      ۰    -۳۷۵۰۰۰ ۱٫۴۶e*-14 502850 95887.5 -6392.5 
 ۰     ۰      ۰     ۰     ۰       ۰      ۰     ۰    -۲۵۰۰۰۰   ۰   ۱۴۳۸۳۱ ۹۵۸۸۷٫۵ ۳ ۹۳۸۳۱ -۹۵۸۸۷٫۵ 
 ۰      ۰      ۰      ۰     ۰       ۰     ۰     ۰     ۰     ۰    ۹۵۸۸۷٫۵ -۶۳۹۲۵ -۹۵۸۸۷٫۵ ۶۳۹۲۴٫۵

شیت دو مربوط به مقدار بار وارده به خرپا

۰          ۰

۰          ۰

۰          ۰

۰          ۰

۰          ۰

۰           ۰

۰         -۱۰۰

شیت سه مربوط به مقدار جابجایی گره های خرپا

۰                ۰

۰            -۲۶۶٫۶۶

-۱۸۰۰          -۴۵۳۱

۱۲۰۰           -۴۵۳۱

-۲۴۰۰        -۱۲۳۹۵٫۳

۲۴۰۰         -۱۲۳۹۵٫۳

-۳۰۰۰        -۲۲۰۵۹٫۶


فیلم آموزش نرم افزار ABAQUS به صورت مقدماتی

فیلم آموزش نرم افزار ABAQUS به صورت مقدماتی

مشاهده آموزش نرم افزار آباکوس
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

مشاهده انجام پروژه با متلب

مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید

  لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ اینترنت اشیا بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین شبکه SDN شبیه سازی با نرم افزار R نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نرم افزار Rstudio پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه ارنا پروژه سیمولینک matlab پروژه شبکه عصبی پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab