من درحال تکمیل پایان نامه ارشد هستم و یک روش استگانوگرافی را ایمن سازی میکنم با روش رمزنگاری S-DES .در روش های پیشین این کار با روش های playfair و RSA انجام گرفته .و من در فصل آخر باید این سه روش رو باهم مقایسه کنم و نتیجه گیری نمایم .با توجه به اینکه این سه روش به دسته های مختلفی از رمزنگاری تعلق میگیرن من معیار خاصی برای مقایسه و نتیجه گیری ندارم لطفا راهنماییم کنید
که باچه معیاری این سه رومقایسه کنم
یا برای نتیجه گیری چه روشی داشته باشم غیر از این
متشکرم