سلام من برای انجام پروژه م نیاز به دانستن روش عملی الگوریتم های fcm یا k-means دارم. برای همین یک فیلم آموزشی کامل از این کار میخواستم.
یه خواهش دیگه میشه فیلم تشخیص تومور با الگوریتم جهش قوررباغه رو بزارید.
ممنون