ببخشید من میخوام یه مقداری رو از یک mfile تو سیمولینک فراخوانی کنم. فقط میدونم تو سیمولینک یه بلوکی برای انجام این کار وجود داره که من نمیتونم پیداش کنم. اگه امکان داره راهنماییم کنید.