با سلام، کسی از دوستان است که پروژه پروتئوس برام انجام بده خیلی واجب است خودم نتونستم با پروتئوس کار کنم استاد هم گفته تا آخر هفته حتما باید تحویل بدم اگه از دوستان کسی انجام میده اطلاع بده هماهنگ کنیم.