دوستان من برنامه ای در سی شارپ می خوام که در بازی آتللو به این صورت باشد که برنامه در 8 خانه اطراف چک کند که اگر مهره سیاه وجود دارد آن خانه سیاه را به سفید در بیاورد.