سلام. من می خوام کد اسکی تمام کاراکترهای هر یک از رشته های یک آرایه رشته ای رو نمایش بدم. البته به روش لینک. ممنون