برنامه ای بنویسید که زمان ورود و زمان اجرا تعدادی پراسس (تعداد را کاربر مشخص نماید) از کاربر دریافت نماید و میانگین زمان انتظار و زمان تکمیل را با الگوریتم های ذیل محاسبه نموده و با هم مقایسه نماید. 1- FCFS 2- SPN 3- HRRN 4- RR با q=3 و q= 5 ممنون میشم راهنماییم کنید