در این برنامه شما باید به تعداد نامعلومی رشته از کاربر بگیرید. روش دریافت ورودی به این شکل است که کاربر شروع به وارد کردن کلمه‌های موردنظر خود می‌کند. این عملیات تا جایی ادامه پیدا می‌کند که کاربر 0 را وارد کند. برنامه باید تمام کلماتی را که تا اینجا وارد شده است، به ترتیب حروف الفبای انگلیسی چاپ کند.
تذکر:

  • حروف وارد شده تنها شامل حروف کوچک و بزرک انگلیسی هستند.
  • حروف بزرگ به حروف کوچک اولویت دارند.
  • برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی نحوه‌ی ذخیره‌سازی کاراکترها، عبارتASCII Table را گوگل کنید.
  • کلمات با کاراکتر کمتر، به کلمات با کاراکتر بیشتر اولویت دارند؛ به عنوان مثال، a‌ زودتر از aa چاپ می‌شود.
  • در مرتب سازی کلمات، تنها دو حرف اول آن نگاه می‌کنیم؛ بنابراین اگر دو کلمه در حرف اول مشترک بودند، به سراغ حرف دوم می‌رویم. اگر در حرف دوم هم یکسان بودند، هر دو کلمه از نظر مرتب‌‌سازی هم‌ارزش‌اند؛ بنابراین کلمه‌ای که در ورودی زودتر وارد شده است، زودتر چاپ می‌شود.
  • استفاده از توابع آماده مرتب‌سازی رشته‌ها در این سوال، قابل قبول نیست و کد مرتب‌سازی به طور کامل باید توسط شما نوشته شده باشد.

‌مثال

نمونه ورودی:

alireza Mohammad Arash anahita sarah Milad john Alireza Maryam 0
نمونه خروجی :

Alireza Arash alireza anahita john Maryan Milad Mohammad sarah