با سلام
من در پایان نامه دیتاستی دارم که بعضی از سلولهای آن خالی می باشد، من قصد دارم برای پر کردن خانه های خالی اگر فیلد ویژگی مورد نظر بیش از 10 درصد و کمتر از 50 درصد خالی باشد از یک الگوریتم دسته بندی مقدار آن را پر کنم (مانند knn)، اگر بیش از 50 درصد خانه های آن خالی باشد آن ردیفها حذف شوند و اگر کمتر از 10 درصد باشه میانگین(اگر ویژگی عددی باشد) یا مد(اگر ویژگی اسمی بوده باشد) حساب بشه، آیا امکانش هست که این کار انجام شود؟
دوم اینکه من میخوام به داده ها عدد نسبت دهم در متلب که نمیشود زیرا داده های اسمی را متلب نمیشناسد ، آیا باید در اکسل انجام شود؟ در اکسل چطور میشود این کار را انجام داد؟