سلام هنگام وارد کردن فایل خام نقاط از دوربین سندینگ با فرمت dat در نرم افزار سیویل ارور هایی مشاهده می شود و همچنین مختصات و شماره نقاط و دیسکریپشن ها نشان داده نمیشود(البته به طور اتفاقی یکبار نقاط ایمپورت شد و مشخصات گفته شده نشان داده نشد) بی زحمت به این موارد به طور کامل اشاره کنید.
1- علت ارور هنگام ایمپورت فایل تکست چیست؟
2- چه تنظیماتی نیاز است برای مشخصات گفته شده (البته تبدیل فایل نقاط خام به فایل تکست را که باید توجه به نوع آن کرد را می دانم همان بر اساس کاما یا space یا tab)