پست فوق مربوط هست به خلاصه ای از بحث پایداری دیوارحائل و شیروانی ها که ویژه آزمون دکترا می باشد، این فایل به صورت دست نوشته و در 8 صفحه است که دوستان می توانند از طریق لینک زیر دریافت نمایند.