سلام
برای دسترسی به داده ها توی یک فایل spss، باید چکار کرد؟

از تابعrad.spss استفاده می کنم، خروجی زیر رو میده
a<-read.spss(&quot;H:\\spss.sav&quot;, to.data.frame=TRUE)
خروجی

Var1 Var2
1 1 20
2 2 30
3 3 40
4 4 50
5 5 60
6 6 70
7 7 80
8 8 90
9 9 100
10 10 110
11 NA 120

آلان چطوری میتونم داده های متغییر Var1 و Var2 رو بریزیم توی یک آرایه دیگه

ممنون