<p>
با سلام لطفا مقاله برای سیستم های توزیع شده در شبکه های کامپیوتری در ضمینه های iot vanet mant wsn برای ارائه در کلاس از سال 2016 تا کنون&nbsp; با تشکر</p>