سلام با الگوریتم باینری محلی استخراج ویژگی انجام دادم برای کاهش ابعاد استخراج ویژگی میخواستم از ldaاستفاده کنم کسی نحوه پیادسازی را میتونه اشاره بکنه ممنون