با سلام دوستان کسي مي تونه کمکم کنه ؟ يک query دارم که نتايج حاصل از سه دستور select رو گرفته و در سه سطر نمايش ميده من مي خوام نمايش نتايج Query بصورت ستوني باشه چطور مي تونم نتايج رو بصورت ستوني چاپ کنم