با سلام
خواستم بدونم چطور میتونم از شبکه عصبی استفاده کنم.فرض بفرمایید همان شبکه عصبی موجود در متلب برای کلاسترینگ گل زنبق یا مسالهbody fat رو چطور میتونم با دادن داده جدید جواب بگیرم؟
ممنون