سلام تشخیص حروف انگلیسی با الگوریتم شبکه کوهنن در نرم افزار متلب با 1000 داده تصادفی و 20 نرون هستم کسی میتونه کمکم کنه؟