سلام من در مورد کاربرد الگوریتم ژنتیک در پردازش سیگنال به یک مقاله کلی نیاز دارم که همه چیزو ریز به ریز توضیح داده باشه پروژشو آماده کردم ولی نرسیدم مقالشو تموم کنم کسی از دوستان منبعی در این مورد می تونه معرفی کنه که بتونم از مقالش استفاده کنم. با سپاس از دوستان