عنوان: پروژه نزدیک ترین زمان یک چرخه در ماه با الگوریتم KNN در R
توضیحات پروژه: هدف یافتن نزدیک ترین زمان یک چرخه در یک ماه است که در اینجا به کمک الگوریتم نزدیک ترین همسایه (k-Nearest Neighbor) پیاده سازی شده که کدهاش هم کامنت گذاری دارد. فیلم و تصاویری خروجی این پروژه R در ادامه در اختیار شما کاربران عزیز قرار داده شده است.
کد پروژه: NP10
توضیحات فایل ها: فایل R دارد
دسته بندی: رشته حسابداری - رشته کامپیوتر - پروژه ها - پروژه R - شبیه سازی - شبیه سازی با R
قابلیت اجرا در نرم افزار: R - RStudio - Tinn-R
تصاویر خروجی پروژه:
تصویر خروجی 1:
np10 2 - پروژه نزدیک ترین زمان یک چرخه در ماه با الگوریتم knn در R
تصویر خروجی 2:
np10 3 - پروژه نزدیک ترین زمان یک چرخه در ماه با الگوریتم knn در R
تصویر خروجی 3:
np10 4 - پروژه نزدیک ترین زمان یک چرخه در ماه با الگوریتم knn در R
تصویر خروجی 4:
np10 5 - پروژه نزدیک ترین زمان یک چرخه در ماه با الگوریتم knn در R
جهت مشاهده جزئیات کامل به لینک زیر مراجعه نمائید: