عنوان فارسی: پروژه شبیه سازی مدل هفرون فیلیپس (Heffron-Phillips) در Simulink متلب
عنوان انگلیسی: Heffron-Phillips Model
توضیحات پروژه: شبیه سازی مدل درجه سوم خطی شده ژنراتور سنکرون یا مدل هفرون فیلیپس را در سیمولینک متلب آماده کردیم که فیلم و تصاویر خروجی آن در ادامه قرار داده شده است.
کد پروژه: NP15
توضیحات فایل ها: فایل m و mdl دارد
دسته بندی: رشته برق - پروژه برق قدرت - الکترونیک - پروژه Simulink - شبیه سازی - شبیه سازی با MATLAB
قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB - Simulink
تصاویر خروجی پروژه:
تصویر خروجی 1:

np15 2 - پروژه شبیه سازی مدل هفرون فیلیپس (Heffron-Phillips) در Simulink متلب
تصویر خروجی 2:

np15 3 - پروژه شبیه سازی مدل هفرون فیلیپس (Heffron-Phillips) در Simulink متلب
تصویر خروجی 3:

np15 4 - پروژه شبیه سازی مدل هفرون فیلیپس (Heffron-Phillips) در Simulink متلب
تصویر خروجی 4:

np15 5 - پروژه شبیه سازی مدل هفرون فیلیپس (Heffron-Phillips) در Simulink متلب
تصویر خروجی 5:

np15 6 - پروژه شبیه سازی مدل هفرون فیلیپس (Heffron-Phillips) در Simulink متلب
تصویر خروجی 6:

np15 7 - پروژه شبیه سازی مدل هفرون فیلیپس (Heffron-Phillips) در Simulink متلب
تصویر خروجی 7:

np15 8 - پروژه شبیه سازی مدل هفرون فیلیپس (Heffron-Phillips) در Simulink متلب
جهت مشاهده جزئیات کامل به لینک زیر مراجعه نمائید: