عنوان فارسی: پروژه شبیه سازی اینورتر برای تبدیل باد در سیمولینک MATLAB
توضیحات پروژه: اینورتر المانی هست که بتواند جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل کند. سطح ولتاژی و فرکانسی که از آن تولید می شود، می تواند با استفاده از تقویت کننده ها به سطح ولتاژ و فرکانس دلخواه تبدیل شود. در پست حاضر اینورتر را برای تبدیل باد در سیمولینک متلب آماده کردیم که فیلم و عکس های خروجی آن در ادامه قرار داده شده است.
کد پروژه: NP20
توضیحات فایل ها: فایل mdl دارد
دسته بندی: رشته برق - پروژه برق قدرت - الکترونیک - پروژه Simulink - شبیه سازی - شبیه سازی با MATLAB
قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB - Simulink
تصاویر خروجی پروژه:
تصویر خروجی 1:
np20 2 - پروژه شبیه سازی اینورتر برای تبدیل باد در سیمولینک matlab
تصویر خروجی 2:
np20 3 - پروژه شبیه سازی اینورتر برای تبدیل باد در سیمولینک matlab
تصویر خروجی 3:
np20 4 - پروژه شبیه سازی اینورتر برای تبدیل باد در سیمولینک matlab
تصویر خروجی 4:
np20 5 - پروژه شبیه سازی اینورتر برای تبدیل باد در سیمولینک matlab
تصویر خروجی 5:
np20 6 - پروژه شبیه سازی اینورتر برای تبدیل باد در سیمولینک matlab
تصویر خروجی 6:
np20 7 - پروژه شبیه سازی اینورتر برای تبدیل باد در سیمولینک matlab
تصویر خروجی 7:
np20 8 - پروژه شبیه سازی اینورتر برای تبدیل باد در سیمولینک matlab
تصویر خروجی 8:
np20 9 - پروژه شبیه سازی اینورتر برای تبدیل باد در سیمولینک matlab
جهت مشاهده جزئیات کامل به لینک زیر مراجعه نمائید: