برنامه ی تجزیه عدد رو می خوام ولی صورت نمایشش به صورت مثلا اگه 20 وارد بشه چاپ بشه (2^2) *5