سلام من می خواستم State Machine در متلب رو از الفبای اول مبانی تا آخرش یادبگیرم. برای این کار کتاب آموزشی موجود در بازار یا هر فایلی که به نظرتون مفید میاد رو می تونین لطفا معرفی کنین؟ تشکر