سلام، چه شکلی می توانیم از بسته ای که خودمان به وسیله packet format ایجاد کردیم استفاده کنیم؟ ممنون میشم اگه در این باره کمک کنید