سلام .من دارم یه نرم افزار حسابداری با سی شارپ درست میکنم و برای ارتباط با پایگاه داده ش از entityframework استفاده کردم الان میخوام اطلاعات پایگاه داده م رو روی نمودار نشون بدم که به یک ارور میخورم میشه لطف کنید کمکم کنید؟
متن ارور

6:03:45 PM An unhandled exception of type 'System.Windows.Markup.XamlParseException&# 39; occurred in PresentationFramework.dll Additional information: 'The invocation of the constructor on type 'PersonAccounting.MainWindow' that matches the specified binding constraints threw an exception.' Line number '4' and line position '186'.
وکد هایی که استفاده کردم
کد:
	private void Showchart()
	{
	PersonAccountingDBEntities db = new PersonAccountingDBEntities();
	Tbl_Hesab hesab = new Tbl_Hesab();
	List<KeyValuePair<string, int>> myvalue = new List<KeyValuePair<string, int>>();
	int count = db.Tbl_Hesab.Count();
	if (count != 0)
	{
	for (int i = 1; i <= count; i++)
	{
	var query = db.Tbl_Hesab.Where(c => c.id == i).Single();
	myvalue.Add(new KeyValuePair<string, int>(query.bank, Convert.ToInt32(query.firstmoujodi)));
	
	}
	
	}
	CChart.DataContext = myvalue;
	}
ممنون میشم که کمکم کنید