با سلام. از دوستان اگر کسی مطلبی یا مقاله ای یا تجربه ای در این زمینه دارد لطفا به اشتراک بگذارد.
به دلیل این که افرادی که قرار است عمل لیزیک شوند حتما باید چک شوند که قوز قرنیه نداشته باشند، از این رو میخواهم با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال و روش های شناسایی اماری الگو به تحقیق بپردازم.
هر موردی انتقادی پیشنهادی مطلبی مد نظرتان است مطرح کنید. با تشکر mastermind910@yahoo.com