با توجه به درخواست دوستان، فایل مقاله روش شبیه سازی مونت کارلو و کاربرد آن در آمار و احتمالات را قرار دادیم، دوستان می توانند از لینک زیر فایل مورد نظر را دانلود نمایند.
در ضمن دوستان می توانند با کلیک بر روی لینک زیر پست مربوط به شبیه سازی سیلاب به روش مونت کارلو و هالتون با متلب را نیز از فروشگاه سایت، دریافت نمایند.