دوستان کسی یه مقاله در مورد اینکه سیستم های hadoop با نرم افزار R چطور ارتباط برقرار میکنه داره خواهش میکنم کمکم کنید