در مورد نرم افزار متلب سوال داشتم می خوام یک فیدر با تعدادی خونه و بار غیر خطی رو با متلب شبیه سازی کنم،می تونید راهنمایی بفرمایید؟