با سلام و احترام خدمت تمامی دوستان و مهندسین گرامی
اگر بخوای یه حلقه مشابه:
for i=1:10
x=x+1
end
را درسیمولینک شبیه سازی کنیم به طوری که x هر بار یک مقدار جدیدداشته باشد از چه بلوکی باید استفاده کرد
میدونم که با استفاده از بلوک iteration می توان به تعداد مورد نظر یک زیر سیستم را اجرا کرد اما مادامی که پارامترهای ورودی ثابت باشد مقدار خروجی هم نیز یکسان است.لذا میبایست هر بار یک مقدار جدید به x اختصاص داد
از حسن توجه تمامی دوستان سپاسگذارم.