سلام لطفا درمورد نحوه اعمال بار زلزله وبارحرارتی وپیدانمودن وزن سازه در برنامه sap دوستان راهنمایی نمایند.سپاس