سلام. من میخاستم پروتکل های جدید را در ns2 نصب کنم . نمیدونم فایل های مربوط به هر پروتکل را از گجا پیداکنم؟
پروتکل ها: wrp-fsr-hsr-gsr-cgsr