سلام. من میخوام یه برنامه بنویسم که دو ثانیه از صدای خودم را ضبط کنم با متلب و ذخیره کنم بعد طبق فرمول s[n]=x[n]+a x[n-n0]+b x[n-n1] صدا را اکودار کنم و ذخیره کنم. مقادیر a، b، n0 و n1 را اختیاری تعیین میکنیم. سپس اکو را حذف کنم از روی صدا، در این مرحله باید مقادیر a، b، n0 و n1 را بدست آوریم و خودمان نمیتوانیم تعیین کنیم ممکنه راهنمایی کنید