درخواست طراحی نمودار فازی در مرتبه 2 یا 3 با استفاده از یک عبارت غیر خطی در متلب در نیاز دارم لطفا اگه از دوستان کسی این مورد رو دارند راهنمایی کنید.