خو-درویی که شبیه خودروهای هیبریدی از بنزین و باتری استفاده می کند اما بر روی سقف آن از سلول خورشیدی استفاده می شود تا باتری از این طریق نیز شارژ گردد.
ممنون می شوم کمکم کنید با تشکر