سلام من تو يه حلقه يه سری داده دارم و اون رو ميخوام تو يه ماتريس بريزم بايد از چه روشی برای این کار استفاده کنم تو این قسمت کارم گیر کردم محبت می کنید، اگه راهنماییم کنید ؟